Penze se nejvíc bojí čtyřicátníci

Podle aktuálního průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti se Češi v důchodu nejvíce strachují především o finance, téměř 2/3 se domnívají, že budou muset v penzi pracovat. Největší obavy z odchodu do důchodu přitom hlásí čtyřicátníci – téměř ve 3/4 případů. S příchodem padesátky naopak obavy ustupují a doléhají již jen na polovinu populace.

Odchod do důchodu je spojen s mnoha obavami, ať již finančními, zdravotními či sociálními. Největší starosti přitom dělá čtyřicátníkům. „Zatímco obavy v souvislosti s penzí pociťuje 67 % populace, ve věkové kategorii 41-50 let se k nim přiznalo  72 % dotazovaných. Důvod je zřejmý – ‚podzim života‘ přestává být pro čtyřicátníky vzdálenou budoucností a mnozí si až v tomto momentu uvědomí, že je třeba se na něj připravit, zejména finančně. Může je pak zaskočit obava, že již nemají dostatek času zajistit se na důchod podle svých představ,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová, členka představenstva NN zodpovědná za marketing a produktový vývoj. Naopak nejmenší obavy z penze mají ti, kteří jsou jí nejblíže, tedy padesátníci (obávají se jí jen v 55 %).

Vrásky přidělávají hlavně peníze

Pro Čechy je v důchodu nejdůležitější zdraví, dostatek peněz a blízkost rodiny. Ideální důchod by přitom chtěli Češi trávit ve 46 % případů na venkově, 21 % by rádo odjelo k moři. Šťastný důchod pro respondenty znamená těšit se dobrému zdraví, mít dostatek peněz a vycházet s rodinou. Svůj čas plánují Češi přerozdělit mezi rodinu a své koníčky, užívat si klidu a pohody nebo cestovat.

Přesto 62 % Čechů předpokládá, že v penzi budou muset pracovat, aby se dostatečně zaopatřili. „Podle statistik v České republice pracuje přibližně každý 10. důchodce. Při průměrné starobní penzi necelých 13 tisíc korun a prognózách hovořících o poklesu státní podpory v této fázi života až na pouhých 6,5 tisíce korun, životní standard rapidně klesá. Chtějí-li Češi – jak ukazuje náš průzkum – prožít tuto fázi života aktivně, cestovat a plnit si své sny, musejí mít našetřeno nebo počítat s tím, že svůj vysněný důchod zahájí později,“ doplňuje Kateřina Štěrbová. Odborníci doporučují mít na penzi připraveny prostředky dosahující 60 až 80 % našeho příjmu v ekonomicky aktivním věku.

 O průzkumu

Průzkum NN Životní pojišťovny a penzijní společnosti „Penze pohledem populace“ realizovala agentura NMS v květnu 2015. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 505 ekonomicky aktivních respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

(tz)