O úspěch dm se chceme rozdělit se všemi

Značka dm je v České republice už 25 let. S ní k nám přišel nový
způsob nakupování, jiná kultura prodeje a vztahu k zákazníkům a celé společnosti. O tom jsme si povídali s jednatelem dm drogerie markt s.r.o. Gerhardem Fischerem.

dm v jubilejním roce skončila s obratem o 8 % vyšším. Co především stojí za tímto výsledkem?

Investovali jsme do kvality, jen v loňském roce celkových 180 milionů korun. Modernizovali jsme své prodejny. Mnoho z nich je bezbarié­rových, aby tam mohli i vozíčkáři. Otevřeli jsme také tři nové filiálky, zvětšili prodejní plochu a rozšířili sortiment. Právě tomu vděčíme za dobré výsledky. A také úspěchu vlastních značek, z nichž největší sklidila dmBio. Obrat se zvýšil zejména v sortimentu péče o krásu a přírodní dekorativní kosmetiky.
Nevložili jsme prostředky tedy jen do staveb. Pečovali jsme o stoupající kvalitu svých pracovníků, dbali na jejich vzdělávání, zvyšování odborných znalostí, zejména v oblasti drogistického zboží.
Co nás také odlišuje od konkurence, jsou dlouhodobé ceny. To znamená, že každé snížení ceny platí nejméně na čtyři měsíce. Naši věrní zákazníci to mají rádi. Víme, že stabilní cenový systém představuje podstatnou část úspěchu. Platí to, co se o nás psalo v tisku: „V dm nedělají žádné akce, proto tam chodím rád nakupovat.“ To není paradox. Zákazník ví, že nemusí spěchat s nákupem, že zboží nebude vyprodáno a že celý svůj nákup pořídí v dm vždy výhodně.

V domácí ekonomice sílí inflační tlaky, stoupají mzdy i ceny zboží a služeb. Vy jdete proti trendu a zlevňujete. Proč jste zvolili tuto cenovou politiku a odkud čerpáte rezervy?

Ekonomický tlak určitě pociťujeme. Roste inflace, zvyšují se mzdy, přesto se snažíme nabízet výrobky za příznivou cenu nebo ještě nižší než v minulosti. Kde na to bereme zdroje? Zlepšujeme vnitřní organizaci, zlepšujeme rentabilitu, zvyšujeme produktivitu své činnosti, to nám umožňuje snižovat náklady. V současné době se snažíme smysluplně využít digitalizace a lépe uspořádat logistické procesy, nakoupit ve větším množství zboží, udělat vhodné zásahy do interních systémů, účinněji využít rezervy tak, aby to pozitivně pocítil i náš zákazník.

Používáte termín kvalitativní expanze. Co si pod ním představit?

Používáme ho proto, že je snadno srozumitelný. Kvantita je spojena více s počtem a tím, co je měřitelné, kvalita je spojena více s emocemi. Vždy usilujeme o to, aby síť filiálek dm byla nejen optimální co do množství, ale především co do kvality. Soustřeďujeme se na trvalou udržitelnost, ekologii a ekonomiku. Zvětšujeme prodejní plochu, zavádíme moderní LED osvětlení, vytápění, chlazení, klimatizaci. Zřizujeme herní zóny pro děti, zákaznická WC i pro hendikepované… Dbáme také na dostupnost svých prodejen všemi dopravními prostředky, zejména auty. Chceme umožnit lidem příjemný nákup v příjemné atmosféře, kde nejsou ovlivňováni vůněmi a obtěžováni frontami u kasy. Samozřejmě to předpokládá také profesionalitu našich spolupracovníků, aby dokázali poskytovat odborné informace o výrobcích. Proto se snažíme obnovit profesní vzdělávání v oboru drogista. Díky dm se v Rakousku uskutečnil pilotní projekt a v říjnu 2017 zde ukončili první absolventi formální vzdělávání závěrečnou zkouškou před nezávislou externí komisí. V Čechách úspěšní absolventi tohoto projektu vytvoří podklady pro profesní učební materiály, které budou využívány v rámci ročního vzdělávacího programu. Ten připraví zájemce na zkoušku profesní kvalifikace „drogista“ a takto získané osvědčení bude mít národní platnost.

dm akce {SPOLEČNĚ} vyjadřuje vaši potřebu rozdělit se s lidmi nejen v místě působení o plody práce. Vidíte, že tím míříte „do černého“, pociťujete odpovídající odezvu?

Nenazval bych to akcí. Přemýšleli jsme, jak oslavíme 25. jubileum v ČR. Pro nás je důležité stanovit si správné cíle a vize. Stavíme na čtyřech základních pilířích – na ekonomice, ekologii, na sociální a kulturní oblasti. Chtěli jsme při této příležitosti odměnit naše pracovníky, ale také udělat něco pro zákazníky. Předpokládali jsme, že podpoříme 25 projektů, ale zájem byl mnohem větší, proto jsme se rozhodli podpořit dalších
25 projektů, celkem tedy 50. Nakonec každá filiálka dm, a máme jich 224, dostala možnost podpořit dodatečně další projekty, a to v oblastech, kde přímo působí, protože nám jde o to, abychom se rozdělili o úspěch se všemi lidmi, kteří v blízkosti našich poboček žijí. Celkem jsme na podporu projektů vyčlenili 15 milionů korun.
Který rok z těch 25 v České republice pokládáte za nejtěžší?

Zajímavá otázka, na kterou nejsem schopný ani po delším přemýšlení jednoduše odpovědět. Každý z těch 25 roků byl těžký v jiném aspektu. Jednou jsme kladli důraz na kvantitativní, jindy kvalitativní rozvoj. Náročná byla především pionýrská léta, kdy jsme neměli jistotu, že náš koncept bude úspěšný. Teď můžeme konstatovat, že celá historie dm skončila úspěchem. Na začátku jsme však museli hodně přemýšlet, jak rozvoj zainvestovat. Stála před námi nová rizika. V jistém slova smyslu před námi ale vyvstávají i nyní. Stále děláme velké investice do budoucna. A při tom se musíme správně rozhodnout, kolik poboček mít, s jakou technikou, jak uspořádat vztahy centrály a provozu a logisitiky, jak rozvíjet propagaci, kam směřovat vývoj značek a podobně. Teď nastává velký přelom v technice, dostáváme se do digitálního světa. I toto období na nás klade značné nároky, možná větší než dříve. To proto, že „analog“ byl vypočitatelnější, předvídatelnější, pomalejší než nastupující digitální věk.

Co dělá manažera úspěšným, čím se vymyká nad průměr?

Patnáct let jsem v Rakousku pracoval jako oblastní manažer dm pro prodej, stejně dlouhou dobu jsem jednatelem dm v České republice. V drogistice však působím celý život, prošel jsem praxí v Unileveru a chvíli v Algidě. Co vím jistě, je to, že úspěchy vznikají jen díky dobré spolupráci s kolegy. Schopný manažer nikdy nepracuje sám. Má hodně partnerů a dobrá interakce musí probíhat se všemi na interní i externí úrovni. Jednatel je týmový hráč. A čím větší společnost, tím větší roli hraje tým. A mně se týmová spolupráce daří. Lidé musí spolupracovat, dlouhodobě spojit energii k dosažení vytyčeného cíle. Dovedu si představit, že se něco může podařit i osamoceně, avšak jen na omezenou dobu.

Když vidím přehled úspěchů dm i vašich jako top manažera, řekl bych, že vše se vám daří. Máte ještě nějaká přání a nedosažené mety, jichž byste chtěl dosáhnout?

Pojem dobře se mění každou chvíli, každou hodinu. Zítra může být vše úplně jinak. To, co je teď dobré, zítra být už nemusí. V dnešní digitalizované době je těžké úspěch udržet a upevnit. Pro mě to znamená mít výsledky i za týden, za měsíc. Nastal čas, kdy přemýšlíme o dalších krocích. Když chceme, aby se nám nadále dobře dařilo, musíme udělat správné kroky. V době, kdy se prolíná „analog“ s digitálním světem, nejde o revoluci, ale evoluční vývoj. Kladu důraz na spojení obou principů, to pokládám za nejpodstatnější věc. V tomto duchu u nás dochází ke změnám v organizaci interních systémů i vztahů s našimi partnery. Úspěch závisí jen na dobrém propojení. Nestačí jen zavést online obchod, to by bylo příliš málo.

další úspěšné čtvrtstoletí popřál Pavel Kačer