Biometrický podpis místo papírování v Era

Era testuje na 13 Era finančních centrech po celé republice biometrické podpisy. Klienti si tak mohou otevřít účet a související produkty bez jediného papíru. Celý proces – včetně podpisu – probíhá elektronicky, papír plně nahrazuje obrazovka tabletu, což přináší zkvalitnění a zefektivnění obsluhy klientů a také nezanedbatelné úspory nákladů spojených s tiskem a archivací dokumentů. Dokumenty opatřené biometrickým podpisem jsou pak klientovi jednoduše a pohodlně dostupné v jeho internetovém bankovnictví. Během prvních dvou měsíců pilotního provozu bylo touto formou podepsáno přes 2 000 dokumentů, což mimo jiné představuje úsporu přibližně 25 kilogramů papíru, především jsme tím ušetřili více než 30 hodin času klientů.

„V digitalizaci dokumentů a jedinečných biometrických metodách vidíme velký potenciál a této oblasti se dlouhodobě věnujeme. Biometrický podpis přináší klientům větší pohodlí i rychlost. Zkušenosti z praxe ukazují, že při uzavírání smlouvy elektronicky ušetří klient asi třetinu času oproti standardnímu procesu s využitím papírové dokumentace. Dalšími výhodami elektronizace jsou rychlejší a jednodušší práce s dokumenty, nižší výdaje a v neposlední řadě také větší ohleduplnost k životnímu prostředí,“ říká Tomáš Koníček, ředitel platebních produktů a nefinančních služeb Ery a ČSOB.

V praxi vše funguje velmi jednoduše – klientský pracovník připraví potřebné dokumenty u sebe na počítači a klient si je v klidu přečte na tabletu, kde pak smlouvu rovnou podepíše speciální tužkou. Biometrický podpis je zašifrován a automaticky se stává nedílnou součástí dokumentu. Elektronický originál dokumentu s biometrickým podpisem má klient nastálo k dispozici ve svém internetovém bankovnictví v Era portálu. „Reakce klientů jsou velmi pozitivní, mladší oceňují především rychlost a pohodlí, starší vítají možnost si v případě potřeby zvětšit písmo na velikost, která jim vyhovuje. Biometrické podpisy si pochvalují i klienti ČSOB Pojišťovny, která začala tuto metodu testovat již v květnu loňského roku,“ vysvětluje Tomáš Koníček.

Využití tabletů má ale i další výhody. Tablety nám na rozdíl od konkurence, která k biometrickým podpisům využívá specializovaná zařízení, tzv. signpady, umožňují variabilnější přístup. Klientští pracovníci si jejich prostřednictvím mohou „vyfotit“ například občanský průkaz klienta nebo další potřebné dokumenty, jejichž kopie se obvykle pořizují v papírové podobě. Kopie těchto dokumentů tak máme k dispozici v digitalizované formě a můžeme je využít opakovaně, což znamená zrychlení procesů, menší časovou zátěž pro klienta a větší komfort při využívání dalších našich služeb,“ dodává Tomáš Koníček.

V současné době jsou do pilotu zařazeny dokumenty týkající se akvizice, tzn. dokumenty, které jsou nutné pro založení Era osobního účtu, elektronického bankovnictví a vydání debetní platební karty včetně administrativních dokumentů (podpisový vzor a souhlas se zpracováním osobních údajů). S dokumenty, které jsou důležité pro provádění následných změn, se počítá až v další fázi.

Je biometrický podpis bezpečný?

Biometrický podpis je transformovaná podoba fyzického podpisu, který je zaznamenán prostřednictvím tlakově citlivé vrstvy tabletu. Kromě samotné grafické podoby obsahuje biometrický podpis také jedinečné informace o dynamice stylu pisatele – tlak, zrychlení, rychlost, doba. Podpis je zašifrován a stává se nedílnou součástí dokumentu.

„Bezpečnost byla pro zavedení celého procesu klíčová. Proto podpis zůstává u daného dokumentu zašifrovaný privátním klíčem. V bance není dokument uchováván na žádném místě v otevřené podobě. K dispozici máme pouze veřejný klíč, který slouží k zamykání dokumentu,“ vysvětluje Tomáš Koníček. Pro odemknutí dokumentu je však třeba privátní klíč, který je uložen u externí autority. Externí autorita smí privátní klíč vydat určenému znalci jen na základě soudního příkazu. Zneužití ze strany banky tedy není možné.

Biometrický podpis ve službách privátních bankéřů

Biometrický podpis testuje společně s Era finančními centry i ČSOB Private Banking. „Biometrický podpis zde bude mít trochu jiné využití. Privátní bankéři pilotují technologii s odloženým podepisováním, to znamená, že nemusí být připojeni do systémů banky. Bankéři si převážně sjednávají schůzky mimo pobočky, kde se často nemohou připojit přímo do bankovních systémů, a proto s sebou vozí mnoho dokumentů v papírové podobě. To s digitalizací smluv a biometrickým podpisem zcela odpadá, nyní můžeme splnit všechna očekávání klienta přímo na první schůzce,“ upřesňuje Martin Kosobud, ředitel ČSOB Private Banking.

 V inovacích je budoucnost

Digitalizace dokumentů i unikátní metody biometrie, které snadno a bezpečně umožní jednoznačnou identifikaci klienta, jsou pro bankovní sektor klíčové. „Možnosti biometrie jsou velmi zajímavé, a protože lidé v ČR jsou novým technologiím stále více otevření, sledujeme trendy a postupně přicházíme se službami, které naši vizi komfortního moderního bankovnictví naplňují. Proto lze na všech Era finančních centrech využít služby Czech POINT a jako jediní v republice nabízíme klientům Komfortní datovou schránku, která jim umožňuje přistupovat ke zprávám v datové schránce prostřednictvím internetového bankovnictví. Navíc jim tato služba zaručuje uznatelnost a platnost elektronických dokumentů po dlouhou dobu. Biometrické podpisy byly jen dalším logickým krokem v našem úsilí o kvalitní klientskou péči,“ říká Tomáš Vojtíšek, manažer Ery a ČSOB zodpovědný za inovace.

ČSOB a Era rovněž zahájily pilotní provoz několika dalších biometrických metod. V pražské centrále v Radlicích testuje na 500 zaměstnanců tzv. Finger Vein, technologii snímání cévního řečiště. Spustili jsme rovněž pilot technologie Face Recognition – rozpoznání obličeje. Tato technologie má podle našeho názoru velký potenciál i v mobilních aplikacích, protože pro její využití stačí běžné digitální kamery, které jsou v současné době používány v tabletech a chytrých telefonech,“ uzavírá Tomáš Vojtíšek.

(tz)