Když pít, tak zodpovědně

Potravinářská komora České republiky, společně s Českým svazem pivovarů a sladoven a dalšími partnery, spouští v říjnu kampaň Alkohol zodpovědně, jejímž cílem je přinášet informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Kampaň poběží celý měsíc říjen ve čtyřech etapách: Zdraví a alkohol (1. – 7. 10. 2015), Alkohol a těhotné (8. – 13. 10. 2015), Alkohol a řidiči (14. – 20. 10. 2015) a Alkohol a mladiství (21. – 28. 10. 2015). Projekt je plánovaný jako dlouhodobý, proto už byly zahájeny přípravné práce pro jeho pokračování v roce 2016.

Alkohol je veřejností často vnímán a médii prezentován v negativních souvislostech – nehody na silnicích, rozvrácené rodiny, vysoká konzumace apod. Problémem však není alkohol, ale lidská nezodpovědnost v jeho užívání. Alkohol je součástí našich životů, naší tradice, našeho společenského vyžití. Je ale třeba jednoznačně rozlišit škodlivou nadměrnou konzumaci od umírněného pití a upozornit na rizika pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů.

Během týdne Zdraví a alkohol poběží online kampaň na odpovědnostních webových stránkách výrobců alkoholických nápojů, kde budou poskytnuty aktuální informace k této problematice a současně proběhnou rozhovory v médiích s nezávislými odborníky a lékaři. Cílem této části projektu je na jedné straně upozornit na zdravotní a sociální rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu, ale současně poukázat na skutečnost, že alkohol může mít při omezené konzumaci příznivý účinek na organismus a není v rozporu se zdravým životním stylem.

V rámci tématu Alkohol a těhotné budou osloveny gynekologické ambulance a poskytnuty informační materiály pro těhotné. Zároveň proběhne digitální kampaň zaměřená na Fetální alkoholový syndrom. Cílem je upozornit na nebezpečí ohrožení plodu v souvislosti s konzumací alkoholu u těhotných. Odborné články budou publikovány v časopisech zaměřených zejména na rodiče a matky.

Ve spolupráci s Policií ČR a BESIPem – samostatným oddělením ministerstva dopravy proběhnou v týdnu věnovaném Alkoholu a řízení dopravně – bezpečnostní akce „Řídím, piju nealko pivo“, při kterých budou aktivně oslovováni řidiči a upozorňováni na neslučitelnost alkoholu a řízení motorového vozidla. Živé vstupy z výjezdů budou vysílány také na hlavních televizních stanicích.

V rámci týdne Alkohol a nezletilí proběhnou výukové akce na školách a rozhovory s odborníky na téma nebezpečí konzumace alkoholu mladistvými (projekt Pobavme se o alkoholu), dále budou zveřejněny informace o projektech Respektuj 18, zaměřeném na zvýšení povědomí o snadné dostupnosti alkoholických nápojů a všeobecné toleranci veřejnosti ke konzumaci alkoholu osob mladších 18 let a Člověče, nezlob se!, jež má za cíl vzdělávat veřejnost a personál maloobchodních prodejen v tom, že alkohol se nesmí prodávat nezletilým osobám.

(tz)