Tož na zdraví!

Pavel Pastorek ve sklepe¦îTemplářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, provází vás, naše čtenáře, již hodně let. Letos oslavilo významné výročí – uplynulo totiž 80 let od jeho založení. Od té doby prošlo mnoha vývojovými etapami, které vždy završil úspěch, novinka, ocenění. Ing. Pavla Pastorka, předsedy, jsem se tetokrát zeptala:

Za uplynulé roky, co stojíte v čele družstva, je za vámi vidět kus práce. Z vín běžně dostupných jste udělali delikatesy, které získávají stále na větším ohlasu. Jste úspěšně zalistovaní v obchodních řetězcích stejně tak jako zapsáni v srdci těch, kteří vínu rozumí. Jak jste to vlastně dokázali?

Naše vinařské družstvo bylo obnoveno v únoru 1992 a ihned se zapojilo do privatizace vinařského závodu v Čejkovicích. Podařilo se nám do roku 2000 privatizaci tohoto subjektu dokončit, což by samo o sobě bylo téma na zajímavý televizní seriál… Za obrovskou výhodu považuji pochopení naší myšlenky lidmi, kteří se pěstováním révy zabývají – obnovení zpracovatelské společnosti formou družstva, které dává všem členům stejná práva. Po zkušenostech uplynulých 25 let si dovolím tuto formu právnické osoby považovat za nejspolehlivější z pohledu ochrany vlastnictví. Postupem doby se naše vinařské družstvo stalo jedním z největších zpracovatelů hroznů, a tím se zařadilo mezi největší vinařské firmy v České republice. V současné době máme v nabídce asi sto druhů vín v několika řadách – od základní řady jakostních odrůdových vín přes vína s přívlastkem až po speciální vína, jako jsou ledová a slámová vína. Navíc je naše vinařské družstvo jedním z největších (ne-li vůbec největším) výrobcem růžových vín, která si v posledních letech získávají stále více konzumentů, zvláště v letním období. Sortiment je doplněn kolekcí více typů šumivých vín, připravených jak klasickou metodou, sekundární fermentací v láhvi (metoda a la „šampaňské“), tak i jednodušším výrobním způsobem – metoda charmat čili fermentace po kratší dobu v tanku. Zákazníci se pravidelně setkávají s našimi víny ve většině obchodních sítí, dále v restauracích, vinotékách a barech. V posledních letech je víno stále více používáno jako dárkový a propagační předmět, zvláště v souvislosti s ukončením roku. Zde pružně reagujeme na požadavky a přání zákazníků vhodně a nenásilně doplnit adjustáž označením firmy, případně dalšími údaji, které si zákazník přeje mít na láhvi. Za oblibou našich vín stojí jejich vysoká kvalita vyjádřená řadou ocenění, jak z tuzemska, tak i ze zahraničních výstav, a také skutečně zajímavá adjustáž, která je odbornými kruhy považována za špičku v komoditě vína. Vinařské družstvo získává pravidelně významná ocenění za obaly a design, jako ocenění důvěry zákazníka lze považovat vítězství v soutěži „Nejdůvěryhodnější značka“, kterou jsme získali letos začátkem listopadu. Tyto „vavříny“ jsou výsledkem práce celého týmu, jsem rád, že dokážeme „táhnout za jeden konec provazu“ a nebojíme se přijímat někdy doslova radikální opatření s cílem posunout firmu dále dopředu.

Také jste dali pevný základ marketingu, který Templářské sklepy natolik zviditelnil, že by se mnozí odborníci mohli učit, pokud se již neinspirovali. Co tyto aktivity všechno přinesly? Troufla bych si tvrdit, že jste v tomto ohledu průkopníky na českém trhu…

Ano, jak jsem naznačil v předchozí odpovědi, jsme v určitých okamžicích doslova kopírováni bohatými a z vinařského pohledu i velmi známými a atraktivními firmami, nicméně toto neřešíme (konečně těžko to lze…) a snažíme se vždy přijít s něčím novým, originálním. Např. tento rok jsme připravili reprezentační kolekci vín k sedmistému výročí narození Karla IV. s názvem Karel IV. Tato vína jsou vskutku tím nejreprezentativnějším dárkem ve vazbě na toto výročí, daří se nám je prodávat jak firmám, tak i do státních institucí. V oblasti marketingu jsme skutečně považováni za jednu z nevýznamnějších společností, věřím, že při současném stylu práce a snaze nás všech do tohoto zainteresovaných se na této pomyslné špici udržíme.

Mnohými zákazníky jsou tedy firmy, které nakupují víno jako vánoční dárek. Do jakého data mohou ještě v tomto roce vybírat? A oč mají letos největší zájem?

Zde záleží na přání zákazníka, jakou úpravu či doplnění adjustáže potřebuje. Pokud jde pouze o doplnění jednoduchou visačkou, kterou má již připravenu, tak čas je limitován asi jenom tím silvestrovským datem. Určitě vhodnější je ozvat se dříve, teď v polovině listopadu je to již tak tak, protože i tiskárny mají před koncem roku více práce a termíny jejich dodávek se prodlužují. Osobně mám radost z úspěchu vín řady Karel IV., což je opravdu důstojný dárek.

O 80. výročí vzniku Templářských sklepů jsme již psali. Jak jste spokojen se vším, co se k oslavám váže?

Ve vedení vinařského družstva jsme s celou akcí vzpomínkové oslavy k 80 letům od založení původního vinařského družstva spokojeni. Věnovali jsme pozornost i zprávám z médií, výstavu dokumentů z doby založení původního družstva až po současnost necháváme do konce roku a připravujeme také její digitální podobu. Domnívám se, že historii nelze měnit a že je třeba tyto skutečnosti mít na zřeteli, protože určité situace v reálném životě (i podnikatelském) se opakují. Tímto nechci zavádět nebo nějak evokovat konzervativní či podobné myšlenky, ale při vzpomínkách na dění v uplynulých 25 letech se občas vrátím k informacím našich předků, kteří také museli řešit na tehdejší dobu nové, neznámé věci.

A jak vnímá sílu družstva všech 360 vinařů z čejkovické oblasti, které sdružujete, vykupujete od nich hrozny a podporujete jejich podnikání?

Hned v začátku – při obnovení vinařského družstva v roce 1992 – jsem si uvědomil, že lidí, kteří opravdu a nezištně chtějí pomoci, je vzácné minimum, že jsme spíše bedlivě sledováni a jakákoliv naše chyba by byla ihned použita proti nám. Ale jsem nemírně spokojen se situací, kdy jsme museli řešit problém velkého zájmu o členství v našem družstvu, zvláště z okolních vinařských obcí, kde možnost efektivního prodeje hroznů je mnohde dosti špatná. To znamená, že naše hospodaření, a dovolím si říci, že celková podnikatelská filozofie, byly pochopeny, a to je důvod, že dnes máme zmíněných 360 členů. Jsme jediní zpracovatelé hroznů, kteří vyplácejí svým členům – dodavatelům – v následujícím roce tzv. smluvní doplatek, který u větších pěstitelů představuje nezanedbatelné částky. Spolupracujeme s našimi členy v průběhu roku, provádíme např. kombajnovou sklizeň hroznů na jejich vinicích, zajišťujeme kvalitní sazenice révy při obnovách vinic spolu s poradenskou činností. Také v oblasti administrativy jsme několikrát školili v poradenství, požadavky na změnu administrativy přenášíme dále a snažíme se je zakomponovat do příslušných ustanovení. Je určitě na škodu celého zemědělsko-potravinářského komplexu, že takových zpracovatelských družstev, jako je naše vinařské družstvo, není v našem státě více. Příkladů jak toto spolehlivě funguje, máme v okolních státech více, bohužel v České republice jsme opět atypičtí…

Co byste popřál počasí, zákazníkům a milovníkům vína do roku 2017?

Počasí si můžeme přát, jaké chceme, ale příroda si sama rozhodne… Našim zákazníkům a milovníkům vína si dovolím popřát spoustu krásných zážitků s našimi výrobky, samozřejmě při zachování toho nejcennějšího, co máme – zdraví. A současně si dovolím slíbit, že jako v uplynulých dvaceti pěti letech, tak i nadále budeme v našem vinařském družstvu dělat všechno pro co nejkvalitnější a nejchutnější vína. Tož na zdraví…

za odpovědi poděkovala Eva Brixi