Budoucnost patří umělé inteligenci

Umělá inteligence přinese progresivním ekonomikám vysoké dodatečné příjmy, největší v oborech jako jsou finanční služby, zdravotnictví a přepravní a skladovací služby
Výzkum společnosti Accenture ukázal, že například ekonomice Spojených Arabských Emirátů poskytne umělá inteligence do roku 2035 dodatečné příjmy ve výši 182 miliard dolarů.
Podle nejnovější zprávy společnosti Accenture má umělá inteligence (AI) potenciál výrazně zvýšit hospodářský růst. Příkladem může být progresivní ekonomika Spojených arabských emirátů, kde se vlivem AI má zvýšit růst o 1,6 procentních bodů a jejich národní ekonomika může do roku 2035 očekávat přírůstek zisků ve výši 182 miliard USD.

Zpráva analyzuje 15 odvětví v SAE a 13 v Saúdské Arábii a zjišťovala potenciální vliv AI v příslušném odvětví na ekonomiky na Blízkém východě. Výzkum zjistil, že v SAE bude mít AI největší vliv na finanční služby, zdravotnictví a přepravní a skladovací služby. Přírůstek roční hrubé přidané hodnoty (HPH) je v těchto odvětvích 37 mld. USD, 22 mld. USD a 19 mld. USD. HPH měří hodnotu výstupu veškerého zboží a služeb v odvětví.

Dokonce i odvětví, která jsou náročná na pracovní sílu, jako je vzdělávání a stavebnictví, budou ve stejném období zažívat významný nárůst HPH ve výši 6 miliard USD a 8 miliard USD, protože AI umožní lidem být produktivnější, což povede ke zvýšení ziskovosti.

Vliv AI pocítí i Saúdská Arábie, kde se očekává růst HPH o 215 miliard USD. Výzkum společnosti Accenture ukázal, že AI by globálně mohla zvýšit ziskovost průměrně o 38 procent, což může vést k hospodářskému růstu ve výši 14 bilionů USD do roku 2035.
„Úroveň růstu, který AI ekonomice SAE přinese, je bezprecedentní,“ prohlásil Amr Elsaadani, výkonný ředitel sekce finančních služeb společnosti Accenture pro Blízký východ a Turecko. „Nejvyšší představitelé SAE již pochopili vliv této výkonné technologie, a důkazem toho je i světové prvenství ve jmenování ministra pro umělou inteligenci v loňském roce. „Zatímco růst způsobený AI pocítí široká škála odvětví, nejvíce na něm vydělá sektor finančních služeb, což není překvapující, vzhledem k tomu, že s AI a strojovým učením (machine learning) se značně rozšíří počet pracovních míst. Zprávy společnosti Accenture již také ukázaly, že vedoucí představitelé bank po celém světě podnikají kroky pro transformaci jejich firem tím, že zavádějí AI.”

Zpráva identifikuje pět hlavních strategií, které by měli tvůrci strategií při zavádění AI brát v úvahu: rozšiřovat místní portfolio talentů pro využívání AI; prosazovat etický kodex AI; stát se globální zkušebnou pro sociální AI; připravovat další generaci pracujících na budoucnost s AI; a konečně minimalizovat dopady týkající se narušení trhu práce.

„Pro vlády v regionu, které se snaží vymanit se z desetiletí trvající závislosti na ropě, může AI fungovat jako hlavní hnací síla budoucího růstu,“ řekl Elsaadani. „Aby však mohly být překonány sociální a ekonomické problémy, které z takovéhoto významného posunu mohou vzniknout, budou muset vlády zavést jasný plán, aby svým zemím umožnily plně využívat výhod této výkonné technologie.“

(tz)