Čtvrtina Čechů uvažuje o změně zaměstnání

Rok 2017 bude zřejmě rokem nových pracovních začátků a kariérních změn. Více než čtvrtina (28,3%) Slováků a necelá čtvrtina (23,2%) obyvatel České republiky totiž uvažujeo změně zaměstnání. Další přibližně čtvrtina pracujících na obou stranách řeky Moravy takovou možnost nevylučuje. Vyplývá to z exkluzivního reprezentativního průzkumu personální agentury Wincott People, realizovaného v první polovině prosince 2016 prostřednictvím IPSOS Instant Research. Průzkum navíc ukázal, jak výrazně se mění pohled Čechů a Slováků na tzv. work-life balance: více než materiálních benefitů si lidé v obou zemích bývalé federace váží možnosti ovlivňovat svůj volný čas a nalézt rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

„V období, kdy na trhu chybí kvalifikovaní, a dokonce i nekvalifikovaní pracovníci, je vysoká míra plánované fluktuace zaměstnanců pro firmy značným rizikem, ale zároveň i velkou příležitostí. Nezbytné pracovníky totiž mohou poměrně snadno ztratit, ale dokáží je i získat, pokud jim budou umět nabídnout vhodnou kombinaci mzdových podmínek s atraktivními nepeněžními benefity,“ upozorňuje Adrian Suchánek, personální ředitel skupiny Wincott People, která aktuálně zaměstnává téměř 10 000 pracovníků a flexibilně je přiděluje více než pěti stovkám firem především v automobilovém
a strojírenském průmyslu v České i Slovenské republice.

Mladí jsou flexibilnější, starší oceňují stabilitu

Pro Česko i Slovensko platí, že změnu zaměstnání a restart kariéry zvažují především mladší lidé ve věku do 35 let. Ti jsou podle zkušeností Wincott People přístupnější změnám v pracovních otázkách především kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení. Požadavek na vyšší plat souvisí s řešením jejich bytové situace, neboť jim umožňuje získat lepší hypotéku. Starší ročníky zaměstnanců si naopak více váží stability, nejvýraznější je tento trend u pracovníků v předdůchodovém věku (54 – 65 let).
Z reprezentativního průzkumu Wincott People také vyplynulo, že ochota změnit práci roste s velikostí bydliště respondenta. V případě Slovenska i Česka jsou však výjimkou lidé, kteří bydlí ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel. „Velká města nabízejí více lépe placených pracovních příležitostí
v odvětvích s vyšší tvorbou přidané hodnoty. Ve srovnání s menšími obcemi je v nich vyšší podíl služeb a obchodu, více lidí působí i na manažerských pozicích. To vše mírně snižuje jejich motivaci ohlížet se po novém, lepším zaměstnání,“
vysvětluje Adrian Suchánek.

Dobrá práce i čas pro rodinu

Pro více než třetinu Čechů (36,2%) a Slováků (36,2%) je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje výběr případného nového zaměstnání, samotná náplň práce – tzn. práce je musí „bavit.“ V rámci rozhodování hraje mimořádně významnou roli i rodina, resp. možnost se jí věnovat. Lidé totiž dávají přednost takové práci, která je blízko jejich domova, se stabilní pracovní dobou, resp. možností pracovat z domova. Materiální benefity a finanční bonusy včetně dovolené navíc, možnosti používat služební auto
k soukromým účelům, či zvyšování kvalifikace hrazené zaměstnavatelem, se umístily až na opačném konci hodnotového žebříčku.

To, že peníze nejsou vždy rozhodující, potvrzuje i vztah zaměstnanců k pracovní době. Kvůli jejímu pevnému konci jsou dokonce připraveni oželet 5 až 10 % své mzdy. Z reprezentativního průzkumu Wincott People vyplynulo, že na Slovensku výměnou za volné odpoledne dobrovolně přistoupí na nižší mzdu přes 40 % dotázaných, v Česku se pro tuto možnost vyslovilo téměř 35 % respondentů.

„Tyto výsledky potvrzují i naše zkušenosti, podle nichž zaměstnanci stále více vyžadují, aby jim práce nezasahovala výrazně do soukromého života. Důležité je pro ně i pohodlí; nechtějí řešit věci, které nemusejí. Oceňují, pokud za ně zaměstnavatel vyřeší dopravu, a pokud je to nutné, tak i ubytování,“ říká Adrian Suchánek. Interní telefonický průzkum Wincott People mezi více než 500 uchazeči
o zaměstnání ukázal, že pracovní doba je rozhodující pro více než 40 % Čechů a Moravanů, pro Slováky je to zajištěná doprava. Důvod je ten, že Slováci jsou zvyklí za prací častěji cestovat, a to i mimo vlastní zemi.

Zdroj: Interní průzkum Wincott People, prosinec 2016

Právě mobilita pracovní síly je v současnosti, kdy firmám akutně chybějí zaměstnanci, jednou z největších výzev. „Právě proto se Wincott People zaměřuje i na opatření, která mobilitu pracovní síly zvyšují. V roce 2016 jsme například vypravili 104 autobusů, které ujely 140 tisíc kilometrů a přepravily více než 6 tisíc lidí. Našim zaměstnancům navíc nabízíme 44 ubytoven v blízkosti průmyslových areálů s kapacitou 6 tisíc lůžek se slevou 15 až 25 % z ceníkové ceny. Společným standardem našich ubytoven jsou sociální zařízení, lednice a televizor přímo na pokoji, kuchyň s vybavením na patře, 24hodinová ostraha, každodenní úklid, bezplatné parkování a Wi-Fi v celém objektu. I díky této nabídce dokážeme zajistit v období nedostatku pracovníků našim klientům dostatečný počet lidí a fluktuační tendence zaměstnanců využít v jejich prospěch,“ vysvětluje Adrian Suchánek.

O průzkumu:

Exkluzivní průzkum na reprezentativním vzorku mužů a žen ve věku 18 až 65 let provedla společnost Wincott People pomocí aplikace IPSOS Instant Research. Sběr dat probíhal v období od 7. do 9. prosince 2016 s využitím IPSOS CASI panelu metodou online dotazování. Průzkumu se zúčastnilo 525 respondentů z České republiky a 315 ze Slovenska.