DHL dává práci vězňům

17-05-31 Gabriela KahounovaSpolečnost DHL Supply Chain, vedoucí logistická společnost na českém trhu, podporuje projekt zaměstnávání vězňů v České republice, jež je prioritou české vlády a dlouhodobým cílem Ministerstva spravedlnosti vytyčeným v rámci Koncepce vězeňství do roku 2025. Poskytování pracovního uplatnění osobám, které vykonávají trest odnětí svobody, přináší výhody všem zúčastněným stranám: vězňům, zaměstnavateli i celé společnosti. Společnost DHL Supply Chain po úspěšné první fázi projektu, v níž jsou zaměstnáváni odsouzení z věznice v Kynšperku nad Ohří, pokračuje v rozšíření tohoto konceptu i do dalších regionů České republiky.

„DHL se neustále snaží vyhledávat různé možnosti alternativního zaměstnávání. Naše nabídka práce vězňům je prospěšná jak pro ně, tak pro celou společnost. Pro nás je to zároveň zajímavá příležitost, jak řešit nedostatek potenciálních zaměstnanců na českém trhu práce,“ říká Gabriela Kahounová, personální ředitelka ve společnosti DHL Supply Chain. „DHL podporuje snahu o účinnější integraci vězňů do společnosti tím, že nabízí pracovní příležitosti mimo věznici. Jsme přesvědčeni, že je důležité poskytnout účastníkům programu dobrou perspektivu zaměstnání.“

V první fázi, od listopadu do prosince 2016, bylo v Chebu zkušebně zaměstnáno 10 vězňů. Během této doby se ukázalo, že jejich začlenění proběhlo hladce. Na základě dobrých zkušeností byl počet zaměstnávaných vězňů zvýšen na 45. DHL Supply Chain kromě toho plánuje využít nabídky i dalších věznic v České republice. V současné době zahájila spolupráci s věznicí v Břeclavi, která zajistí do poboček v Pohořelicích u Brna další odsouzené.

IlustracniVězni pracující v provozech DHL Supply Chain si obvykle odpykávají nižší tresty. Nejčastěji jsou mezi nimi neplatiči alimentů, takže nepředstavují žádné riziko z hlediska bezpečnosti. Navíc svou činnost vykonávají ve vyhrazených prostorách skladu. Zaměstnanci jsou řádně seznámeni s konceptem a jsou srozuměni s tím, jak se mají ke svým kolegům chovat. Vězni nalézají uplatnění na pozicích, které se nedaří obsadit uchazeči z běžného trhu práce. Díky tomu si mohou udržovat nebo získávat pracovní návyky, což jim usnadní začlenění do pracovního procesu a do společnosti po ukončení trestu. V případě zájmu jim DHL Supply Chain nabízí možnost zaměstnání i po propuštění.

V aktuální situaci nedostatečné nabídky na pracovním trhu v České republice pomáhá tento alternativní nábor společnosti DHL Supply Chain obsazovat pracovní pozice, na které se obtížně hledají pracovníci. Vězni zajišťují práce v sekci přebalování zboží, například třídění, přípravu obalového materiálu, skenování apod.

„Zaměstnávání vězňů je jedním ze stěžejních prostředků resocializace vězňů. Řada vězňů má jen minimální, nebo téměř žádné pracovní zkušenosti a návyky. Zapojením do pracovního procesu si tyto návyky mohou vybudovat, upevnit a naučí se vnímat práci jako legální prostředek k zajištění obživy. Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky, jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. V konečném součtu tedy toto vše znamená výchovu k řádnému, soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“ říká vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří.

„Zaměstnání všech odsouzených, kteří mohou pracovat, je mým cílem už od příchodu na Ministerstvo spravedlnosti. Při míře recidivy odsouzených, která v současnosti u nás přesahuje 70 procent, je klíčovým resocializačním faktorem. Když nemají vězni práci, ztratí za mřížemi pracovní návyky a po propuštění těžko mohou vést normální život. Velmi často padají do dluhové pasti a své problémy pak řeší prací načerno nebo další trestnou činností. Každý případ, kdy se tomu pokusíme předejít, má smysl. Jsem proto velmi rád, že firmy nám v tomto vycházejí vstříc a jejich poptávka po zaměstnancích ve výkonu trestu roste,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

(tz)