Myšlenky značky GG platné i letos

První letošní vydání a bez aktéra, jehož jméno se na našich stránkách objevovalo nejčastěji? To určitě ne. Společenství firem pod hlavičkou GASCONTROL GROUP se v rozmanitých obměnách prezentovalo v loňském roce v našich titulech často, zpravidla zásadními rozhovory o firmách této skupiny. Byly to zejména čtyři osobnosti, které sdělovaly své názory na podnikatelské prostředí v České republice, dělily se s námi o úspěchy firem, které vedou, uvažovaly o řadě souvislostí. Všichni také během několika uplynulých let figurovali v soutěži Manažer roku, což je výjimečný úspěch měřený četností nominací. Rádi bychom připomenuli některé z jejich myšlenek právě nyní, v lednu, kdy zahajujeme období, které by mělo být podle řady prognóz optimistické a přející rozvoji businessu.

Mieczyslaw Molenda, zakladatel seskupení GASCONTROL GROUP a spolumajitel mateřské firmy Gascontrol, společnost s r.o.

l Na papíru se dobře vymýšlí, ale k čemu to je, když to nikdo nepotřebuje?

l Jsem přesvědčen, že naše společnost, tedy v České republice, co se etiky a lidských hodnot týká, je na tom hůře než v roce 1989. Určitě je větší blahobyt pro ty, kteří nechtějí pracovat, oproti nižší a střední vrstvě, která pracuje, a to je smutné. Něco není v pořádku…

l Mnohá jména kolegů spojuje

GASCONTROL GROUP, ale i touha dělat dobré věci co nejlépe, a určitě také zarputilost. Být v tom, co dělám, úspěšný, a dojít ocenění ostatních za své vysoké nasazení. Je to také o odpovědnosti k sobě samému, ale i k podřízeným.

Radim Vaško, prokurista firmy Gascontrol, společnost s r.o.

l Pokud má klient jasnou představu o tom, co chce využít, rozhoduje často především cena. Někteří zákazníci zase začínají přihlížet na reference, zázemí firmy a komplexnost nabídky. Vedou je k tomu zejména předchozí zkušenosti s dokončením zakázek, uvedením do provozu, dořešením nedodělků apod. Velmi důležitá je budoucnost – následné řešení oprav, servisu v záruční a pozáruční době.

l Každá z firem ve skupině musí pracovat na inovaci svých produktů. Nemůžeme zůstat stát na místě, to by nás v nějakém čase doběhlo. Výzkumné a inovační centrum je zázemím a poradenstvím pro řešení nových projektů. Samotné firmy přicházejí se svými návrhy, jak se uplatnit a co potřebují změnit.

Roman Buryjan, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti MATEICIUC a. s., řídí projektové oddělení havířovské GASCONTROL, společnost s r.o., kde je zároveň členem vedení, působí však také v roli předsedy představenstva GASCONTROL PLAST a. s.

l Miluji humor a nadsázku pro schopnost prolamovat ledy, navodit dobrou atmosféru a sbližovat lidi… V humoru se odráží i spousta pravdy a moudrosti. Myslím si, že manažer by měl kolem sebe šířit pozitivní energii, nabízet řešení či východiska. Snad i proto jsou mi bližší postoje lidí, kteří začínají větu slovy půjde to, když uděláme to či ono, než těch, kteří stále o něčem pochybují a jsou veskrze negativističtí.

l Nemám rád nadměrnou byrokracii, která odvádí lidi od skutečné práce. Úředníků přibývá stejně jako povinností pro firmy, legislativa je nepřehledná. Zkuste dnes v areálu firmy vybudovat pro své zaměstnance třeba parkoviště s 50 stáními. Máte projekt, finanční prostředky, souhlas odboru pro životní prostředí, ale nakonec se vše zasekne na přejezdu přes můstek, kde nejsou vyřešená vlastnická práva k malému potůčku. Dva roky jednáte o tom samém a nepohnete se ani o píď. Na druhé straně si samozřejmě vážím všech, kdo umí věci dotáhnout i po formální stránce do konce a jsou vytrvalí a pečliví.

l Vždy je lepší variantou přesvědčit ostatní, aby vše nové, firmě i jim prospěšné, sami chtěli. K tomu je však potřeba umět lidi motivovat. Snažím se proto své kolegy i podřízené dobře poznat, neboť jen tak lze pro motivaci zvolit správný nástroj.

Tomáš Milich, jednatel a ředitel firmy OVUS podnik živočišné výroby spol. s r.o.

l Vzhledem k tomu, že mě osud „zavál“ do zemědělské prvovýroby a potravinářství teprve před pěti lety, těší mne především fakt, že se mi podařilo najít v sobě odvahu a za podpory odborníků ze zemědělství propojit praxi s nejmodernějšími poznatky z akademické sféry bez předsudků. Jak se následně ukázalo, bylo to, troufám si říci, časované rozhodnutí. Jeho praktické uskutečnění by však nebylo možné bez podpory mateřské firmy Gascontrol, která nám umožnila rozsáhlé investice do modernizací a inovací výrobních a zpracovatelských provozů v řádů stovek milionů korun.

l Samozřejmě máme řadu plánů na rozšíření chovu, na genetické šlechtění nosnic směřující k efektivnějším snáškám vajec, a mnoho inovací, které by měly vést k revolučnímu zužitkování všeho, co s výrobou vajec souvisí.

l Rád jsem každému vysvětlil, proč mají některá naše vajíčka skořápku světle modrou nebo světle zelenou či hodně temně hnědou, kde se dají koupit, a kde ve světě se servírují v nejluxusnějších hotelích. Jak je to s jejich cholesterolem a že genetický materiál pro šlechtění indiánských slepic pochází skutečně z Jižní Ameriky.

sestavila Eva Brixi