Pojistěte se proti probuzení na záchytce!

Finanční skupina AXA se inspirovala v zahraničí a zavádí unikátní novinku pro český trh – jednorázové pojištění proti pobytu na protialkoholní záchytné stanici. To bude pro začátek dostupné pouze v období Velikonoc, tedy od 18. do 21. dubna 2014. Pojištění bude stát 350 korun, přičemž pojistné krytí může šplhat až do výše 18 000 korun.Alkohol a popíjení během velikonočních svátků se může stát osudným nejednomu občanu České republiky. AXA proto reaguje na blížící se období spojené s nadměrným užíváním alkoholu a zavádí novinku – jednorázové pojištění proti pobytu na protialkoholní záchytné stanici.

Pojištění lze sjednat online nebo ho dokonce darovat jako dárek. Jeho cena je stanovena na 350 korun, pojistné plnění v případě nastalé situace pak může dosahovat částky až 18 000 korun. Pojištění se sjednává jednorázově a platí
48 hodin ode dne sjednání pojistné smlouvy. Pojistit lze osoby od 18 let.

Na základě našich zjištění očekáváme, že bude mít tento nový druh pojištění stejný úspěch, jaký zaznamenal v zahraničí, kde je pojištění proti probuzení
na záchytné stanici velice populární. Pro začátek se zájemci mohou pojistit
na velikonoční víkend, plánujeme však rozšíření i na další období roku, jako například pálení čarodějnic, vánoční svátky či oslavy nového roku
“, upřesňuje Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA.

Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy může být uplatněna pouze tehdy, když bude řádně doloženo, že byl pojištěný vzat na záchytnou stanici pouze na území České republiky a to nedobrovolně a nález obsahu alkoholu v krvi pojištěného byl vyšší než 2 ‰. Aby pojištěnému mohlo být vyplaceno pojistné plnění v plné výši, je nutné do 48 hodin od propuštění ze záchytné stanice doručit na pobočku veškerou dokumentaci a účtenku vystavenou za pobyt v tomto zařízení.

Pojištění proti pobytu na záchytné stanici má však několik výluk. Nevztahuje se na sommeliéry ani sládky, osoby mladší 18 let či osoby, u nichž byla v době před uzavřením pojistné smlouvy prokázána závislost na alkoholu (léčily se
ve zdravotnických zařízeních ambulantně či dlouhodobě).

Výhody produktu:

nízká pořizovací cena

vysoké pojistné krytí

možnost sjednání online

platnost pouze na rizikové období

(tz)