Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání

SONY DSCNa tiskovou konferenci, která se uskutečnila na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začátkem dubna v Praze u příležitosti významného podpisu ještě významnější smlouvy, přišel jako jeden z prvních. S úsměvem i zvědavostí, o čem všem se bude hovořit. Především však s myšlenkami na to, co všechno drogerie parfumerie Rossmann již pro rozvoj společenské odpovědnosti chystá, co brzy uvede do života, i když projektů a zkušeností má za sebou v tomto smyslu hodně. Vzpomněla jsem si v té souvislosti na jeho loňské vyprávění o pomoci dětem, o tom, že sobectví je přinejmenším společenský trapas a že podílet se na zušlechťování vztahů mezi lidmi má stále větší smysl. Přiznám se, že u šéfa firmy, která potřebuje energii na to, aby dobře, lépe a více prodávala, bych taková slova skoro nečekala. Jednatel Vladimír Mikel má však zvláštní dar v duši: nevidí jen sám sebe.

Vladimir Mikel_portretSpolečenská odpovědnost je vaším velkým tématem. Proč zrovna ona?

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší firemní strategie ve formě spolupráce s Nadací Naše dítě již od r. 2009. Na základě pozitivního ohlasu ze strany našich zákazníků a zaměstnanců se společenské zodpovědnosti věnujeme celofiremně dále a neustále naši CSR oblast prohlubujeme.

Nejen že jste byli loni za přínos k rozvoji a uplatňování společenské odpovědnosti oceněni v rámci soutěže Národní cena kvality, ale pokračujete dál. V únoru jste se přihlásili do největší světové platformy Global Compact, jejíž pobočka byla právě nyní založena i v České republice. Co od této aktivity očekáváte?

Očekáváme to nejdůležitější, tedy že se zvýší povědomí pojmu CSR v České republice a staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Zároveň členství v této významné celosvětové síti vnímáme jako obrovskou formu inspirace a získávání dalšího know-how, jak se v této oblasti smysluplně rozvíjet a jak ji dále šířit mezi naše stakeholdery.

Společenská odpovědnost se projevuje také v detailech, drobnostech každodenního života. Jak v prodejnách značky Rossmann?

V oblasti společenské odpovědnosti vštěpujeme svým zaměstnancům zásady férového jednání vůči sobě navzájem, v přístupu k zákazníkům i našim obchodním partnerům. Soustřeďujeme se na každodenní péči o zaměstnance, podporuje jejich možnosti vzdělávání a osobního rozvoje. V budoucnu plánujeme i dobrovolnické aktivity. Velký důraz klademe na ekologii, prodáváme ekologicky šetrné výrobky a všechny provozní jednotky třídí odpad, který ekologicky likvidujeme.

Poznala jsem vás jako nesmírně citlivou osobnost, která vnímá nespravedlnost světa ostře a snaží se přispět ve firmě, již řídí, ke zmírnění těchto projevů, například směřujete finanční prostředky na nákup přístrojů pro nejmenší pacienty v nemocnicích. Co vás na tom hřeje u srdce?

Pocit, že se finanční prostředky od našich rossmannských zákazníků dostaly tam, kde pomáhají, zachraňují životy a dávají šanci těm, vůči kterým osud nebyl tak vstřícný jako k ostatním. Mají šanci na lepší život díky námi věnovaným finančním prostředkům. Člověk je v moderní společnosti vystaven řadě životních situací, které není schopen zvládnout vlastními silami. Naším cílem je přispět k tomu, aby se lidé přestali zabývat jen sami sebou, ale byli vnímaví i k dění okolo sebe. Každý z nás má možnost dobrým skutkem obohatit život toho druhého, který nemá to štěstí žít svůj život plnohodnotně. Náš dobrý skutek ve formě činu či konkrétního finančního daru pomáhá posouvat společnost k lepší budoucnosti a zároveň obohacuje ty, kteří dávají. Svými aktivitami přímo i nepřímo ovlivňujeme naše spoluobčany a komunitu, ve které působíme, a nabádáme je k tomu, aby mysleli i na druhé, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Celý váš marketing se snaží jít po stopě společenské odpovědnosti. Máte na letošní rok nějaké překvapení?

Překvapení pro své zákazníky chystáme neustále, a ano, i na poli společenské odpovědnosti nebudeme zaostávat. Již brzy s uceleným konceptem CSR budeme nejprve seznamovat své zaměstnance, a posléze i své zákazníky. Prozradím pouze název celého projektu, pod kterým bude naše CSR strategie vystupovat, a sice Rossmann inspiruje. Jsem přesvědčen, že půjde o další krok směrem k naší nejdůležitější zákaznické skupině, kterou jsou maminky s dětmi a ženy celkově. Ale ani na muže a naše zákazníky seniory přitom nezapomínáme.

Osobně jste se zúčastnil v Praze aktu podpisu memoranda, tedy okamžiku, kdy Georg Kell, zakladatel a ředitel United Nations Global Compact a Lucie Mádlová, představitelka sítě Global Compact, Česká republika a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, stvrdili, že i naše země se prostřednictvím firem a organizací začne otázkami udržitelnosti systematičtěji a efektivněji zabývat. Čím vás vlastně myšlenka národní platformy oslovila?

Naše CSR strategie vnímáme podobně jako UN Global Compact velmi komplexně a při všech našich aktivitách se jimi řídíme. Oslovila nás hlavně akceptace této platformy v celosvětovém měřítku, velmi cenné zkušenosti, které šíří do jednotlivých národních sítí a také možnosti ve formě učení se, inspirace a motivace k tomu, abychom se mohli posouvat dále. Stručně opakuji: chceme šířit principy odpovědného chování mezi své zaměstnance, zákazníky, veřejnost a všechny obchodní partnery.

Každý člověk má své sny, svá přání. Každý touží žít šťastně a spokojeně. Ne každý si však uvědomuje, jak významně k tomu může sám přispět. Už jenom svým optimizmem, vstřícností, snahou porozumět druhému. Jak to vidíte?

Ano, je důležité žít spokojeně a snažit se měnit pohled na své okolí tím, že se na dobré skutky jasně zaměřujeme, a činíme tím tak náš okolní svět lepším. Možná tím nutíme k zamyšlení a k přehodnocení vlastních životních hodnot a jejich nastavení, zamyšlením nad svým životem a osudem a sama nad sebou. Jsem přesvědčen, že naše společnost postrádá v poslední době kladné příklady pozitivního přístupu, a někdy je dobré začít u sebe.

Udržitelnost také začíná sázet na vztahy v regionech. Souvisí to s morálkou, odpovědným podnikáním. Myslíte, že je to ten správný směr?

Určitě, i naše aktivity v této oblasti jsou mířeny nejen na velká města, ale hlavně na jednotlivé regiony. Vyváženost je alfou a omegou v celkovém vnímání a my máme díky ideálnímu nastavení fungování naší firmy příležitost být šiřiteli kvalitního CSR know- -how po celé České republice a zavádění best practices, které fungují v západních státech, také do českého prostředí. Jako konkrétní příklad našich aktivit v regionech je možné uvést nedávno započatou spolupráci se Sítí mateřských center v České republice, na kterou jsme velmi hrdi.

otázky připravila Eva Brixi