Železniční unikát vstává z popela

Calm exterierVe třicátých letech minulého století ČSD motorizovali provoz na vedlejších tratích a postupně přicházeli k motorovému provozu i na méně vytížených spojích na hlavních tratích. Nosnou řadou rychlíkové motorové vozby se staly čtyřnápravové motorové vozy M 274.0, známé pod přezdívkou „Modré šípy“. K nim bylo třeba dodat i přípojné vozy a tohoto úkolu se ujala vagónka Ringhoffer, která dodala začátkem roku 1934 v první sérii vozy řady Calm ( 4-7001 až 010) ve smíšené stavbě, se středním vstupem, s kamny na uhlí a podvozky o rozvoru pouhých 2,1 m. Druhá série přišla o rok později, avšak již s celokovovou skříní. Třetí a nejmodernější série z roku 1936 byla charakteristická podvěsy pod skříní vozu a moderními podvozky typu Ringhoffer-Tatra o rozvoru 2,8 m. Vytápění vozu zde bylo řešeno kamny na uhlí s rozvodem horkého vzduchu a u vozů Calm 47100-102 bylo nově dosazeno vytápění elektrickým akumulačním systémem od firmy ČKD. Barva všech těchto vozů byla obdobná jako u „Modrých šípů“, tj. bílá střecha, horní polovina skříně krémová a spodní modrá. Krémovou barvu od modré dělila oranžová poprsnice.

Záměrem projektu, na jehož realizaci naše nadace sbírá finanční prostředky, je opravit vůz Calm 4-7028 do provozního stavu a uvést jej do podoby, která bude reprezentovat úroveň a vyspělost našeho předválečného vagonářského průmyslu a zároveň dokumentovat skutečnost, že ČSD byly před druhou světovou válkou v motorizaci osobní dopravy na jednom z předních míst v Evropě.

Vůz bude sloužit při prezentaci naší železniční historie (jízdy pro veřejnost, železniční výstavy atd.). V současné době je dokončována oprava rychlíkového motorového vozu M 260.001 „Stříbrný šíp“ z roku 1939, se kterým bude vůz Calm jezdit nejčastěji. Majitelem „Stříbrného šípu“ je Výzkumný ústav železniční, a.s., člen Skupiny České dráhy.

Pokud vás projekt opravy vozu Calm zaujal, můžete přispět zasláním SMS s textem DMS CALM na telefonní číslo 87 777.

Službu poskytuje Fórum dárců, cena SMS je 30,- Kč, z té bude na sbírkový účet NOK převedeno 28,50 Kč.

Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc! Velice si vážíme jakékoliv pomoci se záchranou a péčí o kulturní dědictví našich železnic.

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a. s. a Národního technického muzea, ale i jiných drážních i nedrážních subjektů.

Nadace od svého založení v roce 2004 podpořila více než 30 projektů. Celkem na ně přispěla částkou 8 500 000 Kč. Dalším projektům nadace pomohla zprostředkováním kontaktů na donátory, kteří pomáhají nefinančním způsobem (sponzorská oprava, dodávka náhradních dílů, materiálu apod.).

Historické osobní vozy – Nadace okřídlené kolo již podpořila opravu několika historických hnacích vozidel – lokomotiv. Historie cestování po železnici je však úzce spojena s přepravou osob. Proto odborná komise NOK doporučila správní radě nadace, aby se zaměřila na podporu projektů na obnovu a restaurování historických osobních vozů. Vždyť právě cestováním v historických vozech při zvláštních jízdách poznává veřejnost vývoj kultury cestování po železnici.

Restaurování jednoho osobního vozu 3. třídy s dřevěnými lavicemi je dnes stejně finančně nákladné jako oprava malé parní lokomotivy. Vážíme si proto všech osob i firem, které se rozhodnou nám pomoci!

Mgr. Jiří Střecha, ředitel

NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

nadace pro podporu kulturního dědictví našich železnic

Kojetínská 56

751 52 Přerov

Czech Republic

GSM: +420 601 388 386

www.okridlene-kolo.cz