Vrcholoví manažeři objevují přínosy akreditace

cai-064Akreditace je slovo, které se pojí s odborníky, s přesným a sofistikovaným uvažováním, řízením kvality, přidanou hodnotou ke konkurenceschopnosti firem a institucí. Mít akreditaci na tu či onu činnost znamená nabízet jistotu, objektivitu, záruky těch nejlepších postupů. Český institut pro akreditaci, o.p.s., má nejen v České republice, ale i za hranicemi naší vlasti významné postavení. Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D., ředitel ČIA, v odpovědích naznačil, že pro využívání akreditace je velký prostor a špičkoví manažeři mají možnost její přínosy stále objevovat. Akreditace je cesta, která pomohla nasměrovat k úspěchu nejednu společnost:

Využívají již vrcholoví manažeři přínosy akreditace v plné míře?

Představíme-li si mezi manažery také vedoucí pracovníky orgánů veřejné moci, tak si dovolím konstatovat, že v některých oblastech její přínosy ještě zcela neobjevili, nebo o nich dosud nic neví. Neustále se proto snažíme zvyšovat povědomí o akreditaci a možnostech jejího využívání. Akreditační služba, kterou Český institut pro akreditaci, o.p.s., zajišťuje jako výkon veřejné moci, i činnost akreditovaných subjektů tedy mohou být využívány ještě v širším měřítku.

Tisk

Čím si to vysvětlujete, nejde zde o uznatelnost v rámci Evropské unie?

To je právě otázka, na kterou stále neznáme jednoznačnou odpověď. Uznatelnost akreditace je již od roku 2010 v rámci EU zajištěna evropským nařízením č. 765/2008, které stanovuje dokonce povinnost vnitrostátním orgánům (úřadům) uznávat jak výstupy ostatních národních akreditačních orgánů, které se úspěšně podrobily evaluaci, tak i akreditovaných subjektů. Vzájemná uznatelnost výsledků vydaných akreditovaným orgánem je tedy zajištěna evropským právním předpisem.

EA_Logo_complet bloc_CouleurNa druhou stranu celá řada zahraničních či nadnárodních společností, které působí na území České republiky, svou odbornou způsobilost standardně prokazuje prostřednictvím udělené akreditace. Tady bych upozornil na studie o přínosech akreditace, které byly během několika posledních let zpracovány v Německu a Velké Británii. Obě se věnovaly zejména ekonomickým otázkám a jednoznačně přínosy akreditace potvrdily.

MLAlogo

Všechno, ale není jen o penězích…

Samozřejmě, jde také o důvěru, osobní zodpovědnost a poctivost. Motto ČIA také zní: Accredo – Dávám důvěru. Stává se však, že se na nás obracejí držitelé certifikátů nebo jejich klienti, abychom jim ověřili kvalitu certifikátů. Nezřídka ale jde o certifikáty vystavené neprověřenými organizacemi, jejichž odbornost nikdo nikdy neposoudil. Ale bylo možné je pořídit „velmi výhodně“! Nevhodně získané finanční úspory nakonec mohou vyjít docela draze. Doporučujeme proto vybírat si ze seznamu akreditovaných subjektů, který je každému k dispozici na www.cai.cz.

Akreditační systém je v České republice dostupný již 25 let, co nového chystáte?

Ano, skutečně mu je 25 let. Mnozí si to už ani neuvědomují a berou to jako samozřejmost, ale vznikl proto, aby umožnil volný pohyb českého zboží do států Evropské unie. Česká republika ještě před vstupem do EU vytvořila jeden národní akreditační systém, který spravuje ČIA. Pro zajištění již zmíněné rovnocennosti a vzájemného uznávání výsledku akreditace a činnosti akreditovaných subjektů musí ČIA splňovat nejen právní, ale i další striktní požadavky. Jejich plnění je pravidelně kontrolováno nejen na národní, ale zejména na evropské a mezinárodní úrovni. Takováto pravidelně se opakující „kontrola“ ze strany Evropské akreditace, což je orgán uznaný Evropskou komisí, nás čeká během příštího roku. Kromě toho se intenzivně připravujeme na přechod zkušebních a kalibračních laboratoří na novou verzi normy ISO/IEC 17025, jejíž vydání je očekáváno koncem letošního roku.

Nesmím opomenout, že před 20 lety byl ČIA přijat mezinárodním sdružením IAF (International Accreditation Forum) mezi jeho plnoprávné členy. Vedle toho se každoročně připojujeme ke Světovému dni akreditace, který si zanedlouho připomeneme 9. června s cílem propagovat využívání akreditace, a zejména akreditovaných subjektů všude tam, kde je to možné.

(it)