Inteligentní technologie potřebují připravené spolupracovníky

Generální ředitelé firem musejí u svých zaměstnanců podpořit zájem o AI a pomoci jim pracovat s inteligentními technologiemi, konstatuje strategická zpráva společnosti Accenture . Větší angažovanost v oblasti umělé inteligence (AI) by mohla do roku 2022 zvýšit příjmy až o 38 % a zaměstnanost o 10 %.

Firmy riskují, že zmeškají hlavní příležitosti pro růst, pokud jejich vedení okamžitě nepodnikne kroky k nasměrování pracovních sil do oblasti AI a nevybaví je pro práci s inteligentními technologiemi.

Strategická zpráva Accenture Reworking the Revolution (Jste připraveni na konkurenci v době, kdy se inteligentní technologie setkávají s lidskou vynalézavostí, aby vytvořily budoucí pracovní sílu?) odhaduje, že pokud by firmy investovaly do umělé inteligence (AI) a spolupráce člověka a stroje stejnou měrou jako ty nejvýkonnější z nich, mohly by do roku 2022 navýšit své příjmy až o 38 % a zvýšit úroveň zaměstnanosti až o 10 %. Globálně by to mohlo znamenat růst zisku celkem až o 4,8 bilionů dolarů. Pro průměrnou společnost S&P500 (zastoupenou v indexu Standard & Poors) se to rovná částce 7,5 miliard USD zisku a 880 milionů USD v nárůstu ziskovosti.

Vedoucí i řadoví pracovníci se shodují na optimistickém scénáři o potenciálu umělé inteligence a jejího vlivu na obchodní výsledky a pracovní zkušenosti, tvrdí studie. Sedmdesát dva procent z 1 200 vrcholových manažerů, kteří byli dotazováni, uvedlo, že inteligentní technologie budou pro jejich odlišení se na trhu zásadní a 61 % si myslí, že podíl pozic vyžadujících spolupráci s AI se bude v příštích třech letech zvyšovat. Více než dvě třetiny (69 %) z 14 000 dotazovaných zaměstnanců uvedly, že je důležité rozvíjet dovednosti v oblasti práce s inteligentními stroji.

Přesto je zde stále nepoměr mezi tím, jak zaměstnanci vítají AI a jak je jejich zaměstnavatelé na ni připravují, což potenciální růst ohrožuje. Zatímco většina (54 %) vedoucích představitelů firem říká, že spolupráce člověka a stroje je pro jejich strategické priority důležitá, pouze tři procenta tvrdí, že jejich organizace v příštích třech letech plánuje významnější nárůst investic do tohoto oboru, tj. například do rekvalifikace svých zaměstnanců.

„Aby společnosti v éře AI dosáhly vyšší míry růstu, budou muset více investovat do vybavení svých lidí pro práci se stroji novými způsoby,“ prohlásill Mark Knickrehm, generální ředitel skupiny Accenture Strategy. „Podniky budou stále více posuzovány z hlediska jejich angažovanosti v tom, čemu říkáme ‚Applied Inteligence‘ (aplikovaná inteligence), což je schopnost rychle zavádět inteligentní technologie a lidskou vynalézavost ve všech součástech jejich byznysu pro zajištění tohoto růstu.“
Výzkum ukazuje, že máme silné základy, na kterých můžeme stavět, a zvyšovat tak investice do dovedností v oblasti AI. Šedesát tři procent vrcholových výkonných manažerů si myslí, že jejich společnost díky AI vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Navíc většina zaměstnanců (62 %) je přesvědčena o tom, že AI bude mít pozitivní vliv na jejich práci.

Zpráva ukazuje, jak novátoři využívají spolupráci člověka a stroje nejen pro zvýšení efektivity, ale i pro řízení růstu prostřednictvím nových zákaznických zkušeností. Obchodníkovi, který prodává oblečení na internetu, AI pomůže zjistit více o zákaznických preferencích – tak, aby mohl nabízet jedinečné a vysoce personalizované služby. Nebo například značka sportovních bot nasazuje novou laťku v přizpůsobení se a rychlosti spojením vysoce kvalifikovaných krejčích a procesních inženýrů s inteligentními roboty, aby mohla navrhovat a vyrábět na místních trzích.

Vedoucí představitelé firem musejí podniknout okamžité kroky pro nasměrování svých pracovních sil ke vstupu do zcela nového světa, kde se lidská vynalézavost setkává s inteligentními technologiemi, a odhaluje tak nové formy růstu,“ uvedla Ellyn Shooková, vedoucí oddělení lidských zdrojů v Accenture. „Zaměstnanci se již nemohou dočkat spolupráce s AI, což dává vedoucím pracovníkům příležitost ukázat, jak opravdová aplikovaná inteligence v jejich organizaci bude vypadat.“

Accenture dává managementu firem následující doporučení, která jim pomohou formovat budoucí pracovní sílu v éře AI:

1. Zcela nová koncepce práce, která spočívá v kompletně novém nastavení práce už od základu. Vyhodnocovat úkoly, ne pracovní pozice, potom přidělovat úkoly strojům i lidem a dosahovat rovnováhy automatizované práce a zvyšování schopností lidí. Téměř polovina (46 %) vedoucích představitelů byznysu souhlasí, že popisy pracovních pozic jsou již zastaralé a 29 % tvrdí, že své pracovní pozice již zásadně přepracovali.

2. Nasměrování pracovních sil do oblastí, které odhalují nové formy hodnot. Je třeba jít nad rámec efektivity procesů a připravit pracovní sílu na vytváření nových zákaznických zkušeností. Podporovat nové modely růstu reinvestováním úspor vzniklých z automatizace do budoucí pracovní síly. Vytvářet podmínky pro nové manažerské předpoklady, které podporují myšlení, postřeh a obratnost, která je potřeba pro uchopení dlouhodobějších transformačních příležitosti.

3. Rozšiřování „nových dovedností“. Potřeba měřit úroveň schopností a dovedností pracovní síly a ochotu učit se pracovat s AI. Používat digitální platformy, programy zaměřené na tyto rozdílné segmenty pracovníků a personalizovat je, aby se zlepšilo přijímání nových dovedností. Společnost Accenture vyvinula rámec ‚nových dovedností‘ založený na zvyšování úrovně dovedností a používání souboru inovativních metod digitálního učení, který maximalizuje rychlost a rozsah investic do školení.
Metodologie

Accenture zde kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné techniky za účelem analýzy postojů a připravenosti zaměstnanců a podnikatelů na spolupráci s inteligentními technologiemi. Výzkumný program zahrnoval průzkum mezi 14 078 zaměstnanci různých generací a různých úrovní dovedností a průzkum mezi 1 201 vedoucími pracovníky na vyšších manažerských pozicích. Oba se uskutečnily během září až listopadu 2017 v 11 zemích (Austrálie, Brazílie, Čína, Francie, Německo, Indie, Itálie, Japonsko, Španělsko, Velká Británie a USA), a to v následujících odvětvích: automobilový průmysl, spotřební zboží a služby, zdravotnictví a biologické vědy, doprava a infrastruktura, energetika, média a zábavní průmysl, software a platformy, bankovnictví (retailové i investiční), pojišťovnictví, maloobchod, telekomunikace, distribuční sektor.

Součástí výzkumu bylo i ekonomické modelování pro určení souvztažnosti mezi investicemi do AI a finančními výsledky, realizovaly se hloubkové rozhovory s 30 představiteli nejvyšších pozic ve firmách a rozhovory s 30 jedinci, kteří již s AI pracují.

(tz)