Volný čas je pro generaci Y nejdůležitější

Internetová generace označovaná jako Y nebo také mileniálové považuje za nejdůležitější hodnotu svůj volný čas. Uvedla to polovina respondentů v rámci průzkumu, který zorganizovala personální agentura PŘEDVÝBĚR.CZ mezi svými 3325 odběrateli newsletteru z řad personalistů.

Podle dalších 32 procent je důležitou hodnotou kolektiv a jen pro osmnáct procent mladých lidí jsou nejdůležitější vydělávané peníze.

V cizině se domluví

Celkem logicky se dá čekat, že mladí lidé, pro které je přirozené cestování napříč Evropou i dál za její hranice, budou perfektně ovládat cizí jazyky. Je to ale poměrně častý omyl. Podle zkušeností personalistů se tato generace „nebojí mluvit, ale znalosti jazyka jsou slabé“ (uvedl každý druhý z respondentů), zatímco 48 % účastníků ankety se domnívá, že mladým lidem je vlastní „dokonalá znalost oproti starším generacím“. Zbývající necelá dvě procenta dotázaných se domnívají, že jazykové znalosti mladých nejsou o nic lepší, než u starších předchůdců.

Vytýkají jim povrchnost

Zřejmě právě s hodnotami, které v rámci pracovních vztahů mladá generace vyznává, souvisí i jejich vnímání zaměstnavateli. „Na jednu stranu jsou schopní neskutečného nasazení, pokud dělají na něčem, co je osobně zajímá, obecně se jim ale často vytýká až povrchní přístup k práci,“ shrnuje František Boudný, obchodní ředitel personální agentury PŘEDVÝBĚR.CZ.

(tz)

::