Potravináři vítají zmírnění „pamlskové vyhlášky“

Potravinářská komora ČR vítá návrh ministra Roberta Plagy a ministra Adama Vojtěcha na zmírnění „pamlskové vyhlášky“. Po dvou letech se ukázalo to, na co komora upozorňovala již při projednávání stávajícího znění – že dojde k výraznému zeštíhlení nikoli dětí, ale nabídky ve školách, a že je nesmysl nastavovat limity pro živiny jako cukr nebo tuk tak nízko, že jich u valné většiny výrobků nebude možné reálně dosáhnout.

Potravinářská komora ČR si cení aktivity jak ministra Roberta Plagy, tak ministra Adama Vojtěcha, vytvořit smysluplný a vymahatelný právní předpis, k jehož aplikaci nebude potřeba dalšího interpretačního dokumentu. Je zřejmé, že se v praxi ukázalo to, co Potravinářská komora ČR podotýkala již na začátku přípravy samotné vyhlášky, a to že předpis, který má ovlivnit v průběhu školního docházky stravovací návyky dětí, nemůže být vytvářen od stolu skupinou výživových fanatiků a že je k jeho vytvoření nutná široká diskuse všech zainteresovaných stran. Metoda nastavování limitů „pohledem z okna“ zkrátka nemůže v praxi fungovat.

Ačkoli je evidentní, že i nový návrh má své odpůrce, blíží se nejen realitě trhu, ale také do určité míry chuťovým preferencím většiny dětí. V této souvislosti je nutné vyvrátit některá rádoby fakta, kterými jsou živeny různé „nezávislé“ weby či blogy, na nichž se tvrdí, že právě Potravinářská komora ČR se zasadila o to, aby máslo bylo zakázáno, či o to, aby limity vyhlášky nesplnilo celozrnné či vícezrnné pečivo. Taková tvrzení pokládá Komora jen za další ze série zoufalých výkřiků a křivých obvinění, k nimž není důvod se ani vyjadřovat. Vyhláška je totiž právní předpis, který je všem veřejně přístupný stejně, jako všechna prohlášení, která k němu Potravinářská komora ČR publikovala. Každý se tudíž s jejich obsahem může seznámit, a ti, co tyto zdroje nesprávně interpretují, by se měli vrátit do školních lavic, aby se naučili pořádně číst.

(tz)