Kdy poprvé do školy? V únoru!

Vysoká škola podnikání nabízí v České republice ojedinělou a novou možnost začít studovat v únoru. Zájemci o vysokoškolské studium nemusí čekat do září, ale mohou nastoupit už za pár dní. A to na bakalářské (tříleté) nebo na navazující magisterské (dvouleté) studium v akreditovaném studijním programu Podnikání.

Uvědomili jsme si, že na českém trhu chybí možnost začít studovat jindy než v září. Přitom v životě mohou nastat různé situace, kdy chcete nebo potřebujete začít studovat, ale musíte čekat až do září. To se může stát například v souvislosti se změnou zaměstnání, nebo naopak když vás zaměstnavatel vyzve ke zvýšení vzdělání, nebo se vám naskytne více volného času a vy jej chcete efektivně využít, například maminky na mateřské dovolené a podobně,“ vysvětlil Jiří Cienciala, rektor Vysoké školy podnikání.

V některých zemích podobné možnosti běžně fungují, v České republice jde ale zatím o spíše ojedinělou záležitost. Vysoká škola podnikání poprvé nabídla možnost studovat od února začátkem roku 2013 a předpokládá, že i letos tuto možnost, a navíc za zvýhodněných finančních podmínek, využije několik desítek lidí. Studium je určeno pro zájemce o  tzv. kombinovanou formu, tedy dálkové studium. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s poradcem pro studium, v případě magisterského studia formou ústní zkoušky. Přihlášku je možné poslat poštou nebo vyplnit  a odeslat elektronicky na webových stránkách školy. Přijímací řízení je bezplatné.

Vysoká škola podnikání působí v Ostravě už 13 let a studium tam úspěšně absolvovalo přes 6000 lidí, kteří nemají problém seberealizovat se na trhu práce. Řada z nich má vlastní firmy. Škola se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů v praxi. Spolupracuje s firmami, zajišťuje praktickou přípravu studentů, a to i v zahraničních firmách prostřednictvím výměnného programu LLP/Erasmus. „Pravidelně pořádáme také setkání s úspěšnými manažery a podnikateli, aby studenti měli co nejvíce možností střetávat se s reálnými ekonomickými, obchodními, strategickými a jinými problémy. Podporujeme inovativní nápady našich studentů, máme Podnikatelský inkubátor, který mohou využívat,“ dodal Radan Jünger, předseda představenstva Vysoké školy podnikání.

V neposlední řadě také specializace, které si mohou studenti v průběhu studia zvolit, Vysoká škola podnikání pečlivě vybírá tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám trhu práce. Absolventi Vysoké školy podnikání nacházejí uplatnění všude tam, kde potřebují a hledají lidi schopné, odpovědné, kreativní a podnikavé. Škola se snaží také vést studenty k samotnému podnikání. Vzhledem k tomu, že nabízí tříleté i pětileté studium v prezenční (denní) nebo kombinované (při zaměstnání) formě, její absolventi se uplatňují i ve státní sféře, na úřadech apod.

(tz)