Otcové mohou na dovolenou

Rok 2018 přináší pro rodiny s dětmi hned několik příjemných novinek, díky kterým jim v peněžence zůstane více peněz. V prvé řadě se jedná o vyšší daňové zvýhodnění na první dítě, dále pak například vyšší školkovné. Další novinkou je i týdenní placená otcovská dovolená.
Daňová sleva na první dítě se zvedla o 1 800 korun

V roce 2017 se zvedla daňová sleva pouze na druhé, třetí a každé další dítě. V případě druhého dítěte se jednalo o roční zvýhodnění ve výši 19 404 korun, ve srovnání s rokem 2016 tak tato částka vzrostla o 1 617 korun. U třetího a každého dalšího dítěte se pak sleva zvedla o 2 017 korun na 24 204 korun ročně. Tyto částky se v letošním roce nemění.
„Naproti tomu se ale zvedlo daňové zvýhodnění na první dítě. Měsíčně bude možné uplatnit slevu ve výši 1 267 korun, což je o 150 korun více než v minulých letech. Sleva za celý rok pak tedy odpovídá 15 204 korunám. Zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z rodičů vyživovaného dítěte, v případě studenta poté až do 26 let věku,“ vysvětluje Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin s tím, že podnikatelé slevu uplatňují jednou ročně v daňovém přiznání, zaměstnanci ji pak mohou čerpat průběžně prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Vyšší rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat

Další novinka roku 2018 potěší rodiny dvojčat a vícerčat. Zatímco v minulých letech byla výše rodičovského příspěvku stanovena na 220 000 korun nehledě na to, zda se narodilo jedno, nebo více dětí, od letoška se tato částka při vícečetném porodu zvyšuje. Nově půjde o 330 000 korun, přičemž o zvýšení příspěvku mohou požádat i rodiče vícerčat, kterým není více než čtyři roky.

Větší volnost v čerpání rodičovského příspěvku

Vedle zvýšení rodičovského příspěvku u rodin s vícerčaty přináší rok 2018 novinky i v oblasti jeho čerpání. Změny se dotknou jednak lidí s vyššími příjmy, jimž umožní čerpat příspěvek rychleji, tak i těch, kterým byla délka čerpání automaticky stanovena na čtyři roky, což byl nejčastěji případ studentů, nezaměstnaných nebo OSVČ.
Nová pravidla ruší strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, jenž byl doposud stanoven na 11 500 korun. V roce 2018 to může být více v závislosti na dosahovaném příjmu. Vysoce příjmoví rodiče tak budou moci rodičovský příspěvek vyčerpat nejrychleji přibližně za šest měsíců.
Kratší rodičovskou dovolenou, a tím i vyšší měsíční příjem si nyní mohou zvolit i rodiče, kterým byla délka čerpání dříve stanovena automaticky na čtyři roky. Nyní si nově mohou měsíční dávku stanovit až na 7 600 korun, přičemž doba, po kterou by dávku pobírali, by se snížila přibližně na 29 měsíců.

Školkovné se zvýší až o 1 200 korun ročně

Za loňský rok mohl rodič vyživovaného dítěte uplatnit daňovou slevu za prokazatelně vynaložené prostředky na umístění dítěte do předškolního zařízení – takzvané školkovné – v maximální výši 11 000 korun. V roce 2018 se tato maximální částka zvedla o 1 200 korun na 12 200 korun. Slevu půjde uplatnit v zúčtování daní v roce 2019.
„Tato částka je ale skutečně maximální, výsledná suma totiž odpovídá reálně vynaloženým nákladům na umístění dítěte do předškolního zařízení. Pokud je uhrazená částka za školku vyšší než oněch 12 200 korun, lze uplatnit celou částku. Slevu lze navíc uplatnit i pro více dětí,“ upozorňuje Michael Pokiser z finanční skupiny Ramfin. Pro uplatnění slevy stačí v případě zaměstnanců doručit potvrzení od školky o zaplacené částce firemní účetní, u OSVČ je toto povinnou přílohou jejich daňového přiznání.

Týden placené otcovské dovolené

Poslední velká novinka se týká otců nově narozených dětí. Od 1. února 2018 bude v platnosti takzvaná otcovská poporodní péče, která je určena novopečeným tatínkům po dobu jednoho týdne. Nastoupit na ni lze v období šesti týdnů od narození dítěte, využít jí mohou i otcové dětí, jež se narodí do šesti týdnů před vstupem novinky v platnost. Výpočet dávky během této týdenní otcovské dovolené je stejný jako u peněžitého příspěvku v mateřství.

(tz)