Přání Vietnamcům k novému lunárnímu roku rudé ohnivé opice

2016_____Vážení vietnamští přátelé!
Dne 8. února vstoupíte do nového lunárního roku RUDÉ OHNIVÉ OPICE a tak mi dovolte, abych Vám všem i Vašim rodinám srdečně popřál jménem Česko-vietnamské společnosti hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, úspěchů, pohody a splnění všech Vašich životních přání v tomto novém lunárním roce 2016. Nový lunární rok rudé ohnivé opice má být rokem pevných rodinných vztahů, činorodosti a fyzických sil. Rudé ohnivé opici se přičítá citlivost, vášeň, ale i nevypočitatelnost a lstivost. Proto bude nutná i určitá obezřetnost a kontrola. Kartářky věští, že v roce 2016 se bude vracet ztracená láska, zesílí pevná pouta mezi partnery a mnohé vztahy skončí sňatkem. Přeji Vám, Vašim rodinám a zejména Vašim dětem z celého srdce jen to nejlepší, hlavně život v klidu i v míru. Mám Vás rád a vždy Vám budu pomáhat.  
 
Marcel Winter 
Předseda Česko-vietnamské společnosti