Zahraniční turista vypije v ČR dvě piva denně

Zahraniční turisté pobývající v České republice vypijí v průměru necelá dvě piva denně. V roce 2012 tak činila jejich spotřeba bezmála 4 % z celkové konzumace piva v ČR. Vyplývá to z exkluzivní studie, kterou pro Český svaz pivovarů a sladoven připravila společnost Ernst & Young.
Z více než 20 milionů turistů, kteří v loňském roce navštívili Českou republiku, tvořily více než  70 % národnosti, které se tradičně umisťují na předních příčkách zemí s nejvyšší spotřebou piva. Patří sem Německo, Slovensko, Polsko nebo Rakousko. A zatímco každý Čech vypije v průměru asi třetinku piva denně, zahraniční turista dle údajů Ernst & Young vloni vypil  v průměru necelá 2 piva denně. Nejvíce piva turisté spotřebují tradičně v letních měsících.
„Naším cílem bylo vyčíslit reálné dopady turismu na spotřebu piva v České republice. Využili jsme k tomu dostupná data o spotřebě piva a geografickém rozdělení obyvatelstva a turistů v ČR. České pivo chutná v cizině nejvíce našim sousedům – jeho největšími konzumenty jsou Němci a Slováci,“ vysvětlil Petr Knap, partner podnikového poradenství a řízení rizik ve společnosti Ernst & Young.
Vedle turistického ruchu je pro pivovarské odvětví důležitý také export, jehož objem se v roce 2012 zvýšil meziročně o 9 %. Největšími importéry českého piva jsou tradičně Německo, Slovensko, Polsko, Rusko, Švédsko, Velká Británie a USA. Podle nejnovějších odhadů se české pivo exportuje již do více než 60 zemí všech kontinentů. „Věříme, že pozitivní zkušenost turistů s českým pivem při jejich návštěvě České republiky v sobě nese potenciál pro získání nových spotřebitelů exportované produkce,“ říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.
O ČSPS:
Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století. V té době jsou na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Současná podoba svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. V současnosti svaz sdružuje 23 pivovarských společností, 7 sladoven a 19 přispívajících členů. Mezi přispívajícími členy jsou výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce atd. Hlavním cílem svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány a příslušnými orgány státní správy. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích.
(tz)