Lidé přicházejí na chuť novým formám investování

Chování drobných investorů se postupně mění. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Bondster plánuje 80 % Čechů v letošním roce investovat nějaké peníze. Téměř čtvrtina lidí k tomu chce použít alespoň 50 tisíc korun. Dle průzkumu stále více lidí hledá nové alternativní formy ukládání peněz. Stále populárnější je investování do půjček, známé jako P2P.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat společnost Bondster, plánují lidé investovat zpravidla menší částky v řádech desetitisíců. Konkrétně 31 % dotázaných kolem 10 tisíc korun, naopak pouze 8 % lidí plánuje investovat více než 200 tisíc korun. Největší finanční částky lidé investují do nemovitostí a půdy. Nejmenší částky investují do kryptoměn a alkoholu.

Lidé plánují v příštím roce investovat spíše nižší částky, proto získávají na popularitě investice do půjček, kde se dá investovat již od malých částek. Dle výzkumu podporuje oblibu investic do půjček jejich jednoduchost a přijatelný poměr mezi možným výnosem a případným rizikem. Průzkum realizovala agentura Ipsos Marketing na reprezentativním vzorku 1500 respondentů.

Polovina populace zná P2P půjčky

Téměř polovina populace ví nebo si umí představit, co je investování do půjček. V poslední době získává tato novinka oblibu i mezi lidmi, kteří se dříve o investování nezajímali, nebo jim přišlo příliš složité a rizikové. Právě díky možnosti jednoduše investovat do zajištěných půjček přilákala nová služba Bondster tisíce investorů během prvního roku svého fungování.

„Bondster funguje jako trh investic. Propojujeme investory z řad široké veřejnosti s důvěryhodnými poskytovateli půjček. Naši investoři tak mohou jednoduše a bez znalostí finančního trhu dosáhnout slušných výnosů. Přitom vždy klademe velký důraz na bezpečnost a likviditu finančních prostředků investorů. Pro snížení rizika jsou půjčky obvykle zajištěny např. nemovitostí,“ říká ředitel Bondster Robert Hluchník.

Bondster je česká FinTech společnost, která zprostředkovává investice do půjček. Prostřednictvím trhu Bondster lze investovat do mnoha půjček poskytnutých různými společnostmi. Společnost pro snížení rizika umožňuje investovat do půjček, které jsou zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem.

(tz)

Ilustrační foto Pixabay.com