Krach a Veselý – tváře systémů HELIOS

forgolfZcela jinou reklamní kampaň, než na jaké byli v minulosti příznivci systémů HELIOS zvyklí, spustila letos na podzim společnost Asseco Solutions. Jejím mottem je „zábavnost, dynamičnost, personifikace“. Vtipné video scénky se dvěma neodolatelnými šéfy firem – Antonínem Krachem a Mirkem Veselým – v hlavních (a jediných) rolích doplnily na mnoha místech tradiční bannery. A nejen to…

„V dnešní době jsou lidé obecně zvyklí spíše sledovat, než číst. A vtip a nadsázka vždy mluví k budoucímu zákazníkovi přesvědčivěji, než dlouhé vážné vysvětlování, co mu produkt přinese,“ říká Martin Jedlička, šéf marketingu ve společnosti Asseco Solutions a dodává „Ostatně – rozkaz zněl jasně – kampaň musí být vtipná, kreativní a srozumitelná a hlavně jiná, než všechny předchozí…“

Vtipné video skeče jsou v rámci kampaně dále prezentované v souvislosti se skutečnými referenčními zákazníky Asseco Solutions. Tyto zákazníky a přínos systémů HELIOS pro jejich firmy představují případové studie a video reportáže, které jsou společně prezentovány v internetových periodikách a také na webu Asseco Solutions a samozřejmě i na sociálních sítích.

Kampaň ve svém media mixu nezapomíná ani na tištěná periodika, ať už odborná či lifestylová kde jsou umístěny plošné inzeráty se skutečnými referenčními zákazníky, doplněné odbornými články a případovými studiemi referenčních zákazníků. Dalším médiem, pro které se letos Asseco Solutions v rámci podzimní kampaně rozhodlo, jsou digiboardy v Praze a dalších větších městech.

Podzimní kampaň na systémy HELIOS z dílny Asseco Solutions spoluvytvořila agentura PRIA. „Původně jsme dostali zadání vystavět kampaň na seriózních videích s referencemi od skutečných klientů,“ říká Tadeáš Novák, šéf pražské pobočky agentury PRIA. „Rozhodli jsme se ale přijít s odvážným návrhem postavit místo nich před kameru herce a kampaní nejen informovat, ale i bavit. Navrhnout takovou kampaň pro značku z oblasti B2B, která je na trhu 25 let a je zvyklá na určitý seriózní styl komunikace, byla z naší strany trochu odvaha. Ale odvahu nakonec ukázal i klient, mile nás překvapil a rozhodl se do toho jít.“ dodává Novák.

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2014 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2014 činil 444,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).

Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.

Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com.