Vaše firma je jako moje vlastní

Jak si představujete účetní firmu, s níž byste chtěli spolupracovat? Měla by s vámi vlídně komunikovat, být transparentní, včas vás upozornit na možnosti optimalizace nákladů spojených se mzdami či daněmi. Myslíte-li si, že to je čirá fikce, možná byste se měli seznámit se společností JK EDIT, již založila Ing. Julie Kamanová. Úspěch svého podnikání postavila nejen na preciznosti, ale především proaktivním přístupu, v němž má naslouchání a vlídné slovo své nezastupitelné místo. Jí patřily následující otázky:


Celá vaše profesní dráha je spjata s účetnictvím. Proč jste zvolila právě tento obor a kdy přišel první impulz k tomu začít v něm také podnikat?

Ohlédnu-li se, předpoklady se u mne objevily už během gymnazijních let. Vždy jsem byla systematik. Maturovala jsem dobrovolně z matematiky, což nebývalo zvykem. Vystudovala jsem manažersko-ekonomický obor na Mendelově univerzitě. Účetnictví mě bavilo pro svůj řád. Obor jsem zvolila kvůli široké možnosti uplatnění a líbila se mi jeho rozmanitost. Při zaměstnání se na mě začali obracet kamarádi s žádostí o vyhotovení daňového přiznání. Založila jsem si živnost. To byl podnět dělat něco pod vlastním vedením, podle sebe a tak, aby byli moji klienti spokojení. A to se dařilo. Lákalo mě to rozvinout.

Mohla byste přiblížit vývoj společnosti?

JK EDIT vznikla v roce 2016 a postupně se rozrůstala. Dnes má dvanáct účetních, hlavní účetní, mzdové oddělení a daňové oddělení. Jsme rychlí, přesní, flexibilní a svou osobní kulturu profesionála jsem společnosti vtiskla jako kulturu firemní. Mnoho lidí se zasekne na nejrůznějších překážkách. Vím ale, že všechno jde. Proto se ve firmě vždy věnujeme úkolům, dokud nejsou brilantně vyřešené. Myslím, že tím se velmi odlišujeme. Ale abych toho dosáhla, byl pro mne nezbytný vlastní profesní vývoj – od účetní, hlavní účetní až po vedoucí financí. Zdaleka to nebylo jen o každodenní rutině, ale také o vymýšlení postupů, konzultování se šéfy firem, tvorbě účetních a daňových vztahů mezi společnostmi, elektronických řešeních pro platební styk a účtování. Myslím si ale, že pro tento obor je klíčové rovněž mít odvahu a povahu. A za to, jaký mám charakter, vděčím rodičům a jejich přístupu.

Jakého dosavadního největšího úspěchu firma dosáhla?

Jsou tři. V roce 2021 jsme z 90 % obměnili celý kolektiv. Základem bylo vybrat lidi, kteří jsou proaktivní, týmoví a vůči klientům mají příjemné vystupování. Někteří mi to nevěří, ale po zkušenosti reference znějí asi takto: Jinou účetní už nechci. Druhým úspěchem je přijetí strategického partnera a parťáka do podnikání. Spolumajitelem firmy se stal podnikatel Ing. Jiří Jemelka, MBA, který sám vede vzkvétající firmu. Spolu naplňujeme vizi JK EDIT. Budujeme úspěšnou účetní a daňovou kancelář zaměřenou na kvalitu a přístup ke klientům. Do třetice jsme obdrželi divokou kartu od předsedy poroty soutěže Účetní firma roku 2021. Držte nám palce.

Na jaký okruh klientů se soustředíte?

Naší cílovou skupinou jsou klienti všech oborů z celé České republiky. Zaměřujeme se na firmy s ročním obratem od 20 do 600 miliónů korun. Ze zkušenosti je pro takto velké subjekty šikovnějším řešením předat zodpovědnost za tuto oblast účetní firmě. Má to výhody cenové i procesní. Může dojít k roční úspoře až 300 000 korun jen za účetní služby. U nás má klient navíc zaručenou zastupitelnost, odbornost a perfektní kvalitu po celou dobu spolupráce. To je naše největší deviza.

Znáte agendu řady firem, v čem nejčastěji potřebují pomoci?

Moudří majitelé i ekonomové se stále zajímají o možnosti zlepšení. Firmy ve velké většině potřebují dobře zorganizovat fungování ekonomického oddělení. Zastoupit činnost ekonoma, hlavní účetní a finančního manažera. Zanalyzovat postupy a termíny, stanovit odpovědné osoby a převzít trvalý dohled nad touto správou. Novinkou na trhu je naše činnost interim hlavní účetní. Umíme zajistit externí správu účetnictví dočasně i trvale. Pokud například odejde někdo z ekonomického týmu na nemocenskou, mateřskou či otcovskou dovolenou, je to ten moment, kdy ho u našeho zákazníka dokážeme plnohodnotně zastoupit. Vždy mám obrovskou radost, když si majitel oddechne se slovy: Škoda, že jsem o vás nevěděl dřív. Přesto je pořád potřeba mít na zřeteli, že za účetnictví, i když je delegováno účetní firmě, je zodpovědný vlastník podniku. Proto doporučuji svěřit správu této agendy jen prověřeným profesionálům.

Účetnictví je velmi citlivá záležitost, která se bez důvěry neobejde. Jak ji budujete? Která etická pravidla ctíte?

Důvěra má v našem oboru velmi hluboký význam. Budujeme ji s majitelem postupně, pomalu a trpělivě. Krok za krokem. Jako s někým novým, s kým se chcete poznat. Je přirozené, že jsou podnikatelé opatrní. Jde o jejich finance, výsledky tvrdé práce a zisk. Proto jim věnujeme tolik času, kolik je potřeba. Den, týden, měsíc. Nasloucháme tomu, jak podnik funguje, v čem se mu daří a co je obtížnější. Někdy až do detailu zkoumáme předmět podnikání, chceme vidět provoz. Chápeme pak lépe, proč je například obtížné sehnat nebo udržet lidi, jak důležitá je pověst v regionu, kde patří k velkým zaměstnavatelům. Základem etiky je mlčenlivost. Účetní ví všechno, co a kdy firma plánuje, jak to udělá. Už předvídá. To vše s hlubokým respektem ke klientovi.

Dává váš obor v něčem také prostor pro kreativitu nebo adrenalin? A je to vlastně žádoucí?

Dosažená preciznost v číslech je výsledkem počátečního adrenalinu. To je můj život. Nový klient a nová firma. Máme rádi výzvy. Ptáme se: Co tam bude jiného? Jak to uděláme? Zažili jsme to už? Ničeho se nebojíme a žádný dotaz nezůstane bez odpovědi. Kreativitu ze strany zpracovatele účetnictví často podnikatelé postrádají. Chtějí probrat možnosti, svoje nápady, a když nemají parťáka, jsou svázaní a mnohdy mrzutí. Účetní se s nimi příliš nebaví, nemá k tomu co říct a nechce být zdržována. Je jí to jedno! S námi, troufnu si říct, je to vždy naopak.

Podnikatelé i vrcholoví manažeři chtějí mít nad účetnictvím dokonalou kontrolu. Jakým způsobem toto zajišťujete?

Pokud chce mít pořádek v účetnictví, vybere si dobrou účetní firmu podle zkušeností, výsledků a referencí. Ale především podle přístupu. Řídíme se heslem, že jsme účetní kancelář, kterou budete mít rádi.

Dokáže dobrá účetní firma svému klientovi ušetřit nemalé peníze?

Někdy stačí i hodinová návštěva, kdy prokonzultujeme možnosti. Výsledkem debaty mohou být ušetřené statisíce na DPH. To se nám nedávno povedlo. Ale zbytek si nechám pro sebe. Není to nic nezákonného, jen správná metodika účtování a zamyšlení se nad tím, co a jak se fakturuje. Ptáme se, zjišťujeme a navrhujeme zlepšení. Náměty na to, jak ušetřit, se obvykle vynoří při kontrole účetnictví. U nových klientů začínáme právě tím. Podněty pro optimalizaci na sebe dlouho nenechají čekat. Jde o opravu zaúčtování rezervy, zaúčtování cenných papírů a vývoje softwaru, kontrolu a opravu mezd. Je toho řada. Velmi mě těší, když můžeme klientovi finance ušetřit.

Vaše společnost spustila službu účetnictví online. Mohla byste ji popsat?

Často se stává, že externí firma předá klientům jen hotové dílo. Nevidíte do té kuchařky, podle níž bylo postupováno, dotazy vznášíte až ex post. Službu jsme zavedli právě proto, aby měl klient do účetnictví přístup, mohl si zadat prvotní doklady. Vidí tak do své agendy, má o všem přehled, šetří náklady finanční i časové. Je to moderní přístup, který je přínosný pro všechny.

Diskutovaným tématem, bez ohledu na politickou situaci země, jsou daně. Myslíte si, že je daňový systém vzhledem k podnikům a podnikatelům nastaven optimálně?

Daňové zatížení v zaměstnanecké i podnikatelské sféře je u nás v porovnání například s Rakouskem mnohem nižší. To určitě k podnikavosti motivuje. I když možná někteří systém daní kritizují, je ve své podstatě nezbytný, to vidím ve své každodenní praxi. Za pozornost stojí hospodaření s některými vybranými daněmi. Zákon je však někdy vůči podnikatelům příliš tvrdý. Postihy za opomenutí daňových povinností nepovažuji za optimální. Problém vidím v tom, že o těchto věcech často rozhodují ministři až svévolně.

Dnes se digitalizace dotýká v určité míře všech oblastí lidské činnosti. Proměňuje také účetnictví?

Rozhodně. V roce 2000 jsem přebírala agendu po účetní, která vše precizně vedla v ruce. Odnesla jsem si z toho důraz na přesnost, evidenci a systematičnost. To je základ i pro digitálně vedené účetnictví. V digitalizaci vidíme budoucnost a zavádíme ji do našich služeb. Postupy zůstávají stejné, ale za dvacet let papíru již nebude třeba. Správa agendy bude snazší, a pro klienta tak bude jednodušší přejít k jinému zpracovateli účetnictví. Nicméně vstřícný a proaktivní přístup bude potřeba stále. To je doména člověka, do binární podoby jej lidstvo zatím překlopit neumí.

Hledáte inspiraci u některých úspěšných žen nejen ve vašem oboru?

Vidět úspěch druhého je vždy motivující. Mám-li jmenovat, pak Zuzana Čaputová coby slovenská prezidentka, protože oplývá moudrostí, je schopná a má charizma. Obdivuji také rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou, která uvažuje o kandidatuře na prezidentku našeho státu. Za inspirující osobnost považuji mezzosopranistku Magdalenu Koženou, rodačku z Brna, která má tři potomky, je úspěšná a uznání sbírá po celém světě. Všechny mne upomínají na to, že jít si za vizí přináší ovoce.

Přiblížila byste vizi své firmy? Jaké bude její směřování v následujících letech?

Pracujeme na tom, aby se JK EDIT stala do pěti let jednou z předních účetních společností nejen v Jihomoravském kraji. Jsme a budeme vyhledáváni svým přístupem ke klientům, který je díky pečlivě vybranému týmu charakterově skvělých spolupracovníků zárukou a jistotou pro majitele firem, že jejich účetnictví je v souladu se zákony a v nejlepších rukou. K zákazníkově firmě se chováme jako k vlastní. Chceme, aby v ní měli skvělé lidi, vztahy a generovala zisk. A v tom můžeme pomoci.

za rozhovor poděkovala Kateřina Šimková
www.jkedit.cz

Zanedbaná digitalizace? Lidem nejvíc vadí zbytečné poplatky, spamy a návštěvy poboček

Za poslední rok udělala řada firem v digitalizaci a automatizaci svých služeb velký pokrok, přesto má většina z nich v této oblasti rezervy, které mají negativní vliv na jejich zákazníky. Z negativních důsledků zanedbané digitalizace nebo automatizace vadí lidem nejvíce poplatky za převod mezi účty, spamové e-maily, zbytečné návštěvy poboček a poplatky při platbách kartou. Vyplývá to z čerstvého průzkumu společnosti Enehano Solutions, která se specializuje na digitální transformaci firem. Celý příspěvek

Covidová krize naučila Čechy číst

Vývoj průměrné úhrady v knihkupectvích 2019–2021

Češi nyní utratí za knihy, které kupují prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, více než dvojnásobek peněz ve srovnání se začátkem koronavirové krize. Popularita knih roste setrvale od první čtvrtiny loňského roku, a to jak v době lockdownů, tak i při uvolnění omezujících opatření. Vyplývá to z útrat lidí prostřednictvím volnočasových benefitních karet vydávaných společností Edenred, která je největším tuzemským poskytovatelem digitálních benefitů. Celý příspěvek

Jak mohou spotřebitelé hledající nového dodavatele ustát rozkolísanou situaci na trhu s energiemi

Už skoro rok kontinuálně rostou ceny elektřiny a plynu. Spotřebitelé, kteří v poslední době změnili dodavatele nebo kterým skončila fixace, museli přejít na nové, vyšší ceny. Mnohem větší šok se však odehrál začátkem října, kdy raketově vzrostly ceny na české energetické burze PXE. Nicméně situace je obdobná v celé Evropě nevyjímaje hlavní energetickou burzu EEX. Celý příspěvek

Brýle pod stromečkem? Ty počítačové ocení rodina i kolegové v kanceláři

Snad každý máme mezi blízkými někoho, pro koho je skoro nemožné vybrat vánoční dárek. Téměř všichni ale v dnešní době tráví spoustu času u monitorů a obrazovek. Tak co jim právě tyto aktivity vaším dárkem zpříjemnit? Počítačové brýle mají speciální filtr, který omezuje průchod modrého světla z displejů do oka. Díky tomu snižují únavu očí, zlepšují produktivitu a můžou pozitivně ovlivnit i spánek. Seženete je i v nedioptrické variantě, takže nešlápnete vedle. Velký výběr počítačových brýlí za skvělé ceny najdete na e-shopu a v optikách Lentiamo. Celý příspěvek

Potraviny potřebným od makra

Velkoobchod makro letos daroval potřebným téměř 600 tun potravin. Kromě pomoci lidem v nouzi se tak zároveň daří omezit plýtvání jídlem. Velkoobchod makro letos daroval potřebným téměř 600 tun potravin. Kromě pomoci lidem v nouzi se tak zároveň daří omezit plýtvání jídlem. Celý příspěvek

Od Fantomase k luxusu DS 9

Martina Bedrnová

Užít si co největší pohodlí, nechat se hýčkat prvotřídním designem, vnímat luxusní provedení každičkého prvku, cítit se plně v náručí komfortu, to je přání, které lze řidičům dnes splnit. Například značka DS představila v létě model devítky, na který někteří zájemci již netrpělivě čekali. Jde o automobil, jehož prostřednictvím si někteří nadšenci mohou dotvořit vlastní image, podbarvit sebedůvěru, okouzlit nejen své smysly, ale i vnímání okolí. Auto snů, které není jen dopravním prostředkem, ale také potěšením z nejnovějších technologií, reprezentující francouzskou eleganci i smysl pro detail. Auto za odměnu, automobil, jenž vyvolává ty pravé emoce. A co o něm říká Martina Bedrnová, DS Brand Director firmy P Automobil Import s.r.o.? Celý příspěvek

Podnikatelé by na pojištění neměli šetřit za každou cenu

Filip Král

Pojištění majetku, zejména pod vlivem událostí, jež v posledních letech vznikají na základě vrtkavého počasí, je víc než citlivou záležitostí. Už dávno neplatí, že to, co se stane někomu jinému, mne potkat nemůže. Zkušenosti pojišťovny Kooperativa ukazují, že aktualizací pojistných smluv by se měli zabývat například majitelé firem včas a velmi pečlivě. „Ceny stavebních prací neustále rostou a některé materiály zdražily za poslední měsíce i na dvojnásobek. Je třeba, aby tomuto vývoji průběžně odpovídalo i pojištění a nastavení výše pojistných částek,“ zdůraznil v rozhovoru člen představenstva Kooperativy Filip Král: Celý příspěvek

Lehčí to nikdy nebylo

Štefan Polgári

Přivydělat si není vůbec špatné. V době nejrůznějších omezení s ohledem na covid-19 o tom přemýšlelo nemálo lidí, kteří ze dne na den museli zůstat buď na home office, nebo přišli o zaměstnání, či nebyli schopni z nejrůznějších důvodů do práce chodit. Často svou pozornost obraceli k online prostředí jako k cestě plné nových možností. Pro někoho mohl být řešením affiliate marketing. Celý příspěvek

Datová gramotnost: nutnost i konkurenční výhoda

Lubomír Husar

 

Data ovlivňují to, jak vnímáme svět, ale i jak svět vnímá nás. Mají vliv na boj s pandemií, na volební preference politických stran nebo třeba na to, do čeho lidé investují svoje peníze. Proto jsou i ústředním tématem rozhovoru s Lubomírem Husarem, zakladatelem společnosti LovelyData. Celý příspěvek

Hodinový finanční ředitel pomáhá rychle a účinně

Luděk Blahut

S hodinovými manžely se svého času roztrhl pytel. V domácnostech se totiž velmi osvědčili. Ale co v podnikání, existují podobné služby pro podnikatele? Jednu, originální, provozuje úspěšně už přes deset let Ing. Luděk Blahut a nazval ji HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL. Pomohl už více než stovce firem získat úvěr, často v případech, kdy podnikatel sám v bankách neuspěl. Své zkušenosti šíří mimo jiné i na vlastních konferencích s prestižními řečníky. Celý příspěvek

Kooperativa: přítomnost podepsaná 30 lety úspěchů

Martin Diviš

Kooperativa oslavila letos v květnu 30 roků svého působení na českém trhu. Přesně před třemi desítkami let totiž obdržela licenci k podnikání v pojišťovnictví a stala se první soukromou pojišťovnou v tehdejším Československu. Založena byla doslova na zelené louce a chtěla být malou komorní pojišťovnou pro nově vznikající podnikatele. Nyní je dvojkou na českém trhu s komplexní nabídkou produktů a téměř 24% tržním podílem. Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva, zde působí jen o pět let méně, tedy rovné čtvrtstoletí: Celý příspěvek

TERIBEAR získal 10 milionů korun na ohrožené děti

Charitativní projekt TERIBEAR letos vynesl 10 milionů korun, určených na pomoc ohroženým dětem a rodinám. Účastníci sportovní výzvy se podobně jako vloni pustili do svých výkonů individuálně a výsledky zaznamenávali pomocí aplikace Strava. Partnerské společnosti se zavázaly za každý kilometr absolvovaný pěšky či během a za pět kilometrů na kole zaplatit 20 Kč, což je dvakrát více než v minulosti. Celý příspěvek