Nezbývá nic jiného než chytře inovovat

Ing. Radim VaškoJiž mnoho osobností businessu prošlo našimi stránkami. A přibývá jich. Věříme, že společně s námi se jejich úvah nejen o podnikání a manažerské práci rádi účastníte.  Loni touto dobou jsme v časopise Prosperita, jehož součástí je příloha Fresh Time,  publikovali besedu s vrcholovými manažery firmy GASCONTROL, společnost s r. o., v níž se vyjadřovali k ekonomickým výsledkům, hovořili o problémech, které bylo potřeba řešit v návaznosti na kolísavost české ekonomiky. Diskutovalo se o vizích, představách, budoucnosti.
Rok se s rokem sešel, na místo činu jsme se vrátili. Co vše se z pohledu havířovské firmy za tu dobu změnilo? Téma pro jednoho z účastníků zmíněné besedy Ing. Radima Vaško, výkonného ředitele pro výrobu a obchod, GASCONTROL, společnost s r. o.
V lednu 2013 jste považoval za největší vítězství udržení růstu mateřské firmy a celé skupiny GASCONTROL GROUP. Podařilo se to?
Tehdy ještě prognózy našeho regionu nevypadaly tak špatně. Jsme skupina firem, která nabízí dodávky a služby zejména v  Moravskoslezském kraji. Problémy zdejších velkých firem pochopitelně zasáhly i nás. Hospodářského růstu jsme v roce 2013 nedosáhli, byl to spíše mírný pokles.
Do jaké míry ovlivnily důsledky ekonomické krize vaše loňské usilování v oblasti výroby a obchodu?
Jak jsem již zmínil, pracujeme zejména pro zákazníky Moravskoslezského kraje. Zdejší propad poptávek jsme pocítili především na zakázkách pro těžební průmysl. Část z tohoto propadu se nám podařilo nahradit v jiném segmentu dodávek a v jiném regionu. Například bioplynová stanice na Slovensku, CNG plnicí stanice a modernizace energetického zdroje v Čechách. Naše obchodní aktivity nyní soustředíme prioritně do jiných zemí, zejména směrem na východ.
A z pohledu skupiny GASCONTROL GROUP?
Ve skupině je situace v celkovém pohledu obdobná.
Pro posilování konkurenceschopnosti jste až dosud volili osvědčenou cestu výzkumu a inovací. Odehrálo se zde v průběhu loňských měsíců hodně podstatného? A jaký to mělo vliv na udržení skupiny v přijatelné ekonomické bilanci?
Ano, inovace v oblasti CNG stanic a energetických úsporných řešení s dodávkou mikroturbín CAPSTONE nám umožnily podržet výpadky předpokládaných tržeb v dodávkách pro těžební průmysl.
Praxe je měřítkem teorie. Co považujete za největší úspěch ve využití výzkumných a inovačních procesů za uplynulých dvanáct měsíců?
Právě s mikroturbínou CAPSTONE se nám podařilo zefektivnit původní energetický zdroj – parní kotel spalující zemní plyn. Předřadili jsme mikroturbínu před plynový hořák kotle tak, že spaliny mikroturbíny tvoří významný podíl horkého spalovacího vzduchu pro plynový hořák kotle. Spaliny mikroturbíny mají totiž ještě 18 % kyslíku a teplotu 280 °C. Tímto výrazně zvyšujeme celkovou účinnost výroby energie.
IMG_8009Výzkumné, vývojové a inovační centrum, které jste zhruba před čtyřmi lety vybudovali pro potřeby firem v rámci GASCONTROL GROUP, je nositelem dobrých zpráv. Máte bližší představu o tom, co by bylo letos vhodné vylepšit a inovovat pro větší prodejnost vašich zařízení a další zlepšení služeb?  
Pokud chceme dále prosperovat, nezbývá nic jiného než chytře inovovat. Svět má v této oblasti stále vyšší tempo a globalizace spojená se snadným předáním informovanosti prostřednictvím internetu vytváří obrovské konkurenční prostředí. Myslím si, že je to pro všechny pozitivní, nicméně hospodářsky vyspělé země to nemají nijak jednoduché, aby udržely svou vrcholovou pozici. Na záda jim dýchají nové rychle hospodářsky se vyvíjející země, které se snaží za všech okolností prosadit. Tak je to i s inovacemi na trzích, kde působí GASCONTROL GROUP, nezbývá nám nic jiného, než tvrdě a s dávkou prozíravosti pracovat na dalších novinkách pro naše stávající zákazníky a budoucí trhy.
Vztah výroby s obchodem se řídí osvědčenými pravidly, přivedla vás současná doba k nutnosti provést zde určité korekce?
Zásadní změny v pravidlech určitě ne. Musíme při vstupu na nové zahraniční trhy akorát více pamatovat na projednání přípravy výroby již ve fázi obchodních schůzek. Komunikace je složitější a vše je daleko, není tedy prostor na větší operativu.
Počátkem loňského roku jste se vyslovil pro nutné získání a přípravu mladých profesně schopných manažerů jako důležité podmínky budoucího udržitelného rozvoje. Podařilo se?
Možnosti profesního růstu mají zejména vybraní pracovníci naší skupiny, kteří nás o svých schopnostech již přesvědčili. Pokud se chystáme na zahraniční trhy, je to zejména znalost cizích jazyků. Realizujeme pro naše pracovníky manažerská školení. Přednost kariérního růstu mají vždy lidé naší skupiny, teprve pak si vybíráme z vnějšího pracovního trhu.
Jaká kritéria pro výběr těchto osobností vy osobně považujete za prioritní? A je v regionu dostatek adeptů na vrcholné manažerské pozice?
U mne to jsou tyto zásadní čtyři předpoklady: chtít, umět – nebo se umět naučit, být loajální a žít v realitě. Je pravdou, že těchto lidí je jak šafránu a velmi těžko se hledají, i když je nezaměstnanost v okolí velmi vysoká.
Život není jen o tom, co člověk musí, ale i o tom, co by si přál. Jaká manažerská i osobní předsevzetí jste si pro letošek dal?
Mé předsevzetí vychází z potřeb pro další úspěšnou existenci našeho společenství firem. Určitě je to významnější posun na další trhy v jiných zemích. Jsem přesvědčen, že umíme úspěšně uplatnit naše zkušenosti, které jsme získali tady, ve zdejším průmyslu.

připravil Jiří Novotný