Do Hampson jezdí s kufrem manažeři z celé Evropy

Hampson_Institut_Ptýrov_2016_1Cesta ze sklepní místnosti k přední jazykové škole, známé nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie, je poseta několika zásadními milníky, na které jsou od dob svého založení v roce 1989 v Hampson právem hrdi. Tento měsíc se píše událost další, která se otiskne do historie této přední jazykové školy. Na svém týdenním intenzivním jazykovém kurzu angličtiny přivítala společnost svého 5000. klienta.  Tajemství, proč Hampson téměř čtvrt století vyučuje zaměstnance předních českých a zahraničních společností, ale i hvězdy showbyznysu a olympijské vítěze, je přesto jednoduché. Umí totiž naučit anglicky rychleji a jinak.
V listopadu 1989 se lidem žijícím v tehdejším Československu otřásl dosud známý svět v základech. Tato skutečnost bezesporu přispěla k tomu, že si tehdy mladí manželé Pavel a Iva Sudíkovi dovolili snít odvážnou vizi o vlastním moderním a netradičním vzdělávacím centru. V suterénní místnosti z bývalé prádelny zřídili učebnu, kde se začalo vyučovat anglicky jinak. V roce 1990 následoval další průlomový krok nově vzniklého jazykového centra. Stal se jedním z prvních škol v republice, kde byla zahájena výuka cizích jazyků u předškolních dětí. Dnes samozřejmá věc. V době, kdy převládaly názory, že výuka cizího jazyka nevratně poškodí vývoj předškolního dítěte, se jednalo o revoluční počin. Byl to další krok na cestě, která vedla k vybudování unikátní jazykové školy, největšímu centru mimoškolního vzdělávání v regionu Mladá Boleslav. Školy, která za více než 25 let svého působení provází svými docházkovými kurzy již třetí generaci studentů a jejímiž pobytovými kurzy prošlo přes 5000 klientů. Její roční obrat v roce 2015 činil přes 10 mil Kč, zatímco v roce 1990 nedosahoval ani 100 tis Kč.

Tento  měsíc  zaznamenal  Hampson  další  významnou  událost  od  dob  svého  založení  ve  sklepní místnosti  v dobách  sametové  revoluce.  Institut  pro  zrychlené  učení  na  Ptýrově  přivítal  na  svém intenzivním týdenním kurzu angličtiny již svého 5000. klienta. Ing. Aleš Cejpek ze společnosti Erste Leasing a.s., opakovaný výběru kurzů Hampson komentuje: „Hampson upoutal na intranetu mého zaměstnavatele. Přestože jsem všemu, co se na webové prezentaci o kurzech psalo, nevěřil, tak jsem dal na doporučení svých kolegů, kteří byli na Ptýrově spokojeni.  Kurzů jsem zde absolvoval několik a letos se chystají už potřetí na prázdninový kurz i moje děti. Nejvíce si cením rodinné a pohodové atmosféry, a že se tady výborně vaří:). Investice se mi vyplácí – jsem schopen mnohem více mluvit a zažívám při mluvení větší pohodu.“

Petra Kudrnová, ředitelka Hampson, k ceremonii a květnovému datu roku 2016, které se jako další otiskne do historie společnosti, dodává: „Tajemství, proč Hampson vyučuje zaměstnance předních českých a zahraničních společností, ale i hvězdy showbyznysu a olympijské vítěze, je jednoduché. Umí totiž  naučit  anglicky  rychleji  a  jinak.  Opakovaně  projevené  důvěry  našich  klientů  si  nesmírně vážíme.“

Přehled významných milníků Hampson:

Listopad 1989 – oficiální datum založení jazykové školy ještě v tehdejším Československu. Jde o první intenzivní výuky angličtiny podle zahraničních učebnic a zahraničního know-how.

Září 1990 – zahájení prvního školního roku cizojazyčné výuky předškolních dětí a dospělých v Mladé Boleslavi. Výuka probíhala v pronajaté suterénní místnosti, bývalé prádelně, která se zrekonstruovala na učebnu.

Březen 1991 – v době, kdy úspěšně propojený hovor do Kanady je technickým zázrakem a jeho cena přesahuje dvojnásobek hodinové mzdy učitele, přijímá pozvání k rozvoji jazykové školy první rodilý mluvčí.  Z kanadského Ontaria přijíždí šarmantní profesorka angličtiny paní Dorothy Hampson, na jejíž počest se v následujícím roce pojmenovalo nově vzniklé s.r.o. Přijela na 3 měsíce, zůstala 3 roky.

Květen 1992 – transformace z fyzické osoby na právnickou pod názvem Hampson CS s.r.o.

Květen 1997 – pro své pobytové kurzy si Hampson pořídil bývalou zemědělskou usedlost ve vesnici Ptýrov u Mladé Boleslavi, kterou postupně rekonstruoval. Zřízení Institutu pro zrychlené učení, v jehož prostorách probíhá ještě téhož roku první intenzivní kurz angličtiny.

Listopad 2014 – zakladatelé školy, Pavel a Iva Sudíkovi, předávají vedení jazykové školy a Insitutu
pro zrychlené učení své dceři Petře, která v Hampson působí 12 let jako lektorka.

Prosinec 2014 – Mgr. Petra Kudrnová ve vedení jazykové školy Hampson a Institutu pro zrychlení učení.

Květen 2016 – důvěru ve služby Institutu pro zrychlené učení na Ptýrově projevil již 5000. klient pobytových kurzů.

O  jazykové škole a Institutu pro zrychlené učení Hampson

Hampson těchto dnů je dynamickou společností s novým, mladým managementem. Působí v centru Mladé Boleslavi, kde má pod jednou střechou specializované učebny pro velmi intenzivní výuku dospělých i dětí.  V malé vesnici Ptýrov, na prahu Českého ráje, vlastní statek z patnáctého století, kde se konají zejména týdenní velmi intenzivní pobytové kurzy angličtiny a motivační workshopy
s přechodem žhavého uhlí. Jeho hlavním cílem je vyučovat angličtinu RYCHLEJI a JINAK – zábavnou formou. Drží se přitom svých osvědčených, tradičních hodnot, jimiž jsou: RESPEKT, VNITŘNÍ SÍLA, SOUDRŽNOST, SVÉBYTNOST a SPOLEHLIVOST.

Více informací najdete na www.hampson.cz a www.ptyrov.cz

(tz)