Jak efektivně vzdělávat zaměstnance

Bez dobře nastavených vzdělávacích programů se neobejde žádná společnost. Je důležité, aby zaměstnanci byli rozvíjeni za využití nejnovějších trendů, které propojují současné technologie a klasické přístupy. Moderní metodou pro osvojení nových informací jsou online kurzy doplněné o následnou diskuzi či setkání. Díky přenosným zařízením i dostupným aplikacím jsou zaměstnanci maximálně flexibilní a vždy v obraze. Ve článku přinášíme čtyři tipy pro vzdělávání zaměstnanců pro rok 2016.

TIP č. 1: Propojte online vzdělávání a osobní interakci

Online kurzy i osobní trénink mají své zřejmé výhody a jako takové nejsou žádnou novinkou. Chcete-li však maximalizovat jejich potenciál, je nutné je propojit. „Kvalitní online kurzy jsou výborným zdrojem pro získání nových informací, přičemž umožňují flexibilitu pracovníků. Mnohokrát se ale stane, že tyto nově nabyté vědomosti zaměstnanci rychle zapomenou nebo neví, jak s nimi naložit. Proto je nesmírně důležité online kurzy doplnit následnou hromadnou diskuzí či osobním setkáním. Pracovníci tak dostanou odpovědi na nezodpovězené otázky, které v průběhu kurzu jistě vyvstanou. Následná diskuze navíc zvyšuje množství zapamatovaných informací až na 90 procent,“ sdělil Jiří Jemelka ze společnosti J.I.P. pro firmy, která působí v oblasti podnikového poradenství. „Základním zdrojem informací samozřejmě zůstává kvalitně zpracovaný kurz,“ doplnil Jemelka. Nabídka kvalitních vzdělávacích online kurzů je v dnešní době velmi široká a již nejde o nudné prezentace. Kurzy jsou mnohdy interaktivní, doplněné o audio a video záznamy.

TIP č. 2: Neopomíjejte výhody plynoucí z užívání mobilních telefonů

Mobilní telefony změnily způsob, jakým společnosti pracují a interagují. Poskytují totiž tolik kýženou flexibilitu a možnost práce i při cestování. S nárůstem užívání elektronických zařízení roste i poptávka po službách, které mohou mobily a tablety poskytovat. A to se týká i vzdělávání. Díky téměř neomezené dostupnosti internetu se velmi populárními stávají jak instruktážní videa, tak mobilní aplikace. Přesto webové vzdělávací programy pravidelně využívá pouze 10 procent firem a mobilní aplikace zaměřené na edukaci pouze 8 procent. Přitom díky přenosným elektronickým zařízením a dostupným aplikacím mají i zaměstnanci pracující na dálku neustále po ruce ty nejaktuálnější informace. Přenosná zařízení zároveň umožňují zaměstnancům vzdělávat se v prostředí, kde se cítí pohodlně a příjemně. Společnosti, které chtějí zlepšovat své systémy vzdělávání, by rozhodně neměly opomenout výhody plynoucí z užívání mobilních telefonů a tabletů.

TIP č. 3: Nechte své zaměstnance zkoušet nové věci „nanečisto“

Podle výsledků šetření společnosti Skillsoft většina pracovníků preferuje praktické vzdělávání, při kterém si mohou vše ihned vyzkoušet. „Praktické vzdělávání dovoluje zaměstnancům ihned aplikovat nově nabyté znalosti v uměle vytvořených situacích ještě předtím, než se z nich stanou rutinní záležitosti. Tato technika, která zahrnuje například koučink, se zaměřuje především na individuální potřeby pracovníků,“ uvedl Jiří Jemelka. Praktický trénink umožňuje vedoucím pomáhat novým a nezkušeným podřízeným v oblastech, kde mají hlavní nedostatky. Kdykoliv je to tedy možné, nechte své zaměstnance zkoušet nově nabyté znalosti a schopnosti v kontrolovaném prostředí. Vybudují si tak sebedůvěru aniž by riskovali chybu, která by mohla v budoucnu podniku uškodit.

TIP č. 4: Dopřejte podřízeným dostatek prostoru pro osvojení nových informací

Každý má svou vlastní rychlost učení. Obecným problémem však je, že většina společností to při tvorbě vzdělávacích programů nebere v úvahu. Zaměstnanci se pak nemohou učit takovým způsobem, který jim vyhovuje. Z toho pak plyne nedostatek času pro pochopení komplikovanějších témat. Přitom se podle harvardské studie z roku 2015 ukázalo, že jedinci, kteří měli možnost se pozastavit a reflektovat nově nabyté znalosti, vykazovali vyšší míru zlepšování než ti, kteří nové informace aplikovali ihned do praxe. Je tedy nesmírně důležité poskytovat svým zaměstnancům dostatek prostoru, aby si nové poznatky sami zapracovali. Průběh učení tak bude nejen efektivnější, ale ve výsledku i rychlejší.

(tz)