Latinská Amerika je fascinující region

Barbora Kaprálová (na snímku) bude řídit zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Kolumbii. Jejím úkolem je především pomáhat v navazování a rozvíjení obchodní spolupráce českých firem s partnery v Latinské Americe. Chtěla by otevřít tento trh i výrobkům a oborům, které na něj dosud nepronikly. Hovoří o tom v následujících řádcích.

Jižní a Střední Amerika je pro nás kontinent značně vzdálený, nejen geograficky, ale i kulturně, politicky a ekonomicky. Čím si vás získala?

Latinská Amerika je nesmírně rozmanitý a fascinující region, právě ta neskutečná pestrost přírody, demografie, ale třeba i kultury a životního rytmu v kombinaci s podobnými rysy vycházejícími ze společných historických momentů si vás dokáže velmi snadno podmanit. Při každé další cestě do Latinské Ameriky jste totiž konfrontován s pocitem jisté známosti a zároveň neodbytného pocitu, že vždy bude co nového objevovat.

Jak se vyvíjel váš zájem o země Latinské Ameriky od prvního seznámení až po profesionální vztah?

Vůbec poprvé jsem se s Latinskou Amerikou setkala při exkurzi do Bolívie, kam jsem se dostala ještě jako studentka politologie, a to i díky tomu, že má alma mater (Univerzita Hradec Králové) motivuje své svěřence k tomu, aby vybrané teritorium nestudovali jen z odborné literatury. Pokračovala jsem studiem na Pontificia Universidad Católica v Peru a zároveň jsem měla možnost stáže na českém velvyslanectví v Limě. V rámci práce na obchodně ekonomickém úseku ambasády jsem si uvědomila, že bych se velmi ráda zahraničnímu obchodu věnovala i dále a rozšiřovala co nejlépe své zkušenosti především v jeho praxi.

A jaké konkrétní kroky jste podnikla pro získání praktických zkušeností ze světa businessu?

Oslovila jsem jednu českou společnost s návrhem, že se pokusím jí pomoci proniknout na peruánský trh. Následující několikaměsíční praktická zkušenost mi ukázala, že překážky, se kterými se čeští exportéři v Latinské Americe nejvíce potýkají, se často netýkají logistiky nebo přísných tarifních opatření, jak by se mohlo zdát, ale že úspěch či neúspěch businessu až překvapivě často závisí na překážkách, které nazýváme kulturními rozdíly. V podstatě velká část bariér vychází z potřeby adaptovat firemní obchodní přístup, přizpůsobit marketing, a především věnovat čas a energii novému trhu, a hlavně novým partnerům. Zahraniční obchod prostě není jen otázkou kvantitativních ukazatelů a komparativních výhod, ale také (a často především) schopností pochopit kulturní prostředí a vybudovat kvalitní vztahy s partnery. Jakkoliv toto zní jako naprosto zjevný základ, mnoho jinak velmi schopných českých firem tyto faktory podceňuje, což se, především v Latinské Americe, nevyplácí. Téma exportních bariér v praxi se následně stalo mým velkým zájmem i akademicky a měla jsem možnost se mu věnovat i ve svém výzkumu a konzultovat ho s dalšími českými firmami více i méně úspěšnými v Latinské Americe. V rámci výzkumu jsem pak mimo jiné měla příležitost absolvovat stáž v zahraniční kanceláři CzechTrade v Santiagu de Chile, a když se tedy o pár let později objevila možnost práce pro CzechTrade na pozici konzultantky, nemusela jsem se dlouho rozmýšlet.

S jakými výrobky a službami jsou české firmy na latinskoamerických trzích úspěšné? 

V rámci celého regionu jsou tradičně úspěšné české firmy z rozličných strojírenských oborů od důlních zařízení a strojů přes stavebnictví, dopravu, zemědělství až po textilní výrobu či potravinářství. Velkým aktuálním tématem a zároveň trendem jsou i možnosti a úspěchy českých exportérů v energetice a nově též ve využívání obnovitelných zdrojů. V jednotlivých zemích můžete nalézt ale třeba také české pivo a pálenky, produkty zdravé výživy, sportovní vybavení, české sklo a křišťál. Na mnoha trzích je oceňovaná kvalita českých zdravotnických přístrojů a nástrojů a české firmy neustále posilují svou pozici i v obranném a leteckém průmyslu. Dalším velmi potěšujícím trendem je to, že si Latinské Ameriky začínají všímat i firmy v oblasti IT služeb. Těch oborů je skutečně mnoho a věřím, že je zde potenciál pro zapojení dalších nových firem.

V čem vidíte největší rizika pro exportéry? Nelze přece přehlédnout, že jde o politicky a hospodářsky velmi turbulentní region…

Největší rizika pro exportéry v tomto ohledu podle mne leží v nedostatečné informovanosti o místním dění. Nestačí totiž vycházet ze zpráv, které o Latinské Americe publikují hlavní česká média. Jelikož většinou sítem informací k českému podnikateli projdou právě jen ty nejskandálnější, snadno dochází ke zjednodušenému vnímání Latinské Ameriky v prostoru i čase. Především není vhodné Latinskou Ameriku vnímat úplně jako jeden celek, velké rozdíly jsou mezi jednotlivými zeměmi, avšak v mnoha ohledech i v rámci jedné země. Na druhou stranu je to samozřejmě relativně provázaný region, který má určitá společná politická a ekonomická specifika. Z mé zkušenosti úspěšné firmy často vsadí na to, že jejich latinskoamerické aktivity spravuje člověk, který má s regionem zkušenost a tato specifika dokáže nejen vnímat a předvídat, ale dokáže s nimi pracovat ve prospěch své firmy. Mnozí manažeři, kteří se do obchodů s Latinskou Amerikou pustili i bez předchozí zkušenosti s teritoriem, dokázali tuto vstupní nevýhodu překonat právě důslednou přípravou a prací s informacemi. Jako všude na světě, i zde může firma mnohá rizika, která se jeví jako čistě externí, mírnit či eliminovat důslednou prací s informacemi a kvalifikovanými pracovníky.

Těšíte se na práci tisíce kilometrů od domova, v naprosto odlišných klimatických a společenských podmínkách?

Nesmírně se těším na práci pro české firmy v Kolumbii. To, že nebudu moci nějakou dobu spontánně navštěvovat své nejbližší či že budu ve vyšší nadmořské výšce trochu lapat po dechu, je holt neoddělitelná součást takové mise.

Odjíždíte do Kolumbie s určitými přáními a ambicemi?

Mojí největší ambicí a přáním je, abych mohla být prostřednictvím CzechTradu nápomocná širokému spektru českých firem, které se chtějí zaměřit na trhy Latinské Ameriky, a to především na ty, na které by si například právě do Kolumbie samy ještě netroufly. Ráda bych pracovala i s obory, které se prozatím odvážily k expanzi spíše v rámci Evropy, ale mají i v Kolumbii obrovský potenciál. Kolumbie je složitý trh, ale z hlediska ambic mnoha českých firem je to ideální prostor pro jejich expanzi. A já věřím, že spoluprací v rámci Jednotné zahraniční sítě ČR budeme nadále pomáhat rozšiřovat portfolio úspěšných českých firem v této zemi.

ptal se Pavel Kačer