Albatros koupil Fragment

Společnost Albatros Media a. s. koupila 100% podíl v nakladatelství Fragment, které je jedním z klíčových knižních nakladatelských domů v České i Slovenské republice. Zrealizovala tak již sedmou významnou akvizici za poslední čtyři roky a posílila svou suverénní pozici největší české nakladatelské skupiny. Oba původní vlastníci nakladatelství Fragment, Jan Eisler a Pavel Nýč, budou s Albatros Media nadále spolupracovat.

Předmětem akvizice byla jak česká společnost Nakladatelství Fragment, s.r.o., tak slovenské Vydavateľstvo Fragment, s.r.o. Hlavním záměrem akvizice bylo výrazně posílit vedoucí pozici Albatros Media v oblasti dětské a young-adult literatury, v níž nyní vzroste její podíl na cca 48%.  Toto spojení zvýší společnosti Albatros Media konsolidovaný roční obrat na cca 600 mil. Kč. Nakladatelství Fragment získá možnost těžit ze síly a stability společnosti Albatros Media a díky tomu výrazně vydavatelsky expandovat. Značka Fragment bude v portfoliu skupiny Albatros Media zachována.

„Na Fragment jsme vždy pohlíželi s velkým respektem a jsme přesvědčeni, že jeho společníci, Jan Eisler a Pavel Nýč, kteří společnost v roce 1991 založili a dovedli ji do dnešní podoby, prokázali nejen enormní cit pro knižní trh, ale také obrovské podnikatelské schopnosti. Velmi si proto vážíme možnosti stát se novým vlastníkem Fragmentu a navázat na jimi odvedenou práci. Ještě víc nás pak těší, že oba původní společníci se rozhodli s Albatros Media nadále spolupracovat a podílet se na dalším fungování, rozvoji a růstu Fragmentu i celé naší skupiny,“ říká Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media a. s.
Jan Eisler, ředitel výroby Fragmentu, dodává: „Jsem šťastný, že po třiadvaceti letech od chvíle, kdy se Fragment narodil, mohu být hrdý na to, kam za celou tu dlouhou dobu díky všem našim kolegům, spolupracovníkům dospěl. Novým vlastníkům přeji, aby tato významná akvizice naplnila jejich očekávání. Značce Fragment přeji, aby zůstala v pozitivním povědomí všech čtenářů po další dlouhá léta.“ „Albatros pro nás byl vždy etalonem a vzorem, se kterým jsme se srovnávali, a je pro nás velkým oceněním, že nás vnímal jako nejvýznamnější konkurenta. Čtenáři se mohou těšit na to, že jim společně přineseme více zajímavého čtení, radosti i poučení“, doplňuje jej Pavel Nýč, ředitel obchodu Fragmentu.
Nakladatelství Fragment se zaměřuje na původní i převzaté tituly zejména z oblasti populárně naučné literatury, beletrie pro děti a mládež a leporel pro nejmenší. Dále vydává doplňkové učebnice, slovníky a turistické průvodce. Nemalá část produkce je věnována i populárně naučné literatuře a beletrii pro dospělé čtenáře. Prostřednictvím svého Knižního klubu Fragment nabízí svou produkci přímo čtenářům v mateřských a základních školách v celé ČR.
Skupina Albatros Media a. s. dosáhla v loňském roce tržeb ve výši cca 450 mil. Kč. Její produkce pokrývá více než 13% nakladatelského trhu v České republice; každoročně uvede na trh kolem tisícovky knih. Vedle dvanácti samostatných nakladatelství (Albatros, CooBoo, Plus, Motto, XYZ, CPress, Computer Press, BizBooks, Edika, Management Press, B4U Publishing a Fragment) vlastní Albatros Media také většinový podíl v prodeji elektronických knih eReading.cz a vydává knihy též v rámci partnerského projektu Edice České televize.
Albatros Media, a.s. je mediální společnost a největší knižní vydavatelství v ČR. V návaznosti na tradici sahající až k roku 1949 společnost vydává více než tisíc knižních titulů ročně. Skupina zaštiťuje knižní nakladatelství Albatros, CooBoo, Plus, Motto, XYZ, Edika, BizBooks, CPress, Computer Press, Management Press, B4U Publishing, Fragment, partnerský projekt Edice České televize a nakladatelství elektronických knih eReading.