Byrokracie a častá změna legislativy nás trápí, inspirace a sdílení zkušeností posiluje

1_prispevek_uvodni_slovo_ivo_gajdosSlyšela jsem z úst jistého mladého manažera jednu pravdivou poznámku, opepřenou sarkazmem až rezignací: Pro samou úředničinu nemáme čas podnikat. Musela jsem s ním souhlasit. Vyjadřuje náladu mnohých, kteří touží tvořit, uvádět do praxe nápady, novinky, hledat a dělat něco užitečného. Rostoucí byrokracie a časté změny legislativy jsou nepřítelem rychlosti, nadšení i chuti do práce. Tak to ostatně vidí většina českých manažerů, kteří postoupili do finále prestižní soutěže MANAŽER ROKU 2016. Výzkum, který prezentovali vyhlašovatelé soutěže, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace v předvečer slavného klání, komentoval výkonný ředitel ČMA Ing. Ivo Gajdoš:

MR graf4Také letos odpovídali manažeři na sedmero otázek, z nich jste si mohli udělat obrázek o tom, o čem dnes tito lidé přemýšlejí. Jaký je?

Odpovídá charakteristice dnešní doby. Asi nejpalčivějším problémem je skutečně rostoucí počet předpisů a stoupající požadavky státu a také časté změny v legislativě. Firmy brzdí byrokracie, jsou přesyceny zásahy do právních norem, hlášeními, prostě přidělává jim to práci a bere čas to, co by se vůbec nemuselo dělat. Všichni jsme jako v začarovaném kruhu, z kterého není úniku. Trápí nás to, řešení je v nedohlednu, ačkoli i naše asociace nabídla vládě několikrát pomoc.

MR grafJsou ale i potěšující zprávy…

Jako zajímavý se jeví vztah manažerů ke vzorům. Velmi často uváděli Tomáše Baťu i celou rodinu Baťů, což svědčí o genialitě tohoto rodu. Jak je vidět, stále se máme od Baťů co učit. Velmi často uváděli manažeři jako vzory své současníky, kteří dokázali uspět v rozličných oborech, ať již Andreje Babiše, Zbyňka Frolíka, Štěpána Popoviče, nebo Vlastislava Břízu. Osobně mne trochu mrzí, že mezi takovými osobnostmi nefigurují ženy.

MR graf2Těch se však v letošní soutěži MANAŽER ROKU účastnilo poměrně hodně…

Ano, to nám také udělalo radost, že 20 % finalistů byly ženy, ale pořád cítíme, že veřejnost tíhne k mužským vzorům, a přesto, že mnoho manažerek a podnikatelek dokázalo, jak skvělými vizionářkami, šéfkami, kreativními tvůrkyněmi je, přesto že jsou popularizované médii, vystupují na konferencích, seminářích, vstupují do politiky, jsou méně vidět než muži. Jejich potenciál je však obrovský, za to bychom si jich měli vážit a učit se z jejich zkušeností.

MR graf3Jak se manažeři snaží získat nové pracovníky?

Nejčastěji nabízejí přívětivé pracovní prostředí, které slibuje zaměstnancům dlouhodobou perspektivu. Připravují pro ně také řadu atraktivních benefitů a příležitosti k vlastnímu rozvoji. Na nadstandardní finanční ohodnocení se zaměřuje pouze asi šestina manažerů. Zmiňují také spolupráci se středními a vysokými školami, včetně stipendijních programů.

V odpovědích nechyběly názory týkající se zvyšování konkurenceschopnosti. Není to už klišé?

Neřekl bych. Doba je až příliš rychlá, mění se technologie, komunikace mezi lidmi, utvářejí se nové vztahy, neuvěřitelnou proměnou prochází manažerské řízení firem, staví se na talentech. To vše je zrcadlem toho, jaké postupy firmy a organizace volí, aby dosáhly významné pozice, aby dokázaly žít a přinášet to, co ostatní potřebují. A jak si tedy manažeři myslí, že mohou nejlépe konkurovat? Odpovědi naznačily, že maximální kvalitou produktů a služeb, významnými inovacemi, včetně sdílení dobré praxe a motivovanými týmy pracovníků. Dále spoluprací s dalšími podniky a institucemi, vědecko-výzkumnými pracovišti nebo školami. V popředí zájmu tolik nefigurovalo například budování renomé nebo snižování nákladů.

Co patřilo k jejich loňským úspěchům? Jak by se to dalo zobecnit?

Jako nejzásadnější se ukázaly reorganizace a stabilizace jednotlivých společností, včetně personálního obsazení či nastavení výrobních procesů. V popředí je stále hospodářský výsledek, pozice na tuzemském či zahraničním trhu, investiční aktivity, uvedení nového výrobku do života nebo úspěšná technologická změna.

Také jste se ptali na přínos soutěže MANAŽER ROKU. Co naznačily odpovědi?

Jednoznačně možnost inspirovat se od ostatních a z toho vyplývající motivace ke zlepšení, porovnávat výsledky práce (benchmarking), sdílet zkušenosti či získat zpětnou vazbu. Letošní finalisté také stáli o podněty pro zlepšení své činnosti. Zároveň jim jde o popularizaci profese těch nejlepších manažerů v České republice a zvýšení vlastní prestiže.

připravila Eva Brixi