České e-shopy vedou muži

Jsou e-shopy doménou mužů nebo žen? Je internetové podnikání hlavním či vedlejším zdrojem příjmu pro jeho majitele? Jsou majitelé e-shopů spíše z mladší, střední či starší generace? Odpovědi na tyto a další otázky hledal průzkum, realizovaný společností Shoptet.cz. „V roce 2012 jsme realizovali průzkum „Stav e-commerce v ČR v roce 2012″, který potvrdil, že Česká republika je v rámci Evropy e-shopovou velmocí. Tentokrát jsme se pustili více do hloubky a chtěli jsme zjistit, kdo za e-shopy vlastně stojí? Ženy? Muži? Mladí? Staří? Jedná se spíše o podnikání typu selfmademan nebo ne?,“ řekl Miroslav Uďan, CEO, Shoptet.cz.

Průzkum realizovaný na vzorku 1600 respondentů odhalil, že typickým majitelem e-shopu je obvykle muž, žena, coby zakladatelka a majitelka e-shopu tvoří pouhou třetinu. Další typický znak pro majitele e-shopu je jeho věk: 26 – 35 let. Pokud bychom rozšířili sledovanou hranici až do věku 45 let, vejde se nám do tohoto věkového mantinelu přes 72 % majitelů e-shopů. „Jen velmi málo jich naopak najdeme ve věkové kategorii 56 let a více,“ říká Miroslav Uďan a dodává, že práce s internetem a technologiemi tu starší generaci jednoznačně znevýhodňuje. Na druhou stranu je velmi zajímavý trend ve věkové kategorii 15 – 25 let. Ta tvoří necelou pětinu všech majitelů e-shopů. „Nedá se s jistotou říci, že nám tu rostou noví Zuckerbergové, co se ale říci dá, je fakt, že mladá generace bere podnikání, které internet umožňuje, vážně a své první podnikatelské zkušenosti získává již velmi brzo,“ komentoval výsledky Miroslav Uďan.

Skutečně je svět e-shopů především doménou mužů?
Skrývají čísla z průzkumu nějakou zajímavou skutečnost? Miroslav Uďan říká, že čísla mohou někdy přece jen klamat. „Máme mnoho klientů – mužů, kteří zakládají e-shop svým jménem, ve skutečnosti však podnikání e-shopu řeší jejich ženy,“ vysvětluje Miroslav Uďan. Ty totiž mnohdy mívají obavy, že založení e-shopu je složitá věc, která vyžaduje specifické technické znalosti, a proto tento proces nechávají na svých mužských protějšcích. „Z našich statistik je zřejmé, že podíl žen, zakládajících e-shopy, pozvolna roste, muži však této oblasti stále dominují. Ženy se ale velmi rychle učí a máme tu i několik případů úspěšných rodinných firem, které sice zakládal muž, otěže pak ale převzala žena, která dokázala vybudovat natolik silné zázemí, že jí mnohdy muž do e-shopového byznysu následoval,“ dodal Miroslav Uďan.

Ne jen jeden „vedlejšák“
Ekonomická situace nutí stále více lidí v České republice hledat ke svému hlavnímu zdroji příjmu ještě přivýdělek, který by navýšil rodinné rozpočty v kolonce příjmů. Pokud se tedy podíváme na účel provozování e-shopů, zjistíme, že pro 2/3 dotázaných je provozování
e-shopu vedlejší činností, pro pouhou třetinu pak skutečně představuje hlavní příjem. Navíc je pro pouhou třetinu e-shop jediným podnikáním, většina majitelů e-shopů potvrzuje, že se nejedná o jejich první podnikatelský počin, ať už v prostředí internetu či mimo něj.
Zdá se, že internetové podnikání představuje relativně nejsnazší cestu, jak se pokusit rodinný rozpočet obohatit. „Dříve bylo podnikání na internetu zahaleno určitou tajemnou rouškou a zdálo se, že pod ni mohou nahlédnout pouze technicky zdatní jedinci, jako třeba programátoři. E-shopy byly poměrně drahé a pro běžného uživatele bez patřičného technického vzdělání velmi složité. Dnes mají naštěstí všichni, kdo mají svou pevnou vizi a chtějí podnikání na internetu vyzkoušet, daleko volnější ruku – e-shop je dnes možné velmi jednoduše založit a neméně jednoduše s ním manipulovat,“ vysvětlil Miroslav Uďan, jehož společnost Shoptet.cz se na českém trhu zaměřuje na pronájem hotových e-shopů. Právě jednoduchost a také jednoznačná úspora počátečních investic láká mnohé lidi ke zkoušce. Denně tak vzniká přibližně stovka nových e-shopů, přičemž jejich průměrná „životnost“ je 26 měsíců.

O průzkumu
Data v zákaznickém průzkumu zkompletoval tým Miroslava Uďana (projekt Shoptet.cz). Průzkum byl realizován v začátku roku 2013 na reprezentativním vzorku 1600 klientů.

O projektu Shoptet.cz
Shoptet.cz se na českém trhu specializuje na nabídku originálních a intuitivních e-shopů, které nabízí formou pronájmu hotových e-shopů, což představuje jednoduchý způsob, jak dosáhnout na vlastní internetový obchod rychle a bez velkých investic. Pronájem internetového obchodu zahrnuje širokou škálu služeb jako napojení na ekonomické systémy, různé platební metody a také propojení se sociálními sítěmi a aukčním portálem Aukro.cz. V současné chvíli má Shoptet.cz v portfoliu více než 1 600 aktivních e-shopů, což tvoří zhruba 10 % komerčních řešení na českém trhu. Firma expanduje na zahraniční trhy, v současné chvíli je aktivní v Brazílii. Investor Ondřej Tomek získal ve firmě, jejíž aktuální hodnota se pohybuje kolem 2 mil. EUR, pětinový podíl.

(tz)