Lidé mají znát firemní hodnoty a vizi

Firemní vize, mise a hodnoty jsou důležitým prvkem marketingu firmy a prolínají se do celé jeho strategie. Mnoho podniků ví, že aby se jejich brand zaryl pod kůži zákazníkům, je třeba jim vizi, misi a hodnoty firmy co nejlépe komunikovat. Mnoho společností ovšem zapomíná na fakt, že tyto prvky tvoří i důležitý základ firemní kultury a že nejen zákazníci, ale i zaměstnanci by je měli dokonale znát. Proč je to tak důležité?
Nedávný průzkum poradenské platformy Rungway mezi dvěma tisíci britských zaměstnanců ukázal, že celých 52 % z nich nedokáže formulovat vizi své společnosti a 49 % má problém vyjmenovat její hodnoty. A není to přitom tím, že by je tyto věci nezajímaly. Více než třetina oslovených zaměstnanců (39 %) by se totiž na budování firemní vize a hodnot ráda podílela.

Nalaďte zaměstnance na vlnu firmy, snížíte tak jejich fluktuaci

Pro mnoho dnešních zaměstnanců, zejména těch mladších, se totiž čím dál více stírá hranice mezi osobním a pracovním životem. Řada z nich chce, aby jejich působení bylo pro firmu přínosem nejen ekonomickým. Nechtějí být zkrátka jen „nástroji“, ale ceněnou a nedílnou součástí podniku. Firemní kultura, v níž pracovníci cítí, že se podílejí na něčem společném, v níž se mohou „naladit“ na vlnu hodnot a ztotožnit se s vizí podniku, přispívá k jejich vyšší spokojenosti. A právě spokojenost je faktor, který následně pozitivně ovlivňuje například fluktuaci zaměstnanců, která je pro české podniky momentálně palčivým problémem.
„Český trh se v současnosti potýká s rekordně nízkou nezaměstnaností a udržet si kvalifikované a talentované pracovníky se pro firmy stává prioritou. Spokojenější zaměstnanci jsou mnohem méně náchylní k odchodu. Náležité peněžní ohodnocení je pro mnoho pracovníků stále na prvním místě, avšak atmosféra na pracovišti, tedy firemní kultura, je pro čím dál víc lidí obdobně důležitá,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům.
Správné naladění zaměstnanců na firemní kulturu a hodnoty se pak samozřejmě projevuje nejen interně, ale i externě. Uvádět firemní hodnoty a misi v reklamním sloganu a na prospektech je jedna věc, ovšem ukázat zákazníkům, že to nejsou jen marketingové výkřiky, ale realita, je věc druhá. Vaši zaměstnanci znalí hodnot své firmy a řídící se jimi – nebo ještě lépe, jednající a žijící podle nich – představují ideální spojnici mezi značkou a jejími zákazníky.

Propojte firemní hodnoty s konkrétními příklady

Ujistěte se tedy, že vaši zaměstnanci misi, vizi i hodnoty firmy znají. K tomu vám pomůže například jednoduchý dotazník. Pokud jeho prostřednictvím zjistíte, že v tomto ohledu pracovníci tápou, je potřeba vylepšit interní komunikaci a začít systematicky pracovat na zlepšení situace. „Nejprve se ujistěte, že vaše mise, vize a hodnoty jsou naformulovány pochopitelně a že opravdu korespondují s praxí. Bylo by totiž kontraproduktivní učit zaměstnance například o hodnotách, které ale v každodenním životě firmy nijak nerezonují,“ radí Jiří Jemelka. Jak se vám komunikace směrem k zaměstnancům daří, si můžete ověřit třeba zorganizováním celopodnikové schůze, na níž propojíte firemní vizi i hodnoty s konkrétními příklady. Platí ve vaší firmě nařízení o tisknutí dokumentů na obě strany papíru, protože šetrnost k životnímu prostředí je jednou z hodnot vaší firmy? Seznamte tedy své zaměstnance kupříkladu s údaji, kolik papíru jste touto praxí ušetřili. Konkrétní příklady jim pomohou lépe si vše zapamatovat a některým to možná ještě i dodatečně osvětlí, proč určité věci firma dělá tak a ne jinak.

Slova hýbou, příklady táhnou

V předávání firemních hodnot a vize by měl rovněž platit osobní příklad. Vedení podniku i ostatní leadeři musejí pro své zaměstnance fungovat jako maják, který jim ukáže směr, kterým firma postupuje. Rozhodnutí vedení by měla vždy korespondovat s vizí a hodnotami společnosti, neboť je tím vyslán jasný signál o jejich plnohodnotném respektování. Pro malé a střední podniky by pak měl platit i individuálnější přístup, kdy si šéfové sednou se členy svého týmu a vysvětlí jim, jakým způsobem jejich konkrétní práce k naplňování firemní vize a hodnot přispívá. „Pokud si zaměstnanci budou umět vztáhnout jednotlivá hesla přímo ke své osobě či pracovní pozici, stanou se pro ně hned daleko srozumitelnějšími,“ dodává Jiří Jemelka. V neposlední řadě by pak vedení firmy nemělo zapomenout výrazné příklady přispění k firemním hodnotám odměnit. Máte-li tak kupříkladu na prvním místě klientský servis, pravidelně chvalte či jinak odměňujte ty pracovníky, kteří v tomto ohledu odvádějí stabilně dobrý či přímo nadstandardní výkon. Udržíte tak motivaci jejich i ostatních zaměstnanců a opět tak propojíte firemní hodnoty s běžnou praxí.

(tz)

ILustrační foto Pixabay.com