Měníme styl jazykového vzdělávání

Nepatříme právě k těm, kteří vynikají v ovládání cizích jazyků. Pokulháváme
za světem, ale to se může změnit. I díky jazykovým agenturám, jako je Channel Crossings, která na výuku jde trochu jinak. Více se dozvíte v rozhovoru s ředitelem Vítězslavem Bicanem.

Když se řekne Channel Crossings, co se vybaví?

To mi musíte říci spíše vy, nemám pravdu? Mně se vybaví místo, kam i po více než deseti letech každý den rád chodím a zároveň si ho nosím stále s sebou. Místo, kde je mi příjemně a kde věřím tomu, co děláme. Ale pokud jde o to, co by se mělo vybavit ostatním, tak bych chtěl, aby si nás spojili s pojmy jako spolehlivost, ochota a schopnost uspokojit i velmi náročné potřeby.

Vy jste trochu jiná, velmi inovativní, jazykovka. Nabízíte i lecjaké speciality. Například jak se straší angličtinou, v čem spočívají First Steps a proč se ve vaší škole učí i o letních prázdninách…

Myslím, že stále nejsme inovativní dostatečně, ale snažíme se postupně styl jazykového vzdělávání měnit. I proto jsme začali s First Steps, což je program pro předškolní děti, které se s cizím jazykem setkávají poprvé. Tak jako se malé děti učí chodit, tak i v angličtině dělají v našich kurzech svoje první krůčky. Věříme, že když je začnou dělat brzy a správně, jejich další pokrok bude o to jistější. Každá věková skupina tak u nás bude mít zanedlouho svůj vlastní „program pokroku“. Patří k tomu i tematická odpoledne, jako třeba ono „strašení“ u příležitosti Halloweenu. S těmi letními prázdninami: standardní život jazykové školy byl často kopií školního roku, tedy s minimálně dvěma měsíci prázdnin. Na rozdíl od školního vzdělávání není moc dobré od jazyka odpočívat, proto se snažíme naše dětské i dospělé studenty motivovat
ke stálé práci.

Jaký je zájem o výuku cizích jazyků, ale také o překlady a tlumočení nebo kurzy v zahraničí?

Obecně zájem o výuku cizích jazyků stoupá. Nejvíce to vidíme na svých firemních klientech, kteří si uvědomují, že business se bez jazyka dělat nedá. Stejně je tomu v překladatelství: zahraniční kontakty a angažovanost českých firem roste a cizojazyčná komunikace se projevuje i v potřebě překladů nebo tlumočení. Studium v zahraničí v posledních dvou letech dramatický nárůst nezaznamenává, může to být jednak strachem z cestování nebo náklady, které jsou na takové studium přirozeně nepoměrně vyšší než v případě studia v Česku.

Nepozorujete také snahu uzavírat se před světem?

Do určité míry tu snahu o uzavírání vidíme, především u starších ročníků. Ty si uvědomují, že znalost jazyků bude klíčová pro jejich děti a díky tomu poptávka po kurzech zaměřených na děti stoupá. Nicméně rodiče a starší ročníky obecně do svého vlastního vzdělávání investují méně. Podle některých průzkumů souvisí ochota investovat do vlastního rozvoje s úrovní vzdělání, v případě jazyků se to projevuje tak, že lidé začínají studovat další cizí jazyk většinou k angličtině, kterou často již na docela dobré úrovni ovládají. Vidíme ale málo těch, co by se ve středním věku začínali nějaký jazyk učit od začátku.

Máte i zpětnou vazbu, víte, jak vaši absolventi naučený jazyk zvládají v praxi?

Takovou kontrolu máme spíše u svých firemních zákazníků a partnerů, protože s nimi spolupracujeme po delší časové období. Zajímá nás tedy také to, zda má naše spolupráce kladný dopad na jejich každodenní pracovní život. Potřeby každé firmy a každého studenta jsou jiné, takže když víme, že jsme v nějaké firmě řešili trénink telefonování v angličtině, tak se po pár týdnech od ukončení zeptám, jestli už tedy anglicky telefonují a jak jim to jde. Když máme kurz pro obchodníky, tak chceme vědět, jak se zvýšilo procento oslovených zahraničních klientů a podobně. Máme ale i studenty, kteří v našich kurzech prošli od těch nejnižších úrovní až po přípravu a úspěšné absolvování mezinárodní jazykové zkoušky. Na ty jsme obzvláště hrdí.

Prozraďte, co chystáte nebo byste ještě chtěli dokázat?

V oblasti vzdělávání je naším cílem vytvořit ucelený jazykový vzdělávací program, který člověka provede od prvních krůčků v cizím jazyce (First Steps) přes jeho školní vzdělání a první zahraniční zkušenosti až k pracovním potřebám a využívání cizího jazyka v běžné, a někdy i méně běžné, pracovní praxi. Uvědomujeme si, že školní jazykové vzdělání často nezaručí dostatečnou jazykovou přípravu mladých lidí, a proto bychom i ve spolupráci s našimi partnery chtěli vytvořit systém, který povede k tomu, že Česká republika nebude v dalších letech na chvostu jazykového žebříčku Evropy.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer