O podnikání v korunách stromů

20170621_145121Zážitková turistika už zdaleka nepatří k novým podnikatelským oborům, přesto láká stále víc zájemců. Zřejmě proto, že nabízí silné zážitky ve velmi atraktivním koktejlu romantiky a poznávání. Firma Stezka korunami stromů s.r.o. hraje na tuto oblíbenou strunu. O tom, že jde o dynamicky se rozvíjející předmět podnikání, jsme hovořili s Filipem Pekárkem, jednatelem společnosti.

V Krkonoších se právě otevřela Stezka korunami stromů. Název mi připadá trochu tajuplný a dobrodružný. Můžete přiblížit, co se za ním skrývá?

Ani bych neřekl, že je tajuplný, ale snažili jsme se vystihnout, co se za projekty skrývá. Stezka se opravdu vine v korunách a poskytuje výhled na všechna patra lesních porostů. Nabízí prohlídku nejen nad zemí, ale i pod ní.
stezka
Návštěvník tedy vidí nejen do korun lesních velikánů, ale může si prohlédnout
i jejich kořeny…

Trochu jsme kvůli tomu museli pozměnit claim. Tvrdíme, že ukazujeme přírodu z jiné dimenze, což je pravda. Mírně jsme ho přeformulovali a říkáme krkonošskému projektu „od korun ke kořenům stromů“.

Co na stezce všechno uvidíme a zažijeme?

Snažíme se o informování zábavou. Tím, že vstup není nijak omezen, je bezbariérový, může každý člověk dostat jak adrenalin, tak informace v přístupné i mírně odborné podobě.
stezka1Pro koho jste projekt připravili? Pro mladé i staré, tělesně zdatné i méně pohyblivé, úplné laiky i poučené?

Zaměřujeme se především na laickou veřejnost s tím, že tu odbornou část uvádíme formou exkurzí, za pomoci průvodců Krkonošského národního parku, kteří přizpůsobí přednes dané skupině návštěvníků. Rádi přivítáme starší osoby, dokonce i ty s omezenou hybností, pro ně jsme připravili pár vozíčků, aby program nemuseli absolvovat pěšky.

Máte za sebou několik úspěšných realizací doma i v zahraničí. Jak se právě otvíraný projekt v Krkonoších liší od předchozích?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že přivádíme hosty do podzemí, do jeskyně, kde ukazujeme kořenový systém stromů a vše, co se v půdě děje. Unikátní je i sama krkonošská příroda. Na Lipně je stezka zábavnější, protože nevede žádným ochranným pásmem, v Bavorském lese stezka vypovídá zase o charakteristice této lokality.

Kdo stojí za projektem a kolik tu proinvestoval?

Investorem je soukromá společnost Stezka korunami stromů, která v Krkonoších vynaložila 180 milionů korun.

Počítat je nutné. Kdy si stezka na sebe začne vydělávat?

Získali jsme úvěry na deset let. Jak zdokonalujeme projekty a stavíme další stezky, nemůžeme přesně odhadnout, kdy budeme vytvářet zisk. Ale příjmy z předchozích projektů vkládáme do rozvoje dalších.

Zkušenosti bezmála deset let už vám nechybí. Považujete to za výhodu?

Ano, pokládáme je za velmi důležité nejen pro nás jako investora, ale i pro partnery. Společnosti, které první stezku na Lipně budovaly, šly s námi do dalších projektů. Práce je velmi specifická, už jen co se výstavby týká. Proto je s námi stejný architekt, stavební firmy a další. Stále se učíme a poznatky uplatňujeme v následujících realizacích.

I v Německu jste spolupracovali s českými partnery?

Ano a podíl tuzemských firem stále stoupá. V Krkonoších jsme se vzhledem k terénu pustili asi do nejnáročnějšího projektu. Největší problém spočíval v tom, jak dostat mechanizaci do lesa a neponičit ho. Dokonce jsme uvažovali i o nasazení helikoptéry, ale ta nakonec nebyla potřeba.

A jaká byla spolupráce s veřejnou správou?

Spolupráce se navazovala snáze než u prvního projektu. Když jsme na Lipně začínali, chyběly zkušenosti a panovaly nejrůznější obavy. Úřady například nevěděly, podle jakých kritérií stavbu posuzovat. V současnosti už má státní správa své zkušenosti, komunikuje s místními orgány a to schvalovacímu procesu velmi pomáhá.
hodně spokojených návštěvníků

popřál Pavel Kačer