Oběd v kuchyňce, ne u počítače

Lyra_13_18Pracovní stůl a dílnu nahrazují podnikové kuchyňky a odpočinkové místnosti. Podíl zaměstnanců, kteří pro oběd využívají moderní prostory přímo ve firmách, se od roku 2009 zdvojnásobil. Připravit si oběd v podnikové kuchyňce a sníst jej potom v odpočinkové místnosti: Takto se stravuje čím dál tím více Evropanů a novému trendu se přizpůsobují i Češi. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu stravovacích návyků FOOD, který vznikl z iniciativy Evropské komise a který již osmým rokem zpracovává společnost Edenred, vydavatel stravenkové karty Ticket Restaurant® Card.

Zatímco v roce 2009 se na oběd do odpočinkové místnosti vydal jen každý desátý český zaměstnanec, dnes je to jeden z pěti. Stále je to ale nejmenší číslo ze sedmi sledovaných členských zemí EU, které se průzkumu zúčastnily. Nejvíce si stravování přímo na pracovišti oblíbili Západoevropané: V Portugalsku a Belgii takto oběd řeší plná polovina zaměstnanců a i v dalších zemích je to přes čtvrtinu.

„Zpočátku jsme se domnívali, že jde o vliv ekonomické krize, že zkrátka lidé šetří, a proto obědvají přímo na pracovišti. Krize je ale za námi, ale obliba obědů přímo na pracovištích neklesá, právě naopak. Diskutovali jsme proto výsledky našich průzkumů s několika zaměstnavateli a dalšími odborníky a dospěli jsme k zajímavému závěru: Firmy výrazně investují do vybavení podnikových kuchyní a odpočinkových místností. Lidé si díky tomu mohou rychle a kvalitně připravit oběd z nakoupených surovin nebo si ohřát jídlo z domova či od donáškové služby a vše v klidu sníst
v moderně řešených prostorách,“ uvádí Jiří Brych, produktový manažer Ticket Restaurant® ze společnosti Edenred. Jeho slova potvrzují čísla. Obliba odpočinkových místností roste zejména na úkor obědvání přímo u pracovních stolů a v dílnách. „Téměř v celé Evropě se lidé odnaučují nešvar jíst přímo nad počítačem či v dílně,“ doplňuje Jiří Brych.

Reagují i architekti

Trend potvrzují i architekti, podle nichž zaměstnavatelé při tvorbě projektů nových kanceláří i výrobních podniků stále více myslí na pohodlí zaměstnanců. Vědí, že spokojený zaměstnanec své firmě přinese větší pracovní výkon. „Kuchyňky a odpočinkové plochy v rámci kancelářského prostoru chápeme nejenom jako prostory určené ke konzumaci jídel, ale zejména jako velmi důležitou součást prostředí podporujícího kreativitu a příjemnou atmosféru na pracovišti.
V těchto prostorách dochází k neformálnímu potkávání se lidí a k důležité vzájemné výměně
informací. Řešení těchto prostor by proto mělo podporovat kreativní myšlení a vzájemnou interakci mezi lidmi,“ říká Boris Vološin z předního tuzemského architektonického studia Jakub Cigler Architekti.

Naopak nejhůře jsme v Česku na tom, pokud jde o pravidelnost stravování. Denně obědvá jen 60 % Čechů, na Slovensku jsou to přitom plné tři čtvrtiny lidí a ve většině západoevropských zemí je to kolem čtyř pětin zaměstnanců. Tomuto negativnímu trendu se postavila iniciativa Firma na talíři (www.firmanataliri.cz) od společnosti Edenred.

Co průzkum dále ukázal

Při výběru jídel lidé nejvíce hledí na chuť, s koncem krize jsou ochotni si ve většině zemí v porovnání s předchozími léty za oběd i připlatit.

Specialitou Česka jsou polední menu. Tak jako u nás se v žádné jiné zemi lidé při výběru jídla dle polední nabídky neřídí.

Dlouhodobě v celé Evropě klesá zájem o „velké porce jídel“.

Nechceme se v restauraci zdržovat – stále důležitější roli hraje u pracovního oběda rychlost obsluhy.

Od zaměstnavatele stále častěji chceme, aby zajistil na pracovišti nealkoholické nápoje.
Západoevropané si pak žádají i čerstvé ovoce, do Česka a na Slovensko tento trend zatím příliš nedorazil.

Co je Edenred

Vydavatel stravenek Ticket Restaurant® je světovou jedničkou v oblasti předplacených korporátních služeb, navrhuje a dodává řešení, která zlepšují efektivitu organizací a posilují kupní sílu jednotlivců. Tato řešení umožňují společnostem účelně a efektivně spravovat:
Zaměstnanecké výhody (Ticket Restaurant®, Ticket Benefits®, Ticket Junior®, Ticket Alimentation, Ticket CESU
a další)

Řízení firemních nákladů (Ticket Čistý®, Ticket Profi Card®, Ticket Car®, Ticket Clean Way, Repom atd.)

Incentivní a odměňovací programy (Ticket Compliments®, Ticket Kadeós atd.)

Skupina také spolupracuje s veřejnými institucemi při řízení jejich sociálních programů (Ticket Service®).

Akcie společnosti jsou kotovány na burze NYSE Euronext Paris. Edenred působí ve 42 zemích světa s více než 6 300 zaměstnanci, má téměř 660 000 klientů z firemního a veřejného sektoru, 1,4 miliónu smluvních partnerů a 41 milionů příjemců. V roce 2015 činil celkový objem emise 18,3 mld. €.
Značka Ticket Restaurant® a všechny ostatní obchodní názvy programů a služeb Edenred jsou registrované ochranné známky společnosti Edenred SA.

www.edenred.cz