Až budeme bankou, měli by z toho klienti profitovat

shutterstock_128850103Jaké jsou sny majitelů firem? Někdy určitě o tom, jak to všechno udělat, aby se podnikalo lépe, bez velké administrativy, aby platilo, co se dohodne, aby byly levné a lehce dostupné úvěry, aby partneři včas hradili faktury. Někteří sní o snadném hledání šikovných obchodníků, jiní o nižších daních nebo o rozšafném a dobromyslném investorovi. Řada majitelů firem by si přála, aby v jejich šlépějích šly děti a vnuci, a stejně tak další šéfové zase přemýšlejí nad otázkou, zda naleznou banku, v níž budou peníze na účtech přibývat, nikoli naopak. Někteří mají jen jedno jediné přání – vzít si na měsíc dovolenou a jen se vyspat, chodit na houby, poslouchat pěknou muziku, dát si tělo i mysl do pořádku.

Určitě jsou mezi takovými vlastníky firem i klienti spořitelního družstva Artesa; ostatně krédem právě této finanční instituce je dobře klienta poznat, porozumět mu a společně s ním hledat možnosti, jak dát podnikání větší křídla. Artesa se však chystá na změnu. Hovořila jsem o tom s produktovým manažerem a tiskovým mluvčím Ing. Pavlem Hejzlarem:

Česká legislativa se připravuje na krok, který významně ovlivní život spořitelních družstev. Co všechno se chystá a jak se to dotkne Artesy?

Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, kterou v současnosti projednává Parlament ČR, navrhuje řadu nových podmínek pro fungování záložen. Změn se tedy chystá více. Mezi nejvýznamnější patří stanovení horního limitu na velikost bilanční sumy družstevní záložny ve výši pět miliard korun a nastavení podmínek pro výši členského vkladu, kdy by jeho minimální výše měla být tisíc korun.

Znamená to tedy, že požádáte o bankovní licenci?

Transformace na banku je naším cílem již delší dobu, stanovení limitu pro výši bilanční sumy bude pro nás dalším impulzem, který urychlí přípravu tohoto náročného procesu. Lze očekávat, že se touto cestou vydají i další záložny, které se tomuto limitu již blíží nebo ho překročily.

Co to bude obnášet ve vašem případě?

Stručně řečeno hromadu práce a velké úsilí všech zaměstnanců. Již dnes díky kvalitnímu řízení a poctivému přístupu můžeme v mnoha ohledech říci, že naše produkty a služby jsou na úrovni srovnatelné s bankovními institucemi. Což by nám mělo při transformaci na banku pomoci, rozhodně to však nebude jednoduché a bezproblémové.

Jakým způsobem se dotkne proměna vašich klientů? Budou mít z toho nějaké výhody?

Klienti budou profitovat z dalšího vylepšení produktů a služeb, které přinese rozvoj a zkvalitnění všech našich procesů a informačních systémů. Bankovní licence bude rovněž znamenat větší stabilitu z pohledu dalšího růstu Artesy.

Firemní klientela je pro vás základ, k ní směřuje většina úvěrových aktivit. To bude platit i nadále?

Zaměření na financování podnikatelů a firem platí, ale to se pochopitelně v budoucnosti může změnit.

Pokud tedy bankovní licenci získáte, bude i možnost rozšířit služby a produkty? Zacílíte více i na občany nepodnikatele? Nebo se budete držet specializace, tedy komunikace s podnikateli?

Jak jsem již naznačil, transformace bude spojena s dalšími investicemi do našich systémů, které podpoří i rozšíření produktové nabídky. Rozhodně budeme usilovat o to, aby stávající retailoví klienti využívali více služeb, včetně běžného platebního styku.

Ekonomicky si Artesa vede velmi dobře. Nepřeceňuje své možnosti, pečlivě zvažuje rizika při poskytování úvěrů, uvážlivě hledá důvěryhodné klienty. Můžete to doložit několika čísly?

Náš přístup k vyhodnocování úvěrových rizik je opravdu velmi obezřetný, což dobře odráží ukazatel poměru objemu poskytnutých úvěrů a celkových depozit, který v polovině letošního roku u Artesy činil 81,6 procenta. Na stejné úrovni ho mají i velké banky působící v České republice.

Mnoho kampeliček svou seberealizaci nezvládlo, kauz bylo hodně. To k dobré pověsti finančního družstevnictví u nás nepřispělo. Artesa naopak nabírá další příznivce, pomáhá firmám v jejich podnikání a výrazně za poslední dva roky rozšířila své působení. Významně vzrostl také počet zaměstnanců. Jak charakterizovat vaše postavení na českém finančním trhu?

Patříme mezi středně velké záložny, daří se nám organický růst na straně depozit i úvěrů díky postupnému vylepšování produktové nabídky a úrovni poskytovaných služeb.
Ve střednědobém horizontu budeme usilovat o transformaci na banku. Ale o tom jsem
již mluvil.otázky.

připravila Eva Brixi