Jak projít životními krizemi k životním výhrám

Nechtěli jsme, a přesto přišla. Netoužili jsme po ní, a přesto nás dostihla. Nepředstavovali jsme si ji, a přesto naše představy předčila. Poznali jsme ji patrně všichni – řeč je o krizi. Co nám krizové momenty přinášejí do života?

Znáte to jistě dobře také. Pokud nás zastihne krizová či zátěžová situace, náš život po jejím zvládnutí nebude již stejný. Vnímáme její dopad i důsledky, podepíše se na nás vším, co je pro ni charakteristické: přichází zpravidla nečekaně, znamená pro nás ohrožení, nemůžeme ji odložit. Stává se náročnou životní etapou, na niž nemůžeme zapomenout.

V každém z nás však vyvolává zátěž a stres něco jiného. Někomu se nedaří vyřešit problémy v osobním či rodinném životě, jiný naráží na potíže na pracovišti, kde se střetl se šikanou, manipulací či dalšími formami nepříznivého nastavení atmosféry a prostředí. Pro jednoho jsou osobním tématem nezpracované vzpomínky z traumatizující události, druhý se nedokázal vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, rozchodem, nevěrou či jinou formou destrukce partnerského vztahu.

Krize na nás dopadá a my jsme postaveni před otázku – co teď vlastně od nás život očekává?

Pokud bychom zapátrali po původu slova krize, etymologické slovníky nám prozradí, že jeho kořen pochází z řeckého krisis, které znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení.

Viděno původním významem, krize nám tedy přináší do života důležitý aspekt – je rozhodnou chvílí, kterou nemáme pasivně přežít, nýbrž vyžaduje aktivitu. K lepšímu zvládnutí vypjatého dění nám pomůže, když budeme rozumět tomu, jaké potřeby během složitých životních situací coby zúčastnění máme, co naopak u sebe i druhých případně přehlížíme, a jak máme v prvé řadě komunikovat.

Podívat se na krizové okamžiky trochu jinak můžete nyní i s knihou Jak projít životními krizemi k životním výhrám. Kniha vzešla z letité konzultantské i lektorské praxe v oblasti mezilidských vztahů a krizové komunikace a zjistíte v ní, jak se vypořádat s různými typy krizových a zátěžových událostí životě i čeho lze dosáhnout vhodnou komunikací.

Nic netrvá věčně

Stejně znějí i slova hudebního dárku, který je do knihy záměrně zařazen. Staré anglické přísloví nám říká, že „nic netrvá věčně, přesto nikdy nic zcela nezmizí“.

Žádné neštěstí, žádná obtíž ani žádná bolest věčně opravdu netrvají. I každá krize bude mít jednou svůj konec, jakkoli se to v určitých momentech zdá těžko uvěřitelné. Platí však, že po ní už mnoho věcí nebude stejných. Každý okamžik života, každá životní zkušenost nás formuje. Bez prožívání, učení se novému, poznávání světa, lidí i všeho souvisejícího bychom se nikam neposunuli. Být nepopsaným listem papíru není žádná výhra. Známé úsloví říká, že „před smrtí daleko více litujeme toho, co jsme v životě neudělali, než toho, co jsme udělali“. Proto i krize přicházejí do našeho života jako příležitost, při níž se prověří mnoho z naší odolnosti, schopnosti nahlédnout situaci různými úhly pohledu, toho, jak dokážeme spolupracovat se svými emocemi i jaké si vymezíme hranice, které hodnoty pro nás budou důležité.

Já – člověk, a ke mně ten druhý

Co pak dává našemu životu smysl nejvýznamněji a co je zároveň naším velkým „testovacím trenažérem“, jsou vztahy. Naše vztahy spoluvytvářejí smysl nás samých, důvod, proč jsme se narodili i proč na tomto světě žijeme. Prostřednictvím vztahů jsme však zároveň i nejvíce zranitelní. To, co nás v životě nejvíce bolí, jsou vztahové ztráty. Proto je právě vztahové rovině v knize věnován nejdůležitější zřetel. V oblasti pracovního života přinášejí jednotlivé kapitoly náhled na závažné situace, které prožívají lidé na svých pracovištích, pokud byli vystaveni manipulativním praktikám, mobbingu a ponižujícímu jednání ze strany kolegů nebo přímé šikaně od svého nadřízeného. Cílem knihy je představit, jak v takovéto chvíli nahlédnout neférové jednání, jak ho umět rozpoznat a hlavně jak zapojit do jednání všechny možnosti a osoby, díky nimž půjde uvedeným praktikám čelit.

V oblasti osobního a rodinného života pak kniha přináší rozbory situací a rozhovorů při řešení složitých prožitků a zkušeností se ztrátami, bolestí, ukončením vztahů, a přibližuje emoce, které jsou s daným vývojem spjaty.

Životní krize nás učí mnohé o dvojím. O nás samých. O naší odvaze to nevzdat. A pak o těch, kteří podstupují právě onou těžkou a strastiplnou cestu s námi.

Chcete zjistit, jak vás mohou krizové situace obohatit a posílit?

Rádi byste přistupovali k životu pozitivně i navzdory potížím, které zažíváte?

Přejete se dozvědět, jak se dokázat soustředit na důležité věci, na nichž skutečně záleží, i jak zvládat emoce své i ostatních a bránit prohlubování krizí a konfliktu?

Pak se uvedená kniha může stát vaším průvodcem jednáním a komunikací v krizových a zátěžových situacích v profesním i v osobním životě.

Na řadě příkladů se seznámíte s účinnými způsoby řešení, které lidem pomohly v nejtěžších chvílích.

A díky vlastnímu přístupu, který k těžkostem budete zaujímat, i ve vztahu k lidem, jež jsou – či naopak nejsou – během složitých událostí s vámi, si možná jen zřetelněji uvědomíte, do jaké míry je procházení krizemi velkou příležitostí, jak se dozvědět mnoho o věcech opravdu podstatných. Kdo jsou lidé, které jsou s námi svázáni. A kdo jsme my sami.

Milada Záborcová, autorka knihy Jak projít životními krizemi k životním výhrám

Knihu vydalo nakladatelství Grada Publishing jako novinku na podzim 2017.