Na světě je 12 milionů dolarových milionářů

Severní Amerika je regionem s největším počtem dolarových milionářů a Asie a Tichomoří je oblastí s celkovým největším růstem bohatstvíV důsledku globálního oživení akciových a realitních trhů došlo v roce 2012 k růstu investovatelného bohatství dolarových milionářů (HNWI[1]) o 10 procent a celosvětově jejich bohatství dosáhlo rekordních 46,2 bilionu dolarů, což je dramatický nárůst oproti poklesu o 1,7 procenta v roce 2011. Mezi HNWI se nově zařadil další milion lidí, takže po celém světě je nyní 12 milionů dolarových milionářů, což je meziroční nárůst o 9,2 procenta. Vyplývá to ze zprávy o světovém bohatství, kterou zveřejnily společnosti Capgemini a RBC Wealth Management.

Severní Amerika získala zpět pozici regionu s největší koncentrací HNWI a přeskočila Asii a Tichomoří. V roce 2012 bylo v Severní Americe 3,73 milionu dolarových milionářů a v regionu Asie a Tichomoří 3,68 milionu, jejich bohatství dosáhlo v Severní Americe 12,7 bilionu dolarů a v Asii a Tichomoří 12 bilionů dolarů.

„Nárůst počtu dolarových milionářů byl v roce 2012 opravdu mimořádný,“ řekl Jean Lassignardie, Chief Sales & Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services. „Nicméně je pravděpodobné, že vedoucí pozici v počtu HNWI i bohatství od Severní Ameriky znovu časem převezme region Asie a Tichomoří. Zajímavé je, že zatímco Severní Amerika vedla v počtu HNWI, oblast Asie a Tichomoří měla vyšší celkový růst bohatství, 12,2 procenta ve srovnání s 11,7 procenta Severní Ameriky.“

Globální růst investovatelného bohatství byl způsoben především těmi nejbohatšími dolarovými milionáři. Počet i bohatství nejbohatších osob (Ultra-HNWI)[2] v roce 2012 rostlo zhruba o 11 procent. V roce 2011 byla naopak klesající tendence.

Všechny regiony zaznamenaly prudký nárůst počtu HNWI a jejich bohatství, výjimkou byla pouze Latinská Amerika, která byla na špičce v růstu v roce 2011, ale v roce 2012 nastaly komplikace v důsledku zpomalení růstu HDP a kvůli změnám na akciových trzích. V České republice se celkový počet dolarových milionářů zvýšil o 5,4 procenta a dosáhl v roce 2012 rekordních 18 000 HNWI. Bohatství českých dolarových milionářů vzrostlo meziročně o 5,4 procenta na 42 miliard dolarů.

Rekordní úrovně bohatství dosaženo i přes opatrný přístup HNWI k investování

Dolaroví milionáři zůstali v roce 2012 opatrní. Podle studie Global HNW Insights Survey, která byla součástí zprávy o světovém bohatství a obsahovala zpětnou vazbu od 4400 HNWI z celého světa, se dolaroví milionáři zaměřili především na udržení stávajícího bohatství. I přes nedávné zlepšení na trhu se jedna třetina (33 procent) HNWI zaměřila hlavně na udržení svého bohatství a jen 26 procent kladlo důraz na růst bohatství.

Dolaroví milionáři svá aktiva volili konzervativně a především s ohledem na uchování stávajícího bohatství. Téměř 30 procent bohatství HNWI bylo v hotovosti a ve vkladech. Regionální rozdíly jsou zřejmé. Největší část investovatelného bohatství severoamerických HNWI tvoří akcie (37 procent), zatímco dolaroví milionáři v Latinské Americe a v oblasti Asie a Tichomoří (s výjimkou Japonska) dávají přednost nemovitostem (30 procent portfolia, respektive 25 procent). V Evropě dávají dolaroví milionáři přednost hotovosti a vkladům (27,3 procenta portfolia) a nemovitostem (26,7 procenta).

„Navzdory důrazu na zachování kapitálu a snaze disponovat vysokou hotovostí dosáhli v roce 2012 dolaroví milionáři rekordní úrovně bohatství. A pokud se bude nadále zvyšovat důvěra v trhy, můžeme očekávat další růst,“ sdělil M. George Lewis, ředitel skupiny, RBC Wealth Management & RBC Insurance.

Roste důvěra HNWI v oblast správy bohatství

Celosvětová důvěra HNWI v odvětví správy bohatství se zlepšila. Na 61 procent dolarových milionářů mělo na začátku roku 2013 velkou důvěru v managery zodpovědné za správu bohatství i v jejich firmy, došlo k nárůstu o 4, respektive 3 procentní body od předchozího roku. Zvýšená důvěra a střízlivě pozitivní ekonomický výhled způsobily, že 75 procent HNWI cítí jistotu ohledně svého dalšího navyšování bohatství. Současně ale dolaroví milionáři vyjádřili nízkou míru důvěry v trhy (45 procent) a regulační orgány (pouze 40 procent).

Z hlediska správy bohatství dávají HNWI přednost bezproblémovému přístupu, práci s jednou firmou (41 procent versus 14 procent dolarových milionářů, kteří preferují spolupráci s více firmami) a jednomu kontaktnímu místu (34 procent proti 24 procentům milionářů, kteří dávají přednost více kontaktům). Zatímco 31 procent HNWI raději preferuje přímý osobní kontakt, téměř jeden ze čtyř vnímá jako důležitější digitální komunikaci. Především se jedná o trend způsobený mladšími dolarovými milionáři a milionáři z regionu Asie a Tichomoří (s výjimkou Japonska).

Výhled do budoucna je mírně optimistický i díky dobré kondici regionu Asie a Tichomoří

Vzhledem k očekávanému dalšímu oživení ekonomiky se budou snižovat rizika a zlepší se důvěra investorů, takže celosvětové bohatství HNWI poroste ročně v průběhu příštích tří let o 6,5 procenta. To je značný rozdíl oproti pomalému 2,6procentnímu růstu od finanční krize z roku 2008. Oblast Asie a Tichomoří navíc pravděpodobně poroste ještě zhruba 1,5krát rychleji než bude celosvětový průměr a s růstem 9,8 procent se zařadí na špičku v bohatství dolarových milionářů.

V České republice patří Capgemini mezi deset největších poskytovatelů služeb v oblasti informačních technologií. Capgemini nabízí klientům v ČR služby více než 130 odborníků se zkušenostmi v oblasti poradenství, vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. Mezi klienty skupiny v České republice patří nejvýznamnější banky, mobilní operátoři, průmyslové podniky a instituce z vládního sektoru.

(tz)


[1] Dolaroví milionáři (High Net Worth Individuals nebo-li HNWIs) jsou definováni jako ti, kteří mají investovatelné jmění jeden milion amerických dolarů a více, s výjimkou hlavního bydliště, sběratelských předmětů, spotřebního materiálu a zboží dlouhodobé spotřeby.

[2] Nejbohatší osoby (Ultra-HNWI) jsou definováni jako ti, kteří mají investovatelné jmění 30 milionů dolarů a více, s výjimkou hlavního bydliště, sběratelských předmětů, spotřebního materiálu a zboží dlouhodobé spotřeby.