Snad se líbil tvůrčí kolektiv obecního úřadu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVydáte-li se z Rokycan na sever směrem na Radnice, dostanete se po dvanácti kilometrech do obce Břasy. Ta vás překvapí nejen svým názvem, ale i uspořádáním, rozlohou a spoustou dalších zajímavostí. Břasy také mají šikovného starostu Ing. Mgr. Miroslava Kroce. S ním jsme si povídali nejen o obci a řídicí práci, ale i o jejím ocenění.

Na snímku vrch Křemelák v Břasích

Uspěl jste ve 24. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jak se pozná, že „muž na radnici“ dělá svou práci dobře?

Nejsem na radnici dlouho, jen od roku 2014, ale působil jsem téměř 20 let ve státní správě, a mám tedy zažité postupy a legislativu ve veřejné správě z mnoha oblastí. Hodnocení mojí práce musí samozřejmě dělat občané, zastupitelé nebo návštěvníci obce. Přes 30 let dělám na obci v různých spolcích, hlavně v Sokole, a tak ze schůzí nebo z hospody slyším, na co si občané stěžují. Řada věcí se dá zrealizovat jednoduše a rychle, některé potřebné věci trvají déle z důvodu schvalování nebo nedostatku financí. Není možné všechny uspokojit a někdy máme zbytečně přehnané nároky.

Má pro vás a vaše spolupracovníky a spoluobčany zmíněné ocenění význam?

Určitě si tohoto ocenění velmi vážíme. Dostat se postupně až mezi finalisty byla pro naši obec velká pocta a obdržený Čestný titul byl hned pověšen v budově obecního úřadu. Navíc si vážíme ocenění v soutěži malých firem do 50 zaměstnanců, a hlavně toho, že Národní komise nezapomněla na veřejnou správu. Snad se hodnoticí komisi líbil tvůrčí kolektiv obecního úřadu, spolupráce jednotlivých částí obce a přitažlivost zdejšího prostředí v okolí Berounky.

Kostel sv. Vavr¦îince ve Stupne¦î

Na snímku kostel sv. Vavřince ve Stupně

Čím je vaše obec výjimečná?

Obec má dlouhou hornickou historii povrchové těžby černého uhlí, která skončila až v roce 1968. Byl zde i významný průmysl na výrobu kyseliny sírové, ultramarinu, keramiky, nátěrových hmot, nábytku apod. Po ukončení těžby se podařilo přeměnit průmysl na spíše drobnější provozy do 100 zaměstnanců a v bývalých dolech vznikly lesy nebo jezera. Je zde krásné údolí řeky Berounky vhodné pro vodáky, turisty i cyklisty.

K historii těžby jsme zbudovali naučnou stezku, která začíná u Chráněného přírodního výtvoru Bašta. Černé uhlí se u nás těžilo v některých místech jenom asi dva metry pod povrchem a to je téměř světová rarita. Pro horská kola je zde příhodný terén po důlní činnosti a vytvořeno je i několik tras, na kterých vyrostl olympionik Ondra Cink. Turisté hojně navštěvují rozhlednu Na Vrchách nebo nejvyšší místo obce, skálu Křemenáč. Hezká procházka je i k vodopádu Dírka, přes řeku Berounku dosud fungují dva přívozy, které přepraví nejen lidi, ale i automobily.

Návštěvníci najdou zázemí hlavně v Darové, kde je k dispozici ubytování pro 250 osob se zařízením vodního světa, hřišť, bazénu i 27jamkového golfu. Historici zase dávají přednost návštěvě novorománského kostela sv. Vavřince ve Stupně nebo empírové hrobce spoluzakladatele Národního muzea v Praze Kašpara Mária Šternberka. Na území obce ale máme i několik keltských nalezišť nebo geology velmi ceněný profil vrstev zkamenělého karbonského pralesa, který tu před 310 mi­liony let překryla sopečná láva.

Žijete v malebném kraji, který je však poznamenán důlní a průmyslovou činností. Nemůžete se sice srovnávat s Ostravou, Mostem nebo Kladnem, přesto i vy plánujete revitalizaci obce. Co pokládáte za největší úkol? 

V současné době řešíme dvě oblasti. Západočeské uhelné doly Zbůch provádí revitalizaci bývalého dolu Terezka a na dvou třetinách území dojde k zasypání dolu a zalesnění. Druhou oblastí je bývalý tovární areál Ultramarinky, který obec odkoupila v letech 2013–2016. Koncem minulého roku jsme již zajistili demolici zchátralých budov a v letošním roce plánujeme výstavbu vnitřní komunikace s in-line dráhou. Chceme postupně na tomto místě ve středu obce vybudovat odpočinkovou zónu pro občany s nabídkou sportovních a kulturních aktivit, ale i připomenout 150letou průmyslovou historii této oblasti.

Dokážete přilákat i turisty, máte víkendovým návštěvníkům co nabídnout?

Turistům lze nabídnout zázemí s ubytováním, funguje zde 11 pohostinství, dálnice je vzdálena 15 kilometrů a využít se dá i vlakové nebo autobusové spojení. Obec každoročně upravuje síť místních komunikací, více než 60 kilometrů dlouhou pro cyklisty, a navíc je vytvořeno i několik cest pro horská kola. Krásnou procházku nabízí okolí Berounky nebo okruh naučnou stezkou.

Za dvě desetiletí ve veřejných funkcích máte zkušeností na rozdávání. Co vás tato práce naučila, čím pro vás zůstává stále přitažlivá a co vám přidělává největší starost?

Měl jsem možnost pracovat v řadě odvětví, na okresním úřadě jsme zajišťovali věci od životního prostředí přes sociální a zdravotní služby, školství, kulturu, archiv, hasiče apod. To mne asi na té práci pořád baví, veliká rozmanitost. Srovnat se musí člověk s nepříjemnými zásahy při změně politiků. Řadu věcí třeba děláte roky a s novým „názorem“ se léta práce dokážou zničit během chvilky. Marně se snažíte argumentovat, špatně se motivují spolupracovníci k další práci po zničení několikaleté činnosti, někdy jsem byl i nucen změnit pozici. Jako státní úředník jsem nebyl nikdy v žádné politické straně a obhajovat dodržování zákonů a odpovídajícího fungování je někdy složité.

V jakém stavu byste chtěl předat obec svému nástupci?

Práce na obci a obecně ve veřejné správě není nikdy konečná. Pořád je co zlepšovat, realizovat a nastavovat. V průběhu roku se spolupracovníky zrealizujeme 120 většinou stavebních prací na údržbě obce, s téměř 30 spolky v obci proběhnou každý týden přibližně 2 až 3 kulturní nebo sportovní akce a hodně času věnuji i nastavení chodu úřadu – aktualizaci vyhlášek, předpisů, smluv, zpracování přehledů apod. Nástupce zde najde fungující úřad, ale i plán akcí na další nejméně tříleté období. Bude záležet jenom na něm, jak podklady a znalosti úředníků využije v další činnosti pro obec.