Proč vyrábět informační systém na míru

20120523   ing VANECEK Michal  foto Kamil Varcoller 018Žijeme ve světě neúprosně se řítícím do sfér takových informačních technologií, na něž jsou i bůhvíjaké science fiction krátké. Technologie nakládají na bedra člověka takové požadavky, které přerůstají fantazii kreativců. V nadsázce – člověk vytvořil systémy, které do našich životů přinesly nadhodnotu, s níž si mnozí z nás zatím neví rady. A začínáme hledat řešení – toužíme mít dokonale fungující IT, jemuž rozumíme a které nám dá jedinečnou a užitečnou platformu jako výchozí zdroj komunikace směrem k zákazníkům i uvnitř firmy. Optimální řešení není vždy jednoduché sestavit. Společnost T-SOFT a.s. to umí. Jako jednu z hlavních činností její webové stránky uvádějí vývoj a výrobu informačních systémů na míru. Co to dnes vlastně znamená, jsem se zeptala spolumajitele Ing. Michala Vaněčka, Ph.D., MBA:

Má dnes ještě smysl vyvíjet informační systém na míru? Není už všechno hotové, standardní? Není všechno naprogramováno?

S tím šitím něčeho na míru jsem si vzpomněl na Horníčkovy Hovory H. Víte, jak říká: „Jednou jsem si nechal ušít boty na míru. Na koho jinýho taky, když jsem Miroslav?“ Ta otázka stojí úplně stejně – má dnes smysl nechat si nechat šít boty nebo šaty na míru, nebo je lepší je koupit v konfekci? S oblečením je to ale mnohem jednodušší. Konfekce vás vyjde nepochybně levněji. Když si necháte ušít na zakázku oblek, můžete si vybrat všechno přesně tak, jak se vám to líbí. Ale, a to je hlavní, šaty vám perfektně sedí, a co je nejdůležitější – cítíte se v nich dobře. Avšak samozřejmě za tu cenu, že zaplatíte většinou víc než za běžné zboží. I když ani to nemusí být vždy pravda.

Ale mnoho programů je naprosto standardních a nikoho by nenapadlo nechat si udělat na míru třeba textový editor…

Samozřejmě. V dobách, kdy tzv. IT bylo v plenkách, se ale většina programů dělala na míru a na koleně. I když věci jako textový editor byly jedny z prvních, které byly komerčně k mání. Každý si jistě vzpomene na slavný T602, který běžel ještě pod DOSem. Programy, které máte ve vašem počítači, je určitě snazší a levnější koupit hotové, zejména, když si potřebujete s někým vyměňovat data v nějakém standardním formátu. Ale i tady se jistě setkáváte s tím, že většina programů, které už dnes platí za standard, obsahuje spoustu věcí, které zrovna vy nepotřebujete. A naopak skoro každý postrádá nějakou věc, kterou by považoval za užitečnou. Takže jsou i specializované programy, které zkrátka na trhu koupit nemůžete. A tím se dostáváme do oblasti, která je právě naší firmě blízká. A to jsou specializované informační systémy většího i menšího rozsahu. Systémy podnikové, celostátní nebo i mezinárodní, které jsou svým určením i těžko opakovatelné.

Co je příkladem takových systémů?

Třeba informační systém CERTIS pro zpracování veškeré agendy spojené se státními maturitami. Ten se postupně vyvíjí už téměř deset let. Je to systém celostátní, s extrémními nároky na bezpečnost, spolehlivost a nárazový výkon. A současně je to systém, který zkrátka opakovaně nikomu neprodáte. A zároveň takový systém ani jeho komponenty nenajdete na trhu.

Jenže každý zákazník přece nepotřebuje úžasný originál…

Je samozřejmě docela běžné, že v jakékoliv organizaci, ať už státní, nebo soukromé, se využívá standardní krabicový software. Typicky jsou to kancelářské balíky. Takový Excel je jistě excelentní nástroj. Ale pro takové užití, že máte robustní systém, z něho si exportujete data do Excelu, a tam si třeba doděláte nějaké fajnové zpracování. Včetně třeba grafů apod. V programech typu Excel nezajistíte rozumné sdílení dat, například. Ani to k tomu není určeno. Podobně jako vás nespasí textový procesor, když potřebujete rozumně sdílet data, soubory a zajišťovat jejich workflow.

Jak je to s cenou systémů na míru?

Ono je to trochu podobné celkovým průmyslovým trendům. Dříve se vše dělalo draho a na míru. Pak přišla masová výroba za zlomkovou cenu. Teď se možná blížíme k období tvorby na míru za cenu masové výroby. Spousta věcí je hotová, ale poskládat z toho smysluplné řešení je obtížné. V současném dynamicky se měnícím světě mají zákazníci své specifické požadavky a v informačních technologiích to platí dvojnásob. Proto je obzvlášť důležité se jim přizpůsobit. Konkurenční výhodu přinášejí pouze dobře navržené, funkční a využívané informační technologie, které podporují jejich nejdůležitější procesy. I velké a zavedené „standardní“ informační systémy si nakonec vyžádají takový stupeň přizpůsobení dané situaci, že jejich zavedení je nakonec ušitím systému na míru.

Rozhodne-li se zákazník pro systém na míru, na zakázku, co následuje?

T-SOFT využívá pro tvorbu projektů existujících standardů. Ty jsou však jenom jednou ze složek komplexních řešení. Kromě standardních zavedených procesů vývoje informačních systémů bereme v úvahu řadu „měkkých“ procesů a nejrůznějších omezení. Nedá se tedy přesně říci, podle jaké metodiky a jakých postupů se budeme ubírat k cíli v tom kterém případu. Tým našich pracovníků používá dostupné metodiky a technologie a současně disponuje dostatečnou invencí a přizpůsobivostí. Je tak připraven pro konkrétního zákazníka vybrat řešení, které nejlépe naplní jeho představy. V některých případech nemusí jít o vytváření nového systému, ale o dílčí, rozsahem a objemem relativně malé práce, které spočívají v nastavení, definici správných procesů nebo zvýšení synergie propojením existujících systémů.

Mezi základní prvky řešení na míru patří následující služby:

Informační audit (zjištění stavu a potřeb v oblasti zájmu zákazníka)
Návrh řešení (úvodní studie, strategie, legislativa, projekty, harmonogram)
Vývoj řešení na míru (vývoj systému, tvorba dokumentace, testování)
Integrace s komerčními produkty
Podpora procesů v organizaci
Bezpečnost – ochrana těchto procesů
Krizové řízení
Řízení rizik
Zajištění interoperability s dalšími systémy

Informační audit, kterým to celé začíná, je tedy vlastně…

Zkrátka musíme strávit nějaký ten den u zákazníka a identifikovat, jaké jsou jeho bolesti, rozsah informačního systému, počty aplikací, náklady na IT. Na základě toho teprve vznikne nabídka na první fázi řešení. Ta spočívá v tom, že mluvíme s lidmi. S uživateli, ajťáky, manažery z vedení. Využíváme různé metody komunikace a získávání informací, výjimkou není ani kooperace s externími psychology, pokud máme posoudit kompetentnost lidí na vedoucích pozicích. A na základě hromady rozhovorů vznikne první obraz o tom, jak je vůbec IT vnímané a naopak, jak IT vnímá potřeby businessu.

A potom?

Potom se to celé začne rozplétat. Musí se udělat detailnější rozbor, jaké jsou ve firmě aplikace, které se používají, které se dublují. Kde se duplikují třeba zbytečně data apod. Do toho musíte zahrnout věci jednoduše dané, jako že třeba nějaký program je centrálně zaveden a nejede přes to vlak. A tady se vám po týdnech až měsících začne rýsovat řešení. Co se dá zjednodušit, co vyhodit, patří do toho samozřejmě i analýza procesů, které jsou aplikacemi podporovány.
Abyste zefektivnili informační systém, musíte si být jisti, že neautomatizujete naprosto neefektivní procesy. Klademe velký důraz na zpracování kvalitní analýzy nově navrhované aplikace. Pracujeme s představou vedení organizace, požadavky klíčových uživatelů a samozřejmě i se zástupci IT. Do analýzy vnášíme zkušenosti z předešlých projektů a také možnosti nejnovějších technologií. Při návrhu nových aplikací se soustředíme i na napřímení procesů, protože správné využití moderních technologií umožní jejich zrychlení a zkvalitnění. Výsledný návrh musí vždy perfektně zapadat do prostředí se všemi vstupy a výstupy (vazbami) na okolní systémy. Základní prvky analýzy tvoří architektura systému, uživatelské rozhraní, funkce, procesy a vazby na okolní systém.

Dokážete jednoznačně charakterizovat svou hlavní výhodu?

Nové aplikace nezačínáme vyvíjet od nuly, ale stavíme je na našem Frameworku, který zahrnuje základní funkce a který kopíruje světové vývojové trendy. Vývoj složitějších aplikací zpravidla realizujeme pomocí pilotních řešení, kdy začínáme funkčním prototypem jádra systému a postupně rozšiřujeme jeho funkčnost. Jednotlivé prototypy nasazujeme a ověřujeme v pilotním provozu a funkce přizpůsobujeme skutečným potřebám uživatelů. Touto metodou dosahujeme rychlého a efektivního cíle a rychlé reakce na změny. Testování patří k jednomu z hlavních pilířů našeho vývoje. Následná akceptace zákazníkem probíhá na základě připravených testovacích scénářů. Do ostrého provozu pouštíme vždy jen perfektně otestovanou aplikaci. Jednou z našich významných předností je kvalitní a rychlá podpora řešení uživatelských problémů. Podle nastavených parametrů je řešena e-mailem, telefonem nebo zadáním požadavků na Helpdesk. V rámci servisních podpor zajišťujeme běh aplikací i v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Samozřejmostí naší práce je i následný rozvoj aplikace dle aktuálních potřeb zákazníka. Zakládáme si na stabilním a kvalifikovaném vývojovém týmu. Máme vlastní vedoucí projektů, analytiky, konzultanty a programátory s letitými zkušenostmi z realizovaných projektů.

Jak velké projekty uvádíte do života?

Jsme pružní a přizpůsobiví. Dokážeme udělat projekt za 200 000 korun stejně jako mezinárodní projekt za několik desítek milionů.

Každý z nás se bojí kyberzločinnosti, krádeže dat, nečekaných hostů na bankovním účtu, zneužití pinů, diskreditace. Možná i proto, že ne každý máme ve všem pořádek, přístroje a data řádně zabezpečené. Jaké máte zkušenosti v tomto ohledu s firemními zákazníky?

Já se domnívám, že největší nebezpečí hrozí vždy zevnitř firmy, od vlastních lidí. Technologie nejsou samospasitelné, a pokud byste chtěla někomu sebrat data, zdaleka nejjednodušší je zaplatit si někoho zevnitř firmy.

Jak by měly postupovat menší firmy, které si tak trochu všechno dělají samy, aby měly v technologiích, přístupech, využívání a „zneužívání“ pořádek?

Nechat si čas od času poradit od někoho zvenčí. Pohled zvenku je vždy cenný, protože když si něco spravujete sami, ztrácíte časem nadhled.

Jsou dnes vůbec nějaké údaje, databáze a podobné celky neodcizitelné? Mám pocit, že vše patří všem, protože ti nejšikovnější se dostanou vždy tam, kam potřebují.

Určitě ano, jistě jsou. Vždy záleží na tom, před kým chcete svoje data chránit. Jestli to má být před náhodnou uklízečkou, nebo před NSA.

Obrana proti zneužití je drahá, proto možná mnohé firmy spoléhají na to, že se jim nic nestane. Je to tak?

To máte stejné jako se zabezpečením domu nebo bytu. I když se tomu tak běžně neříká, každý si udělá nějakou analýzu rizik, aby zhodnotil, co mu hrozí, jak je to pravděpodobné. Podle toho se potom dá postavit zabezpečení. Stejné je to v IT. Máte vždy na jedné misce vah náklady na bezpečnost a na druhé nějaké přijatelné zbytkové riziko.
Na druhé straně chybí čas a koncentrace na problematiku jistoty: nějaké zálohování, natož nasazení systému, který dokonale chrání, to je pro mnohé pozdější nešťastníky nemyslitelné.

Musíte vždy zvažovat všechna pro a proti. Je obvyklé doporučovat například, aby si lidé zálohovaná data šifrovali. Po pravdě řečeno jsem snad ještě nepotkal nikoho, komu by ukradli zálohovací disk. Avšak znám řadu případů, kdy lidé přišli o zálohu kvůli poruše v šifrování. Do bezpečnosti patří totiž i dostupnost dat. Nemá smysl ochránit data tak, že se k nim nedostanu. Ale všichni si většinou představují to oblíbené šifrování. Avšak v současné době se dostává do popředí zájmu například anonymizace uživatele na internetu.

Určitá generace šéfů stárne a nechce se jí do nových věcí, odmítají určitým nutnostem i porozumět. Nebude to za čas tak, že obor IT bude povinná duchovní výbava určitého vzdělanostního stupně, aby člověk i firma mohla vůbec existovat? Vezměte si jen obyčejné internetové bankovnictví, jeho aktualizace – to už je dnes vyšší dívčí a účetní s běžným vzděláním nemá šanci to zvládat…

Máte pravdu, že věci se nějak moc komplikují. A pro mne je často záhadou, proč výrobci některých zařízení to nedokáží udělat tak, aby vyhověli uživateli. Podívejte se, dnes má člověk problém nastavit si doma televizi. Je pravda, že technologie asi trochu předběhla schopnost smrtelníka jí porozumět a používat ji v celém komfortu. Podle mého názoru by měly být jak výrobky, tak software stavěny tak, aby člověk k obsluze nepotřeboval zvláštní kurz. Myslím si, že i z toho důvodu se opět věci na míru dostanou do módy.

ptala se Eva Brixi