Určitě pro důstojné a veselejší stáří

Slovo stáří a důchod mají takový zvláštní nádech. Málokdo je bere s humorem, odvahou či optimizmem. Málokdo si u nás chce totiž připustit, že podmínky života se prudce mění a že podíl odpovědnosti za sebe samého roste. Dnešní populace má nastavena jiná ekonomická pravidla, než platila před 20 lety. Nezbývá, než se s tím smířit a starat se. Na druhé straně – proč ne?
Pomoci k tomu mohou finanční a pojistné produkty, trh jich nabízí dost. Jejich využití je však třeba v souvislosti s dalšími okolnostmi a možnostmi jednotlivce důkladně zvážit a kombinovat. Kooperativa pojišťovna, a.s., nabídla na začátku roku novinku nazvanou Penze s garancí.
Myslím, že tento druh životní pojistky vyřešil jedno zásadní – odpověděl totiž na otázku, co vlastně běžný občan potřebuje. Tedy: něco, co je jasné, srozumitelné a čemu se dá věřit. Dostal přesvědčivý argument o tom, proč je dobré myslet na zadní kolečka a jak to udělat. S občanským průkazem může přijít a podepsat. A o své peníze se nemusí bát. Hovořila jsem o tom s Mgr. Filipem Králem, ředitelem Úseku pojištění osob:
Spoření na důchod – velké téma. Prozíraví již spoří, mladí utrácejí peníze za jiné radosti než cestu do pojišťovny. Mnozí jsou také naštvaní na celou důchodovou reformu a zpupně odmítají jakékoli nabídky. Jak vidí naléhavost problému Kooperativa?
Situaci okolo důchodové reformy i vývoj jednotlivých produktů zajištění na stáří dlouhodobě sledujeme. V každém případě považujeme za pozitivní, že se o tomto problému začalo ve společnosti mluvit. Zjistili jsme však, že lidé se v problematice velmi špatně orientují a mají o jednotlivých variantách velmi nedostačující informace. Velmi často spoléhají na stát nebo řešení svého zajištění na stáří stále odkládají. Abychom se přesněji dozvěděli, co lidé od zajištění na stáří očekávají, zpracovali jsme si exkluzivní průzkum mezi pojišťovacími poradci, kteří úspěšně prodávají životní pojištění a současně jsou oprávněni prodávat i produkty II. důchodového pilíře.
Doslova před pár dny jste představili produkt, který by se mohl řadě lidí líbit – Penzi s garancí. Žádný druhý pilíř, ale životní pojištění, k němuž může mladší i starší člověk získat důvěru. V čem spočívá?
Naše Penze s garancí nabízí garantované zhodnocení vložených prostředků – minimálně ve výši technické úrokové míry 2,4 % p.a. K tomu ještě připisujeme podíl na zisku. V posledních 4 letech tak získali naši klienti každoroční výnos kolem 4 %. Zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oceňují; mohou měnit výši pojistného, případně si peníze v průběhu pojištění vybírat, nebo dokonce platby po dohodě s pojišťovnou přerušit. Za zmínku stojí i další výhodná vlastnost životního pojištění: pojistné plnění si pojištěný může nechat vyplatit jednorázově nebo může zažádat o výplatu pravidelného důchodu, přičemž si z obou variant může vybrat až do konce pojistné doby.
Proč bych si měla takové pojištění – spoření uzavřít? Co mi dá, čím mne potěší?
Oslovili jsme téměř 700 našich nejúspěšnějších prodejců životního pojištění, abychom zjistili, co jejich klienti od spoření na důchod očekávají. Nejvíce respondentů (85 %) uvedlo garanci návratnosti a zhodnocení vkladů. Na druhém místě v žebříčku důležitosti zazněla nezávislost na politické situaci (78 %), třetí místo obsadila flexibilita (75 %), tedy mj. možnost jednorázové výplaty na konci spoření, možnost vybírat část naspořených prostředků v průběhu spoření nebo možnost úpravy výše platby. Přesně podle těchto očekávání jsme připravili produkt Penze s garancí.
Lákavě zní pro moderního člověka skutečnost, že Penze s garancí nabízí možnost investovat do 10 tržních fondů. Podle čeho si může klient fondy zvolit? Může výběr fondů nějak ovlivnit? O jaké fondy jde?
Pro investování si může klient zvolit z široké nabídky investičních fondů nebo garantovaný fond, u kterého je závazek pojišťovny zvýšit hodnotu podílové jednotky o 2,4 % ročně. Pokud si klient zvolí garantovaný fond a nikdy ho nezmění, poskytneme mu výplatu konkrétní částky při dožití stanoveného věku (klient pak ale nesmí například vybrat část účtu předčasně atp.).
Záleží tedy jen na klientovi, jaké fondy si zvolí, zda bude investovat raději konzervativně, nebo si vybere některý z našich akciových fondů, kde ovšem také nese vyšší riziko ztráty.
Domnívám se správně, že se jedná spíše o konzervativní produkt, jehož největší výhoda je právě ona garance úroku alespoň 2,4 %? Plus případně procenta z výnosu investovaných prostředků? Peníze jsou jisté, žádná divoká burza a kouzla s akciemi, lákadlo dynamického růstu podbarvené úměrným rizikem…
Máte pravdu, Penze s garancí přináší zejména předem definovanou jistotu zhodnocené penze. Klient sjednáním smlouvy získá garanci, že jeho zůstatek na účtu se převede na měsíční penzi tak, že klientovi vyplatí v drtivé většině případů více peněz, než jaký měl zůstatek na účtu. Např. v případě, že bude mít střadatel na účtu před zahájením výplaty penze přesně 1 000 000 Kč a požádá nás o výplatu penze na 30 let, budeme mu vyplácet nejméně 3689 Kč měsíčně. Celkově mu tedy garantujeme výplatu částky 1 328 040 Kč, což představuje garanci na zhodnocení 2,1% p.a. ročně. Tato garance je dána technickou úrokovou mírou ve výši 2,4 %, kterou poskytujeme jak na spořicí dobu, tak i na výplatní fázi.
V jakém věku je nejvhodnější takovou pojistku uzavřít?
Samozřejmě čím dříve, tím lépe. Výhodou Penze s Garancí je to, že klient může částku upravit podle svých možností. Začne spořit například v 25 letech a měsíčně bude ukládat 500 Kč. Pokud se bude zvyšovat jeho příjem, může poté navýšit i měsíční úložku.
Mohu vložit i jednorázově například 100 000 Kč? Je výše jednorázového vkladu omezena?
Ano, Penze s garancí je otevřená i pro jednorázové vklady.
Zkusme modelový příklad. Muž, rok narození 1978, hrubý příjem 25 000 Kč měsíčně.
Důchodový věk 67 let a 2 měsíce – počátek výplaty penze.
Pouze
I. Pilíř*    Účastník
II. pilíře*    Klient s Penzí
s garancí**
Měsíční
platba navíc    0 Kč    500 Kč    500 Kč
Celkové náklady navíc    0 Kč    288 902 Kč    192 000 Kč
Jednorázová
výplata    —    Nelze    Min. 238 505 Kč
pilíř
pilíř
Kooperativa
Celková
měsíční penze    12 372 Kč
0 Kč
0 Kč

12 372 Kč    11 033 Kč
2 558 Kč
0 Kč

13 591 Kč    12 372 Kč
0 Kč
1 206 Kč

13 578 Kč
Očekávané
zhodnocení    —    4,5 %    4,5 %
Délka výplaty penze    Doživotně    Doživotně     20 let výplaty
Návratnost
vložených
prostředků
v letech    —    Za 19 let
a 7 měsíců    Za 13 let
a 3 měsíců
Celková výplata penze     (neznámá) Končí
úmrtím    (neznámá)
Končí
úmrtím    Min. 289 440 Kč
Končí
uplynutím doby

* zdroj: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/
** zdroj: http://www.penzesgaranci.cz/

Příklady vycházejí z veřejných informací, které lze dohledat na internetu. U Kooperativy není platba nijak vázána na příjem, rozhodnutí, kolik si chce klient spořit, je jen na něm. V případě účastníka druhého pilíře je platba daná zákonem, který stanovuje 3 % + 2 % z hrubé mzdy a data pocházejí z oficiálního modelu zveřejněného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Kdo může po mně naspořené prostředky zdědit, pokud se radosti ze života nedožiji tak, jak bych ráda?
Pro případ, že se klient nedožije celé stanovené výplaty, je penze doplacena přesně podle stanovené doby obmyšleným osobám, které si sám zvolí. V případě, že by došlo k úmrtí v průběhu doby „spoření“, je celá hodnota účtu vyplacena rovněž osobám, které zvolil klient.
Platí ženy stejně jako muži?
Ano, platby u Penze s garancí se podle pohlaví nerozlišují.
A jak je vlastně pojistka konstruovaná? Jde-li o spořicí produkt, pak je pojištění na životní rizika v menšině… Jsou nějaká pravidla, podle nichž se mohu rozhodovat?
Je to přesně tak. Penze s garancí je postavena na základě univerzálního životního pojištění s důchodovými prvky. Klient si stanoví věk, kdy mu má být zahájena výplata penze, bez ohledu na to, kdy mu vzniká nárok na starobní důchod. Sjedná si pravidelnou platbu pojistného, kterou může kdykoliv v průběhu pojistné doby zvýšit či snížit. Stejně tak může zaplatit mimořádnou platbu, nebo naopak část hodnoty účtu vybrat předčasně. O způsobu čerpání z pojištění opět rozhoduje klient, může zvolit jednorázovou výplatu nebo měsíční penzi. V případě penze je to opět klient, který stanovuje počet let výplaty penze. Penze tedy není doživotní, ale po stanovenou dobu klientem, přičemž může zvolit výplatu např. do 100 let svého věku.
Také jste na www.penzesgaranci.cz připravili lákavou soutěž – skutečně bude odměna pro výherce tak velká, jak uvádíte? Renta 600 000 Kč?
Ano, výherce naší soutěže opravdu získá rentu ve výši 600 tisíc Kč.
ptala se Eva Brixi