Střechy nebudou červené, ale modré

Jaromir Rehak_blueKdyž jsem se probírala životními krédy finalistů soutěže MANAŽER ROKU 2016, jejíž vyhodnocení se uskuteční 20. dubna 2017 na pražském Žofíně, zaujaly mne myšlenky
Ing. Jaromíra Řeháka, statutárního ředitele a jednatele společností SOLARTEC HOLDING a.s. a Solartec MED s.r.o. Uvedl: „Třetí revoluce energetiky se nedá zastavit, možná jen zpomalit. Nikdy nejsou problémy, pouze situace k řešení.“ Přemítala jsem nad jeho stanoviskem a musím přiznat, že mi jeho filozofie v krátkém čase pomohla zvládnout jistý nelehký profesní úkol. Jeho slova mi dala naději, potlačila zbytečné obavy, a přesvědčila, že mám jít do boje s lehkostí a odvahou. Síla osobnosti a nezaměnitelné charizma se projevily i při kratičkém setkání, jež předcházelo tomuto rozhovoru. O to více jsem stála o to, abych mohla zprostředkovat jeho názor na obor, v němž léta působí na domácí půdě i za hranicemi ČR.
Fotovoltaika je mladý obor, který u nás začal získávat příznivce asi před 40 lety. Jak jste k němu získal cestu vy sám?

Od základní školy jsem věděl, že chci dělat elektroniku. Po dokončení VUT v Brně na katedře elektrotechnologie jsem pracoval ve Výzkumu a vývoji v oddělení návrhu struktur technologie integrovaných obvodů bývalé Tesly Rožnov. V roce 1989 jsme ve vývoji hledali další aktivity a vyvinuli jsme technologii výroby křemíkových fotovoltaických článků, na poprvé s velmi dobrou účinností. Strategický partner Motorola tehdejší části výroby polovodičů Tesla Sezam a.s. o projekt neměl zájem, tedy jsme v roce 1993 založili společnost Solartec a začali s výrobou fotovoltaických článků a aplikací. Byla to ještě v podstatě pionýrská doba fotovoltaiky – tedy v Čechách vůbec a v Evropě rovněž a byla to obrovská výzva v novém rozvíjejícím se oboru. O fotovoltaice jsme v počátcích přednášeli také na vysokých školách. Okolo roku 1995 jsme se pak začali zabývat také navrhováním a instalacemi fotovoltaických systémů. V té době šlo především o FV systémy tzv. ostrovní s akumulátory na chatách a zahrádkách. V ČR postavila první FV elektrárnu připojenou do distribuční sítě společnost ČEZ na Dlouhých stráních v roce 1995 s instalovaným výkonem 10kWp a v panelech byly námi vyrobené FV křemíkové články!

Servis FVE_DSCN7932Ovšem – přišly další úspěchy, ojedinělé projekty…

Uspěli jsme dokonce i v Japonsku, kde na známé budově YKK instalovala v roce 1998 švýcarská firma Atlantis naše články do větrané FV fasády (23kWp). Zapojili jsme se do spolupráce s Evropskými firmami a instituty. Já jsem byl několik let aktivní v 20členném Řídicím výboru Evropské fotovoltaické platformy (EU PV Technolgy Platform Steering Commitee ) v Bruselu, která zpracovávala doporučení Evropské komisi. V roce 1999 jsme v rámci EU projektu postavili první fasádní FV systém v ČR připojený do sítě z panelů s barevnými FV články. Název projektu byl „První FV fasáda v ČR a jedna z prvních barevných FV fasád ve světe“ a zahraniční noviny tehdy psaly „Zlatá Praha má zlatou FV fasádu“. Technické znalosti a zkušenosti v oboru jsem musel rozšířit o znalosti ekonomie, prezentaci projektů, metody řízení. A to vše jsem pak v následujících letech zúročil, včetně porozumění získávání investorů a financování velkých projektů.

Jde také o specializaci, kterou jedni proklínají, druzí jí fandí. Jaké jsou její největší přínosy?

To je věc názoru a mediální interpretace zvláště v Čechách. Je nesporné, že fotovoltaika je významnou součástí třetí industriální revoluce – tedy revoluce v energetice, jak ji ve stejnojmenné knize popsal americký ekonom a prognostik prof. Jeremy Rifkin. Tyto změny proklínají klasické velké energetické firmy a naopak vítají občané, kteří na nich přestávají být závislí. Pomineme-li nikoliv nevýznamné ekologické přínosy čisté elektřiny ze Slunce, pak zcela zásadní je výroba v místě spotřeby a velmi podstatná je nezávislost na dodavatelích elektřiny.

Nejvíce se uplatňují fotovoltaické panely na střechách rodinných domů, proti tomu však brojí někteří architekti – nelíbí se jim „tato ozdoba“. Jak byste oponoval?

S architekty, jejich estetickými a uměleckými názory je situace podobná jako s památkáři. Jsou architekti progresivní jako např. vynikající Češi Jan Kaplický a Věra Jiřičná a mnoho dalších, kteří dokážou technický pokrok využít a zakomponovat, a pak ti jiní až příliš konzervativní, kteří málo vnímají nebo nechtějí změny vnímat. Střechy s fotovoltaickými panely mohou být celistvé, avšak nebudou již cihlově červené, ale modré, protože tato barva nejvíce absorbuje sluneční energii. Časy se prostě mění a od došek přes šindel, pálené tašky a různé plastové krytiny postupuje vývoj dále.

Z vašich referencí je znát, že při montáži postupujete citlivě, právě s ohledem na to, jak domek vypadá. Podle čeho lze panely usadit tak, aby se staly organickou součástí střechy?

Způsobů k vytvoření organické součásti střechy při pokrytí panely je mnoho. Ten nejjednodušší je doplnění standardních obdélníkových panelů panely vyrobenými na zakázku např. trojúhelníkového tvaru, je-li střecha členitá. A právě takové zakázkové panely my v Rožnově vyrábíme. Anebo panely ve spolupráci s architekty umísťujme na atiky domů a nejvíce sofistikovaná jsou řešení zabudování panelů do fasád domů, tzv. Building Integration PV, kde se používají obvykle panely skladby sklo-sklo. Podobně velmi vhodně tento typ panelů umísťujeme na prosklené střechy a atria, kde současně plní i funkci částečného zastínění, protože jsou semi-transparentní. A takové panely zakázkově rovněž vyrábíme.

Velký potenciál pro vaši Fotomon RADCHAseberealizaci obchodní i projekční patrně skýtají v budoucnosti firemní objekty, zejména ty průmyslové – jak se dnes investoři zajímají o možnost topit a ohřívat vodu sluncem?

Průmyslové objety mohou již dnes využívat FV instalace k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu, a snížit tak náklady na provoz, ekonomicky to funguje a současná legislativa toto umožňuje. Využití elektřiny ze Slunce k ohřevu vody a případně topení je nyní mnohem efektivnější než používání termálních kolektorů, protože celoročně získaná energie je u FV panelů podstatně větší a samotná instalace jednodušší, a není dokonce potřeba měnit proud na střídavý. Navíc ze střechy taháme pouze kabely, a nikoliv potrubí, nepotřebujeme čerpadla a můžeme využít stávající bojlery, včetně elektrických topných spirál. Takových instalací nyní přibývá především na rodinných domech a Ministerstvo životního prostředí ČR je rovněž v programu Zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí podporuje.

A nebude se časem matička země bouřit, že jí ubíráme energii, která by měla putovat do půdy, ke stromům, do ovzduší? Nebo je slunce dost a dost?

Nikoliv. Ba naopak, využitím sluneční energie snižujeme emise tepla do atmosféry vznikající relativně rychlou přeměnou fosilních paliv v řádech desetiletí, která se do Země ukládala tisíciletí. Sluneční energie dopadá na Zemi takové množství, že ji nedokážeme vyčerpat. Slunce dodává na Zemi 120 000 TW energie a např. spotřeba Evropy je asi 18 000 TWh.

Za 20 let jste vybudoval společenství firem, které dokáží obsloužit jakéhokoli zákazníka, máte e-shop, a fotovoltaické systémy projektujete, montujete i opravujete. Tedy jste s klientem-stavebníkem vlastně od jeho nápadu stále, dáváte jistotu. To je velký benefit…

To je pravda, naši zákazníci volí společnost Solartec pro dlouhodobou stabilitu a velmi si vážíme toho, že je tomu tak i v zahraničí. Vedle výroby zakázkových panelů, oprav poškozených panelů, projektování a výstavby FV elektráren tvoří významný podíl dlouhodobé servisování a údržba elektráren. Dohledový dispečing máme pro celou Evropu v Rožnově pod Radhoštěm a pro dálkové monitorování stavu elektráren využíváme vlastní software. Ten je k dispozici také našim zákazníkům dokonce i na chytrých telefonech. Případné závady analyzujeme vlastními statistickými nástroji a zhodnocujeme tak dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti z techno­logie výroby jak solárních článků, tak výroby panelů i profesionálního navrhování a projektování. Provozujeme také Diagnostickou a zkušební laboratoř fotovoltaických modulů, včetně největší komory pro teplotní cyklování v ČR. Akreditaci laboratoře jsme získali již v ro-
ce 2013, a to všechno dohromady je pro naše
zákazníky velkým benefitem.

Na webových stránkách uvádíte: „Naše kvalita je závislá na kvalitě našich zaměstnanců.“ Co si pod tím můžeme představit? Co drží váš tým pohromadě? Je to nadšení pro fotovoltaiku, zkušenosti, dobré reference, hodně zakázek?

Dá se říci, že všechno dohromady. Prošli jsme i složitá období, kdy jsme v roce 2000 museli propustit na 80 lidí, znovu jsme se zvedali – těžké doby kolektiv stmelují i přes pozdější nutné restrukturalizace a reorganizace rostoucí společnosti. Veškerá kolektivní činnost je vždy závislá na lidech, jejich aktivitě, pracovním nasazení a vytváření pozitivního klimatu. Pracujeme v perspektivním oboru energetiky, a to je jistě pozitivní motivace.

Expandujete na Slovensko, do Bulharska, Rumunska, Srbska, Polska, jste na Ukrajině. Bylo drahé na tyto trhy proniknout právě s vaší nabídkou? Tvrdí se, že dostat se například na polský trh není žádná legrace.

V první otázce jsem zmínil, že jsme se již dávno dostali na trh Japonský, což považuji i dnes za velký úspěch. Pronikání na Evropské trhy je z jedné strany otázka ekonomické potřeby, neboť ČR se po roce 2010 s následnými negativními medializacemi využívání Sluneční energie s dalšími instalacemi solárních elektráren v podstatě zastavila. Z jiného úhlu je to o nastavení cílů, jakých chcete dosáhnout. Historicky jsme my Češi se státy bývalé východní Evropy spolupracovali a vlastně my v tom „jen“ pokračujeme. Jistě je ale pravda, že všechno konání je o tvrdé a poctivé práci – tedy službě zákazníkům, a expanze s sebou jistě nese také nemalé náklady. Na Polský trh jsme se připravovali dlouho a vyhráli jsme v Polsku první tři tendery na dodávku a instalaci FV elektráren, které tam byly vyhlášeny. K našemu úspěchu zcela jistě přispěly naše dlouhodobé reference a zkušenosti od roku 1993.

Jste nominován v soutěži MANAŽER ROKU 2016. Jako své krédo jste uvedl: „Nikdy nejsou problémy, pouze situace k řešení.“ Plyne mi z toho, že se jen tak nevzdáváte, nýbrž hledáte cesty. Nevidíte jen rizika, ale spíš užitek…

V životě je potřeba využívat především pozitivní energie. A když se na svět díváte pozitivně, pak nemohou být nikdy problémy, ale jen řešíte nastalé situace. To, že musí mít člověk pevnou vůli k dosažení cíle a nevzdávat se, je jistě známá pravda.

Proč jste se vydal na cestu podnikatelskou a manažerskou? Chtěl jste vidět příležitosti svýma očima? Uchopit je svou myšlenkou?

Kdysi na začátku jsem si říkal, že lidé, kteří dostali dar řídit a pozitivně posouvat ostatní, by to měli dělat. Vždycky jsem něco budoval a posouval dopředu, je to možná o filosofii života, ale také něco jako sport, který vás baví. Jsem typ, který nedokáže jen tak sedět. Práce je mým koníčkem a určitým druhem seberealizace, kdy máte možnost dostávat do praxe své myšlenky a vize.

otázky připravila Eva Brixi