Společenské postavení a sebedůvěra

Jednou ze základních motivací je snaha postoupit na společenském žebříčku výše. Čím jsme výše, tím lépe (sebevědoměji) se cítíme. Naopak pokud se nám nedaří stoupat výše, nebo dokonce klesneme, sebedůvěra klesá. Dokonce můžeme stoupat po společenském žebříčku a současně nám sebedůvěra bude klesat, pokud se trápíme tím, že oproti jiným vypadáme neúspěšně. 

Chtě nechtě se porovnáváme s ostatními, a pokud je ve svých očích nepřevyšujeme nebo se jim ani nevyrovnáme, můžeme z toho mít mindráky. Porovnávání často přináší zklamání. To je také jedním z důvodů, proč s růstem životní úrovně neroste i spokojenost. Spokojenost se naopak paradoxně u mnoha lidí spíše snižuje, protože spousta jiných lidí se má lépe než oni sami.

Zejména záleží na tom, jak se srovnáváme s referenční skupinou, což jsou lidé nám podobní – věkem, společenským postavením, původem, penězi, inteligencí, bydlištěm a podobně. V referenční skupině spolu máme všichni něco společného.

Naší první referenční skupinou byly ostatní děti na dětském hřišti, pak v mateřské školce, pak v základní škole. Už tam zjišťujeme, že si nejsme rovni ani inteligencí, ani penězi nebo původem. Společné nám bylo to, že jsme chodili do stejné školy, věk a někdy i zájmy.

Další referenční skupinu tvoří členové sportovních družstev a zájmových kroužků, které navštěvujeme. V období dospívání jsou naší rozhodující referenční skupinou spolužáci a zejména kamarádi. Opět připomínám, že můžeme mít současně sebedůvěru jak vysokou, tak i nízkou. Vysokou, protože se třeba učíme lépe než spolužáci. Nízkou například proto, že si myslíme, že vypadáme hůř než kamarádi.

V dospělosti jsou hlavní referenční skupinou přátelé, které potřebujeme k tomu, abychom vůbec byli šťastní. V sousedním Německu pokládá podle dotazníku Institutu pro výzkum volného času (BAT) 95 procent Němců přátele za důležité pro svůj život. Přátelé tedy předstihují i rodinu, neboť tu považuje za důležitou jen 88 procent Němců.

Pokud však příliš srovnáváme svůj status s tím, čeho dosáhli naši přátelé, a nedejbože jim dokonce i závidíme, může to pocuchat naši sebedůvěru.

* Úryvek z knihy Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte.

Ing. Ivo Toman
TAXUS International s.r.o.