Vlastnit les znamená závazek

Ing. Petr Jeli╠ünekDo lesa chodíme nejen sbírat houby a dýchat zdravý vzduch. Lesy představují majetek a formu podnikání. Ale nejenom to. Vytvářejí vlastnické pouto se silnými rodovými kořeny. Bavili jsme se o tom s odborným poradcem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR Ing. Petrem Jelínkem.

Kdo je členem sdružení?

Jsou to především držitelé obecních lesů jako zakládající členové. Poté, co byly vydávány majetky soukromníkům v roce 1995, rozšířili jsme se o vlastníky lesů, fyzické osoby. Po restituci církevních majetků k nám přistupují i vlastníci lesů církevních. Máme členy s jedním hektarem, ale i šlechtické majetky s rozlohou víc než 16 000 hektarů.

Když to všechno sečtete, kolik obhospodařujete lesů?

Představte si plochu přibližně 390 000 hektarů, což znamená 14 % nestátních lesů v České republice. Pro úplnou představu, stát vlastní 60 % lesní půdy, na ostatní subjekty připadá 40 %.

A jak dobře obce a soukromníci hospo­daří?

Podle mých zkušeností, a lesních majetků jsem už prošel velké množství, se nachází porosty převážně ve velmi dobrém stavu, některé jsou přímo vzorové. Poznáte, že členové sdružení, a tím myslím i obce, se k lesu staví jako ke svému majetku, jako k rodinnému stříbru. A tak o ně i pečují.

Popsal byste typický obecní nebo soukromý les?

V republice naleznete 300 000 majitelů, kteří vlastní od několika arů až po tisíce hektarů. Navíc jsou různorodé podmínky, v nichž české lesy rostou, od nížin po hory, od listnatých po čistě jehličnaté, takže popsat typický les se opravdu nedá.

Je ekonomicky výhodné vlastnit kus lesa?

Kdo má jen malou výměru, bere to spíš jako poslání než jako výnosnou činnost. Samozřejmě záleží i na stáří porostu. Vlastník i několika hektarů lesa v mýtním věku se může dostat k zajímavému hospodářskému výsledku. Jestliže však je lesní porost dvaceti až třicetiletý, pak ho čeká sedmdesát let péče, než se může dřevo vytěžit a zhodnotit. Obecně mohu říci, že lesní renta se v průměru pohybuje kolem dvou procent. Domnívám se, že i v dnešní situaci nízkých úroků z bankovních vkladů se nabízejí investorům lepší možnosti ke zhodnocení peněz než koupit les.

Předpokládám, že soukromníci buď lesní majetky získali v restituci, nebo je zdědili…

Ano, bývá to zpravidla rodový majetek obhospodařovaný po víc generací. Tito lidé se vyznačují silným vztahem k takovému lesu. Byli jsme na Orlíku u knížete Schwarzenberka a ptali se ho, proč obnovuje kapličky a aleje v polích, provádí další činnosti, které mu nenesou peníze. Odpověděl nám: „Když se podívám do rodových kronik a dočtu se, že tuto kapličku nechal postavit můj praděd, alej vysázel můj děd, to či ono udělal můj předek, tak mě to zavazuje.“ Vlastnictví lesa představuje závazek.

Co poskytuje sdružení svým členům?

Provádíme především poradenskou činnost, děláme školení, aktivy, pořádáme exkurze. Aby se vlastníci, kteří mají různorodý majetek i různý přístup k datům, mohli dostat ke správným a aktuálním informacím. V tom spočívá podstata naší práce.

ptal se Pavel Kačer