Jak se vyznat v mase

„Poznej původ masa“ – to je název nové komunikační kampaně, která má spotřebitelům usnadnit orientaci ve značení masa prodávaného v českých obchodech. Současný systém značení je z pohledu kupujících poměrně složitý. Proto je hlavním cílem této aktivity naučit spotřebitele jak rychle a jednoduše najít zemi původu u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa. Iniciátorem kampaně je Potravinářská komora České republiky (PK ČR), partnery projektu jsou společnosti Zeman maso – uzeniny, MÚÚÚ Maso uzeniny Písek a obchodní řetězec Billa.

„V naší kampani chceme dát spotřebitelům jednoduchý návod, aby se ve značení masa rychle orientovali a zaměřili se na údaje, které jsou podstatné. Zákazník musí vědět, co kupuje a podle toho se rozhodnout. Bohužel se objevují stále nové případy falšování původu masa z ciziny a jeho vydávání za domácí kvalitní produkci. Tento způsob kromě klamání spotřebitele poškozuje dobrou pověst českých chovatelů
a výrobců. Proti tomu chceme účinně bojovat i touto kampaní,“
uvedl Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR.

S ohledem na složitost současného značení masa a množství výjimek je hlavním komunikačním prostředkem kampaně internet. Doplňkově budou v kampani využity
i klasické kanály – print, outdoor a rozhlasová reklama. Kampaň je zaměřená primárně na ženy v aktivním věku a matky s dětmi, realizující v rodinách nákupy
a žijící jak v městských aglomeracích, tak ve venkovských sídlech. Další cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16 až 19 let bez ohledu na místo kde žijí.

(tz)