V práci preferujeme přátelský kolektiv

Podle žebříčku World’s Most Attractive Employer 2014 sestaveného švédskou společností Universum, světovým lídrem v  employer brandingu, chtějí studenti vysokých škol nejčastěji pracovat pro společnost Google. Vyplynulo to z průzkumu mezi více než 200 tisíci studenty ekonomických, technických a IT oborů z 12 největších světových ekonomik. Průzkum také odhalil pozadí výběru vysněného zaměstnavatele. Celosvětově nejdůležitějším kritériem výběru zaměstnavatele je pro studenty kreativní a dynamické pracovní prostředí. Studenti z Francie, Německa či Austrálie více preferují přátelský kolektiv. Pro studenty z Asie a Ruska je nejdůležitější finanční ohodnocení a možnost kariérního růstu. U českých studentů se míchají západní i východní vlivy – vedle přátelského kolektivu chtějí v zaměstnání i jistotu a stabilitu.

„Výsledky letošního průzkumu potvrzují, že dnešní generace studentů skutečně přistupuje k zaměstnání zcela jinak, než tomu bylo v generaci jejich rodičů,“ komentuje průzkum generální ředitel Universum Peter Nylander. „Již několik let pozorujeme, že soukromé a profesní životy se sbližují a dnešní mladí lidé mezi nimi již tak nerozlišují. Uvědomují si, že zaměstnání bude hrát v jejich životě významnou roli, a proto chtějí pracovat pro firmy, které je nejen dobře finančně ohodnotí, ale nabídnou jim takové pracovní prostředí, v němž se budou cítit dobře a bude je naplňovat,“ dodává Nylander.

Co čekají od práce čeští studenti?

Přestože nebyla Česká republika zahrnuta do zmíněného žebříčku, z průzkumu Universum realizovaného na jaře 2014 mezi více než 10 tisíci českými VŠ studenty vyšlo najevo, že nejdůležitějším faktorem výběru zaměstnavatele je přátelské pracovní prostředí. Na druhou příčku žebříčku studenti umístili práci, která je kreativní a dynamická, třetí skončila možnost odborného vzdělávání a rozvoje, následovaná dobrými referencemi pro budoucí kariéru a jistotou zaměstnání – spatřujeme však jisté odlišnosti u studentů různých oborů. Naopak za nejméně důležité považují čeští studenti otevřenost firmy vůči menšinám, což je patrně způsobeno celkově malým počtem u nás pracujících cizinců, nepočítáme-li Slováky.

Roste oblíbenost poradenských firem

Kromě IT společností, jež se v žebříčku popularity umísťují pravidelně na nejvyšších příčkách zejména u studentů technických a IT oborů (Google, Microsoft, Apple, IBM), se v posledních třech letech čím dál lépe daří i poradenským společnostem z tzv. velké čtyřky, které se letos všechny umístily v žebříčku Top 5 u studentů ekonomických oborů. „Mnohé z poradenských či auditorských firem, stejně jako třeba bank, nabízejí jednu z nejlepších prací na trhu,“ pokračuje Nylander a dodává: „Silná firemní kultura, možnost kariérního růstu, vzdělávání a finanční jistota jsou důležitými kritérii výběru pro studenty primárně ekonomických oborů. Zároveň díky zotavující se globální ekonomice nabírají opět tyto firmy více lidí na juniorní pozice a jsou tak pro studenty velmi atraktivní.“

Poradenské společnosti jsou oblíbené také u českých vysokoškoláků. Z průzkumu Universum vyšlo najevo, že nejoblíbenější firmou z velké čtyřky je KMPG, která láká každého desátého studenta ekonomického oboru. Na druhém místě je pak společnost EY, následovaná Deloitte a PwC.

O průzkumu Word’s Most Attractive Employer

Průzkum byl realizován společností Universum mezi více než 200 tisíci vysokoškolskými studenty (111 503 studentů ekonomických oborů a 102 618 studentů technických a IT oborů) z 12 zemí s nejsilnější ekonomikou: USA, Čína, Japonsko, Německo, Francie, Spojené království, Brazílie, Rusko, Itálie, Kanada, Indie a Austrálie.

(tz)