VESKOM splnil náš životní sen

Petr Bureš

Velcí podnikatelé nikdy nesledovali pouze prospěch svůj a vlastní firmy. Vždy měli na paměti, že jejich práce, životní filozofie a uskutečňovaná vize musí obohacovat široké společenství lidí. O skutečném úspěchu se dá mluvit, když se podaří uspokojit osobní, firemní a celospolečenské zájmy. Znovu jsem si to uvědomil, když jsem připravoval rozhovor s jedním ze zakladatelů a majitelů VESKOM GROUP Ing. Petrem Burešem.
Je pravda, že u zrodu firmy stáli bývalí studenti, spolužáci z techniky?

Ano, je to tak, i když částečně. U zrodu naší první společnosti VESKOM, spol. s r.o., jsme byli čtyři společníci. Já, Luboš Michálek, Stanislav Teplý a Roman Veselý. Všichni jsme pracovali v tu dobu v ČKD, tři jako projektanti v projektovém ústavu ČKD a jeden jako technik v ČKD kompresory. Čtvrtý společník se s námi však rok po založení společnosti rozešel, protože měl jiné představy o budoucnosti a fungování. Dodneška jsou z nás však dobří obchodní partneři. S kolegou Michálkem to však skutečně bylo kamarádství již od střední školy, kam jsme spolu chodili do stejné třídy, a v některých předmětech jsme seděli i v jedné lavici. A následovala stejná vysoká škola, stejné zaměstnání, stejné…, ale to není již do tohoto článku… Jen odborná specializace nás nakonec malinko rozdělila. Ve výsledku to však bylo ku prospěchu.

Vydrželi jste spolu čtvrt století, a to je stejně těžké v podnikání jako v manželství. Co vás drželo pohromadě?

Hlavní, co nás drželo a drží pohromadě, je vzájemná stoprocentní důvěra, společný cíl, podobný světonázor a vůle jít kupředu, přijímat a aplikovat nové věci a nenechat se odradit dílčími neúspěchy, ale i nezpychnout nad většími úspěchy. A také vzájemné úcta. My jsme si na začátku rozdělili role, každý byl odpovědný za nějakou oblast a do té jsme mu my ostatní nezasahovali. Já měl odpovědnost za řízení celé firmy, strategii, rozvoj a také jakési hlavní slovo. Ale většinou jsme se na názorech vzácně shodovali. Srovnávat firmu a manželství je velice ošidné. Ale i hodně používané. Již na začátku při zakládání společnosti nám naše právnička říkala: „S firmou je to jako s manželstvím. Lehce do ní vstoupíš, ale rozejít se není vůbec jednoduché.“ Naštěstí nás tento konec do dnešních dnů nepotkal. Naopak, rozrostla se řada našich dalších firem do celé skupiny –VESKOM GROUP. Ale ještě jeden příměr firma-manželství. Moje manželka byla studentkou ve stejné střední škole, jen o ročník níže. Poté absolvovala stejnou vysokou školu jako já. Po celou dobu podnikání byla prvním člověkem, se kterým jsem nápady konzultoval, mnohdy to byly i její nápady, které jsme zdárně aplikovali, a byla to ona, jejíž podpora je stále důležitým motorem pro další činnosti. Bez skvělého zázemí se těžko dá fungovat na 100 %, natož na dvě stě i víc. No a k tomu všemu stihla vychovat naše tři skvělé děti. Takže se povedlo obojí: 27 let firmy + 30 let pevné rodiny.

Čím je pro vás VESKOM a práce pro něj?

VESKOM (a dnes již celá skupina VESKOM GROUP) je naplněním celoživotního snu, který jsem měl již při studiích a který se podařilo realizovat. Není to práce, je to svoboda, naplnění, vášeň, dřina, odříkání, pokora. Je to poslání vytvářet hodnoty, poskytovat služby, sledovat trendy, být na technické špici. Ale také mít odpovědnost za firmu, zaměstnance, znát jejich potřeby, umět je pochopit a pomoci, když je třeba.

Mohl byste naznačit největší přínos firmy pro zákazníky a energetický sektor, v němž působíte?

Od vzniku společnosti jsme chtěli poskytovat ucelené služby od konzultace, návrhu, dodávky technologického celku až po následný servis, a to v oborech stlačeného vzduchu a vakua, průmyslového chlazení i tepelných čerpadel. U všech oborů dbáme zejména na technologické řešení přímo pro dané potřeby zákazníka, dále na maximální energetickou efektivitu a využívání všech energetických možností, které jsou pro investora vhodné. Například v průmyslu kombinujeme výrobu stlačeného vzduchu s vedlejším produktem – ohřevem teplé vody pro zaměstnance. Umíme chladit technologie výroby, a přitom odpadním teplem vytápět sousední budovu. Umíme „ukládat“ teplo při chlazení objektu do země, odkud si je bereme v zimním období a budovu vytápíme. Těch příkladů je celá řada a každý z nich byl vždy výzva pro nové technické řešení. A tím se, myslím, odlišujeme od ostatních.

S manželkou Hankou

Před jakými největšími výzvami jste stáli a jak jste obstáli v neustále sílící a tvrdší konkurencí?

Zde stojí za zmínku jedna vzpomínka na historii. V roce 1992 jsme vedli osvětu a přednášky o aplikacích tepelných čerpadel. V tu dobu byla tato zařízení ze sféry science fiction. A dnes je to jeden z nejrozšířenějších zdrojů tepla současnosti. Tehdy nám nikdo nevěřil. Ale my jsme věřili a nevzdávali to. Dnes je například v oblasti tepelných čerpadel konkurence obrovská a my jsme museli některé věci změnit. Například výběr zákazníků a zakázek, způsob a rozsah naší práce apod. Ale hlavně, vždy spoléháme na kvalitu, inovativní technické řešení a serioznost. Každá zakázka je pro nás stejně důležitá a výsledná spokojenost každého zákazníka na prvním místě. Někdy i za cenu finanční ztráty. Hlavní priority jsou: vhodné technické řešení, komplexní služby a špičkové výrobky.
Váš přístup k podnikání není jen vysloveně technický a ekonomický. Proč dáváte takový důraz na ekologii, zlepšování životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj?
Víte, on sám o sobě obor, ve kterém částečně podnikáme, je o ekologii a udržitelném rozvoji. Vždyť alternativní zdroje, úspory energie jsou jedním z hlavních témat dnešní doby. Jestli chceme svým dětem zanechat prostor pro další žití, planetu k dalšímu možnému užívání, energetické a přírodní zdroje alespoň v postačující míře, tak tyto věci musíme řešit. Alespoň tam, kde jsme je sami schopni ovlivnit. Jsem jednoznačně pro neplýtvání energiemi, ochranu životního prostředí, ale ruku v ruce s technickým pokrokem, posunem životních hodnot a standardů. Na jedné straně se nemůžeme zakonzervovat, na druhé straně nesmíme plýtvat.

Málokdo ví, že u pražského nábřeží kotví podniková loď s restaurací a minipivovarem. Jak tyto aktivity zapadají do vaší firemní filozofie?

Zde bych opravil to, že nejde o podnikovou loď, ale o podnikatelský záměr, ve kterém jsme se stali společníky. Minipivovar a restaurace na lodi – není to skvělá kombinace? A navíc ojedinělý počin v ČR? Zase něco nového! A jak tato aktivita zapadá do celkové koncepce? Zase je to plnění našeho snu, možná trochu bláznivého. Je to nová příležitost být opět jedineční. Nakonec diverzifikace zdrojů je také součástí strategie podnikání. I když v tomto případě jsou to hlavně zdroje příjemné a radostné – dobré jídlo a vlastní pivo. Co by si mohl Čech více přát?

Jak byste si přál, aby vypadaly VESKOM a energetika za pět deset let?

U VESKOMu mám celkem jasno. Přál bych si, aby tato společnost byla stále lídrem v daných oborech a pod vedením dnes již stoprocentně profesionálního manažerského týmu. Aby se mu dařilo alespoň stejně tak dobře jako v uplynulém čtvrtstoletí. S českou energetikou mi to však vůbec jednoduché nepřipadá. Mnoho dobrých koncepcí se tu objevilo. Ale jejich realizace se nakonec buď vůbec neuskutečnila, anebo se uskutečnila úplně jinak. Zář­ným příkladem jsou fotovoltaické elektrárny. Obecně víme, že Evropané dnešní doby jsou zhýčkaní a mají obrovské nároky, které stojí mnoho energie. Na jedné straně sice chceme stavět domy s téměř nulovou spotřebou, získávat zelenou energii ze slunce, větru nebo biomasy, tedy šetřit. Ale na druhé straně máme neustále rostoucí požadavky na vnitřní prostředí v létě i zimě (topení/chlazení) doma, v kancelářích, v obchodních i zábavních centrech, automobilech, a tak dále. Obrovská výroba, následná spotřeba a na konci i nákladná likvidace zboží, navíc jeho neustálý transport. To je jen část z výčtu nevyvážené energetické potřeby, kterou zastavit není skoro možné.A tak bych si přál, aby se hlavně měnily hodnoty lidí nové generace. Funkční rodina jako základ společnosti, znovuobjevení hodnot, jakými jsou pokora, úcta, smysl pro odpovědnost za sebe i ostatní. Jen tak se můžeme těšit na lepší zítřky, jen tak se můžeme dopracovat třeba i vyvážené energetické bilanci.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer