Pilota pojistí ERGO pojišťovna

Pojištění odpovědnosti pilota za škody způsobené na vypůjčeném letadle je zcela novým produktem ERGO pojišťovny, kterým rozšiřuje i svou on-line nabídku.

ERGO tímto reaguje na stále větší poptávku z řad profesionálních a rekreačních pilotů. V České republice se v současnosti jejich počet pohybuje kolem 10 tisíc, většina z nich však nevlastní své letadlo. Nové pojištění se vztahuje na stroje, které nejsou ve vlastnictví pojištěného a jsou registrovány v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Pojištění se vztahuje na letadla, vrtulníky, kluzáky a sportovní létající zařízení těchto kategorií: ultralehké letouny, ultralehké vrtulníky a ultralehké motorové vírníky. Pojištění slouží ke krytí škody na letadle do výše spoluúčasti sjednané v havarijní pojistce letadla.

Kromě jednoduchého on-line sjednání smlouvy se produkt ve srovnání s konkurencí liší mnoha výhodami. Zde je výčet těch zásadních:

−        volitelný limit pojistného plnění 50 až 600 tisíc Kč

−        jednotná spoluúčast 10 % na pojistné události, nejnižší na trhu

−        sleva až 20 % za počet nalétaných hodin

−        celosvětová územní platnost bez příplatku

−        pojištění pro piloty i instruktory v jedné smlouvě již v základní ceně

−        pojištění platí i pro amatérské letecké soutěže

−        k pojištění je možné sjednat připojištění občanské odpovědnosti
a připojištění finančních škod

ERGO pojišťovna, a. s., využila své dlouholeté zkušenosti z on-line prodeje cestovního a majetkového pojištění a je přesvědčena, že tímto novým produktem osloví zajímavou cílovou skupinu, kterou piloti bezesporu představují. Nový produkt lze sjednat on-line (na www.ergopilot.cz) s možností okamžité platnosti!

O pojistné skupině ERGO

ERGO je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropa a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Okolo 43 000 lidí pracuje pro skupinu jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2014 přijalo ERGO pojistné ve výši
18 mld. eur a svým klientům poskytlo pojistná plnění v přibližně stejné výši. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.

(tz)