Univerzity by měly umožnit studentům rozvinout jejich potenciál

1Jak nejlépe vystihnout možnosti, jež nabízí vysokoškolské studium mládeži, anebo těm, kteří jsou již ostřílenými matadory praxe? Co by měly nabídnout soukromé vzdělávací instituce a čím by se měly odlišovat od jiných? K čemu by studium mělo v době měnící se ekonomiky a diverzifikovaného vnímání světa s nekonečnem proměnných vést? O čem všem uvažuje osobnost, jejíž invence nabídla tisícům lidí směr, jímž se mohli vydat? Na mnohé patrně odpoví titulek tohoto rozhovoru, který jsem si vypůjčila z jedné z odpovědí doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc., rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Jaký je vysokoškolský student dnes? Co ho charakterizuje? Je šance, aby z něj vyrostla společensky laděná osobnost, která dokáže rozvíjet talent, seberealizovat se a to k užitku nejen osobnímu, ale také v určitém hodnotovém žebříčku?

Začnu odpovídat od konce – nejen, že tato šance je, řekl bych, že je to dokonce jedním z důležitých cílů vysokoškolského studia. Domnívám se, že dnešní studenti jsou v určitých ohledech náročnější – mají často velmi jasnou představu, kam chtějí v kariéře a životě směřovat, a podle toho si vybírají studium, které je na tuto cestu připraví. Mají daleko větší možnosti nejen v oblasti studia, ale také v oblasti práce s informacemi. Díky tomu si mohou vybrat školu, o níž mají předem důkladné znalosti. Tím se dostáváme k první části otázky – dnešní studenti jsou zpravidla lidé s jasnou představou o svém směřování, nemalá část z nich má již zkušenosti z praxe a ve světle těchto skutečností kladou i nemalé nároky na své pedagogy a studijní zázemí. Velmi mě těší, že zájem o studium na UJAK je stabilní, a dokonce roste.

UJAK byla první soukromá univerzita v Čes­ké republice. Co to pro vás znamená a co to přináší studentům a absolventům? Je to právě ona přidaná hodnota, svým způsobem statut čehosi výjimečného, co má zvuk a jisté předpoklady k lepšímu uplatnění v praxi?

Pro nás to je svého druhu závazek poskytovat vzdělání a studijní zázemí na co možná nejvyšší úrovni. UJAK nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři studia jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Scénická a mediální studia a Bezpečnostní studia. UJAK jako jediná instituce v republice má oprávnění konat mezinárodní jazykové zkoušky TELC, které jsou v Evropě všeobecně uznávaným dokladem jazykových znalostí.

UJAK má také MBA program Řízení lidských zdrojů a EU, pro nějž jsme získali prestižní mezinárodní akreditaci FIBAA. Tato organizace mimochodem spolupráci s UJAK hodnotí velice pozitivně a z její strany vzešly i návrhy na rozšíření této spolupráce. Vložená energie se nám vrací nejen ve formě spokojených a úspěšných absolventů, ale také v celé řadě ocenění. Za poslední dobu mohu uvést například ocenění Českých 100 nejlepších, které bylo univerzitě uděleno na slavnostním večeru na Pražském hradě.

Abych se ale vrátil k tomu, jak chápeme výsadní postavení, které vyplývá z faktu, že UJAK je nejstarší soukromou českou univerzitou: samozřejmostí je neustálá snaha nabízet studentům další a další možnosti – spolupracujeme s více než padesáti univerzitami po celém světě. Ve výuce spojujeme osvědčené tradiční metody i nové technologie – zmíním například možnost skládat nemalou část zkoušek v TestCentru formou počítačových testů. UJAK také klade velký důraz na praxi, například studenti mediálně orientovaných oborů mají k dispozici profesionální AV studio, nově také spolupracujeme s rádii Hey a Color, pro něž připravujeme vlastní pořady.

DSC_0628

V prosinci 2016 získal akreditaci nový vzdělávací program. Jmenuje se Doplňující didaktické studium anglického jazyka. Určen je pro učitele cizích jazyků. Proč jste stáli právě o tuto specializaci?

UJAK se dlouhodobě kromě vysokoškolských studijních programů zaměřuje také na kurzy celoživotního vzdělávání a výuku jazyků. S ohledem na skutečnost, že pedagogicky orientované obory jsou důležitým pilířem portfolia univerzity a že jazyková výuka je na naší vysoké škole na vysoké úrovni, byla tato specializace logickou volbou.

Ostatně vzdělávání dospělých patrně v příštích letech nabude na významu. Ne­jen s ohledem na kariérní růst, nutnost rekvalifikací, ale i jako samozřejmost, s níž se svět díky technologiím vyvíjí. Jak jste připraveni?

UJAK se trvale rozvíjí a máme samozřejmě vizi dalšího rozvoje. Připravujeme nové obory, pro něž momentálně finalizujeme žádosti o akreditace. Využíváme také nové technologie, které například umožní studovat MBA program s výraznou online podporou. Na UJAK rovněž relativně nově působí Institut globálních studií, který se orientuje zejména na problematiku mezinárodní politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Již nyní pořádá celou řadu zajímavých konferencí a workshopů.

Jak vycházíte vstříc časově hodně vytíženým studentům?

Všechny obory lze na UJAK studovat buď prezenční, nebo kombinovanou formou. UJAK je přitom známa tím, že kombinovaná forma studia probíhá o víkendech, takže studenty, kteří pracují, v zaměstnání prakticky nijak neomezuje. To však neznamená, že studenti kombinované formy studia nemusí splnit stejné penzum povinností – těžiště zde však více spočívá v samostudiu.

O studenty se výborně stará studijní oddělení, které je jim k dispozici i o víkendech, což rozhodně není samozřejmost na jiných vysokých školách. Studijní oddělení se vždy maximálně snaží vyjít studentům vstříc, aby měli co nejlepší podmínky pro splnění svých studijních povinností. Nabízíme také možnost získat individuální studijní plán. Myslíme také na studenty s různými hendikepy, pro ně je k dispozici Akademické poradenské centrum.

Na některých vysokých školách neradi vidí, když jsou studenti příliš podnikaví a snaží se vydělávat peníze. Naopak jiné školy k podnikavosti přímo vybízejí a obsah studia je strategicky cílen právě k podnikavosti. Jaký na to máte názor? Je vhodné, aby student třeba „ve druháku“ založil svoji vlastní firmu?

U nás rozhodně klademe důraz na praxi – a zejména studenti kombinované formy studia si k nám často přicházejí doplnit vzdělání, nevidím tedy rozhodně nic špatného na tom, když student získané znalosti rovnou zúročuje v praxi. Samozřejmě musí zvládnout svou studijní zátěž, nicméně, jak jsem konstatoval na začátku našeho rozhovoru, studenti mají často velmi jasnou představu o svém směřování a dokáží si studium a práci velmi dobře vybalancovat. My jim pro to rádi vytváříme optimální podmínky.

Tím, že jste prosluli mediálními studii, je jasné, že fandíte kreativitě, nápadům, neotřelosti. Podporujete nevšední pohled na dění kolem, dáváte prostor studentům, kteří vybočují z davu? Je to sice riskantní, ale na druhé straně…

UJAK má celou řadu úspěšných absolventů napříč obory. Máte samozřejmě pravdu, že absolventi těch mediálně orientovaných jsou z podstaty věci víc vidět, na druhou stranu se snažíme vytvořit optimální studijní podmínky pro každého, což do jisté míry obnáší i jistou míru individualizace. Univerzity by měly, dle mého názoru, umožnit studentům rozvinout jejich potenciál – a o to usilujeme.

Firmy stále volají po efektivnějším propojování akademické půdy s potřebami praxe. Jaké máte možnosti a jaké jsou výstupy?

Spolupracujeme s celou řadou institucí, ať již v mediálních oborech například s Českou televizí nebo již zmíněnými rádii, nebo například v oborech speciálně-pedagogických s celou řadou specializovaných zařízení, od domovů pro seniory až třeba po instituce zaměřené na vzdělávání hendikepovaných. Právě praktickou připravenost našich absolventů zaměstnavatelé velmi často vysoce hodnotí.

O novinky na UJAK nebývá nouze. Co chystáte pro rok 2017, nebo lépe – pro nadcházející semestr?

UJAK se bude snažit rychle adaptovat na nové podmínky, které pro celý vysokoškolský sektor připravila novela vysokoškolského zákona. Chystáme se revitalizovat naše učitelské studium speciální pedagogiky a založit tři zcela nové studijní programy. Samozřejmě bude záležet na posouzení těchto našich projektů novým Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Chystáme bohaté jarní vydání našeho časopisu Univerzitní listy. A také pracujeme na tom, aby se naši studenti mohli více setkávat s významnými osobnostmi oborů, které vyučujeme. Na začátek je toho dost, ale my jsme zvyklí na to, že se vše musí odpracovat.

Odborností, v nichž může jedinec vyniknout, přibývá. Kdybyste se měl rozhodnout, co zítra ještě studovat, co by vás lákalo? Kriminalistika? Tvorba televizních seriálů? Zdravá výživa a dietologie? Nanotechnologie ve zdravotnictví? Metody řízení státních institucí? Módní trendy v designu dámského prádla?

Možná vám to bude připadat jako triviální, ale já se vážně zamýšlím nad tím, jak by měla (a neměla) vypadat budoucnost naší stárnoucí společnosti. Dříve či později bude z každého z nás, kdo se dožijeme určitého věku, senior. Zajímají mě proto nové nápady v péči o tělo i ducha seniorů, zabývám se možnostmi zkvalitnění našich prodlužujících se životů, a to po stránce lékařské, vzdělávací, pracovní i všeobecně duchovní. Kromě toho mě přitahuje i oblast výtvarného umění a divadla, ale to je asi na jiný rozhovor!

otázky připravila Eva Brixi