Kouření se nenosí, ale toleruje

Zatímco zákonodárci přidávají další a další zákazy kouření na veřejných prostorech a restauračních zařízeních a mnohé firmy vykázaly zaměstnance se zapálenou cigaretou na chodník před vrátnici, veřejnost je vůči spoluobčanům, kteří tomuto návyku propadli, benevolentní.

Anketa, která proběhla na pracovním portálu Profesia.cz mezi 503 návštěvníky, tento paradox potvrdila. Takřka polovina dotazovaných považuje za dobré, aby se kuřáci odreagovali cigaretou v práci kdykoliv, protože to zvýší jejich pracovní výkon. Kuřácké pauzičky nevidí jako problém ani dalších 13 % účastníků, ovšem s podmínkou, že si je lidé napracují.

Čtvrtina českých zaměstnanců považuje povolení kouření na pracovišti za zdroj konfliktů, protože kuřáci si chvilky s cigaretou nikdy nenapracují. Když se k tomu připočte široce rozšířené „nelegální“ pokuřování v šatnách či na toaletách především výrobních provozů, je o konflikty na pracovišti postaráno.

„Za porušování zákazu kouření na pracovišti na místech, která k tomu nejsou určena, zaměstnavatel nesmí udělovat finanční pokuty. V případě opakovaného porušení zákazu nebo ohrožování bezpečnosti kouřením při výkonu práce může dát zaměstnanci v krajním případě výpověď pro opakované porušení pracovní kázně,“ upozorňuje Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Z pohledu všech zaměstnanců je nejpřehlednější situace ve firmách, které vyhlásily zákaz kouření. Oproti loňskému průzkumu na pracovním portálu Profesia.cz jejich počet sice nepatrně, ale vzrostl a přibližuje se pětině zdejších firem.

Zdroj: www.profesia.cz

Jak vnímáte v práci kuřácké pauzy?
2014_11_anketa_1