Značka Český výrobek je zárukou domácího původu a kvality

Za víc než čtvrtstoletí se domácí trh, nabídka výrobků a zvyklosti spotřebitelů dramaticky změnily. Lidé si vybírají nejen podle „peněženky“, ale i podle dalších kritérií. Stále častěji nakupují „patrioticky“, dávají přednost domácímu původu. Ke snadné orientaci jim mohou posloužit vlaječky a další národní symboly uvedené na obalech. Hovořili jsme o tom s Ing. Leo Kolečkářem, jednatelem společnosti Český výrobek s.r.o.

Ochranná známka Český výrobek si už vytvořila na domácím trhu pěknou tradici, zároveň žije i novými aktivitami. Z čeho čerpá obliba značky mezi výrobci a spotřebiteli?

Jsme rádi, že české výrobky získávají stále větší oblibu. Naše značka to podporuje, protože má několik užitečných vlastností. A to zejména: Je účinná – pomáhá výrobcům k navýšení obratu až o desítky procent. Je jednoduchá. Nápis Český výrobek a značka v českých barvách jasně sděluje zákazníkům, o jaký výrobek jde. Je nezaměnitelná. Lipový list z národního stromu a červené srdce říká: „Jsem hrdým nositelem tradice a je to blízké mému srdci.“ Je dostupná i pro malé výrobce. Roční licenční poplatek pro malé výrobce začíná na tisíci korunách, a to si může dovolit opravdu každý. I v takovém případě však garantujeme přísné dodržení všech pravidel a kontrolu přímo v místě výroby. To vše nese zákazníkům i výrobcům záruku, že naše značka bude jen na prověřených produktech.

Dává výrobcům i zákazníkům něco navíc – pořádáme soutěže pro výrobce i zákazníky, organizujeme setkání s českými výrobci pro výměnu nejlepších postupů, vydáváme kalendář českých výrobků, slavíme Den českých výrobků 27. 10. a propagujeme české výrobky v tisku, na internetu, na soutěžích i akcích.

Musím se zeptat na čerstvé novinky, k nimž patří především nová soutěž. Jak jste ji koncipovali, pro koho je určena a v čem spočívá její hlavní přínos?

Abychom mohli ještě více propagovat skvělé české výrobky, připravili jsme 3. ročník zajímavé soutěže pro zákazníky. Stačí zakoupit výrobek s logem, vymyslet slogan, který bude obsahovat slova Český výrobek a zaregistrovat se na stránkách soutěže www.soutezceskyvyrobek.cz. Soutěž právě začala a vyhlášení výsledků bude těsně před Vánocemi. Soutěžící se mohou těšit na skvělé ceny, mezi které například patří: luxusní relaxační pobyt v Karlových Varech v hotelu Spa Resort Sanssouci v hodnotě 42 000 Kč, sportovní dětský kočárek v hodnotě 32 000 Kč, domácí videotelefon i s příslušenstvím v hodnotě 25 000 Kč a spousta dalších krásných cen. Soutěží chceme podpořit nejen českou produkci, ale i domácí turistiku, kterou reprezentuje luxusní pobyt ve světoznámých lázních Karlovy Vary.

Bez zpětné vazby se nedá ani vyrábět, ani prodávat. K tomu slouží řada marketingových nástrojů. Vím, že jste připravili zajímavý průzkum veřejného mínění. Můžete o něm sdělit víc?

Od roku 2006 sledujeme preference domácích spotřebitelů a s radostí zjišťujeme, že obliba českých výrobků stále roste. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky provedla průzkum, který říká, že pro 64 % zákazníků je důležité dávat přednost českým výrobkům. Po jistém zjednodušení můžeme říci, že každý rok přibývá 210 000 těch, kteří nově dávají přednost nabídce českých firem. A to je dobrá zpráva, jsme rádi, že se na tomto trendu můžeme s našimi výrobci a spotřebiteli podílet.

O marketingu se někdy říká, že je to taková hra s dojmy nebo práce s „měkkými“ fakty. Může se ale efekt použití známky Český výrobek i exaktně měřit, například v procentech prodeje určitého zboží, v korunách utržených během reklamní kampaně a podobně?

Je pravda, že přínos některých marketingových nástrojů se obtížně vypočítává. Proto jsme nadšeni, když se dozvíme přímo od výrobců, kteří zavedli na svých výrobcích značku Český výrobek, že jim prospěla. Například Rodinné vinařství v Bzenci po zavedení značky Český výrobek a výměně etiket mělo meziroční nárůst prodeje 30 %, a to je skutečně skvělý výsledek. Značka může pomoci i dalším výrobcům potravinářských i nepotravinářských výrobků – stačí splnit podmínky pro udělení a získat Certifikát k ochranné známce.

Každá země se snaží podporovat vlastní produkci a do určité míry chránit svůj trh. Zkušeností z Evropy a dalších států mimo kontinent lze získat mnoho. Učíte se ze zahraničních příkladů, ať už dobrých, nebo špatných?

Aktivity k podpoře domácích produktů najdeme na celém světě i v okolních zemích, jako jsou Německo, Slovensko, Rakousko nebo Polsko. Většina výrobců je hrdá na své výrobky. Ne všechny národní značky a vlajky však nutně znamenají, že se produkt v dané zemi musí vyrábět. My jdeme cestou pravdivého informování zákazníka a místo výroby je prioritním předpokladem udělení značky Český výrobek. Tím, že naše společnost není závislá na národních nebo evropských dotacích a podpoře, můžeme směle propagovat – Kupujte české výrobky! A to je to, čím přispíváme své společnosti i svým výrobcům.

Čím vás letos potěšili spoluobčané a spolupracovníci? Měl jste dostatek příležitostí k pozitivním emocím?

Žijeme v nádherné a bohaté zemi a mezi námi je spousta lidí, kterým záleží na svobodném a demokratickém rozvoji a volbě dobra před zlem. Všichni můžeme nějak přispět k rozvoji naší krásné země, třeba koupí českého výrobku. To se děje. A to mě naplňuje hrdostí, radostí a nadějí.

připravil Pavel Kačer

www.czvyrobek.cz